Maahanmuuttajalle

Salossa maahanmuuttajille on tarjolla ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, työllistymiseen ja koulutukseen liittyvissä asoissa. Maahanmuuttajat saavat ensisijaisesti tietoa ja ohjausta sosiaalityön palveluiden maahanmuuttajayksiköstä. Salon TE-toimistossa työskentelee yksi maahanmuuttajien ohjaamiseen erikoistunut työvoimaneuvoja, joka neuvoo erityisesti työllistymiseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa.
Maahanmuuttajalle voidaan laatia esimerkiksi alkukartoitus, jossa selvitetään osaamista ja elämäntilannetta ja niiden mukaista koulutustarvetta sekä tarvetta kotoutumissuunnitelmaan. Yksilölliseen kotoutumissuunnitelmaan sisältyy yleensä suomen kielen opiskelua ja tarvittessa myös muita palveluita.
Lisätietoja kotoutumissuunnitelmasta saatte maahanmuuttajayksiköltä tai Salon TE-toimistolta.

Maahanmuuttajayksikkö - ohjaus ja neuvonta

Maahanmuuttajayksikkö vastaa käytännön maahanmuuttajatyöstä antamalla tietoja maahanmuuttoon, opiskeluun ja työllisyyteen sekä tulkkipalveluihin liittyvissä asioissa. Henkilökunta tekee yhteistyötä eri viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Maahanmuuttajayksikön perustehtävänä on vastata maahanmuuttajien mm. pakolaisten ja paluumuuttajien vastaanottopalveluista, toimeentulon turvaamisesta, palveluihin ohjaamisesta ja alkuvaiheen perehdytyksestä, ohjauksesta ja neuvonnasta. Asiakkaille laaditaan tarvittaessa kotoutumissuunnitelma, joka on maahanmuuttajan henkilökohtainen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista, jotka edistävät ja tukevat hänen mahdollisuuksiaan hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito ja muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistävät ja tukevat hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnan toimintaan.

Maahanmuuttajayksikön päivystävä infopiste toimii virka-aikana ilman ajanvarausta sosiaalityön palveluiden tiloissa (Tehdaskatu 2, 24100 Salo) ma - to klo 8.00 - 12.00. Aika asiakastapaamisiin varataan maahanmuuttajayksikön päivystävästä infopisteestä sekä sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan lähettämillä kutsukirjeillä.

Maahanmuuttajien infopiste Salon seurakuntatalolla

Salon seurakuntatalolla (Kirkkokatu 6 (katutasossa), Salo) toimii maahanmuuttajien infopiste. Infopiste sijaitsee seurakuntatalon kansainvälisen toiminnan tiloissa. Piste on avoinna maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10.00 - 12.00.
Lisätietoja infopisteestä: Salon seurakunnan kansainvälisyyskasvattaja Tuire Kallio 044 735 8628 tai

Maahanmuuttajayksikön yhteystiedot

Sosiaalityön palvelut
Maahanmuuttajayksikkö
Tehdaskatu 2
24100 SALO
Neuvonta (02) 778 3060

Jouko Salenius
Sosiaalityöntekijä
(02) 778 3072

Janica Andstén
Sosiaaliohjaaja
(02) 778 3125

Leyla Bedretdin
Etuuskäsittelijä
(02) 778 3157

Nelli Zelenskaja
Venäjän kielen tulkki, asiakasneuvoja
(02) 778 3060