Salon maahanmuutto-ohjelma

Laki edellyttää kuntia laatimaan paikallisen ohjelman, joka sisältää suunnitelman kotoutumisesta edistävistä toimenpiteistä, yhteistyöstä ja vastuista ja maahanmuuttajien tarpeiden huomioon ottamisesta. Ohjelmaan sisällytetään myös tavoitteita ja toimenpiteitä etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistämisestä ja syrjinnän ehkäisemisestä. Maahanmuuttajia, kunnassa vaikuttavia kansalaisjärjestöjä, työntekijä- ja työnantajajärjestöjä ja muita tahoja kuullaan kotouttamisohjelmaa laadittaessa ja toimeenpantaessa. Toimenpiteet ja palvelut laaditaan siten, että niiden avulla voidaan tehokkaasti ja oikea-alaisesti edistää ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista.

Salon Maahanmuutto-ohjelma sisältää tietoa maahanmuuttajille suunnatuista palveluista ja konkreettisia toimenpiteitä palvelujen ja yhteistyön kehittämiseksi. Maahanmuutto-ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti Salon kaupungin työntekijöille ja kaikille maahanmuuttajien kotoutumiseen osallistuville toimijoille, kuten muille viranomaisille, oppilaitoksille ja järjestöille.

Salon Maahanmuutto-ohjelman uudistamisprosessissa on huomioitu maahanmuuttajien näkökulmia ja kokemuksia. Ensimmäinen työryhmä koottiin Suomessa alle kolme vuotta asuneista, kotoutumisprosessin alkuvaiheessa olevista maahanmuuttajista. Toinen ryhmä muodostui Suomessa pitkään asuneista maahanmuuttajista ja kolmantena ryhmänä toimi Salon Maahanmuuttajaneuvosto, joiden jäsenet edustavat Salossa asuvia maahanmuuttajia ja sen voimavaroina ovat jäsenten oma aktiivisuus ja halu vaikuttaa.

Salon Maahanmuutto-ohjelman toimenpiteet ja ehdotukset vastaavat Varsinais-Suomen maakuntaohjelman, Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittisen ohjelman ja Salon kaupungin strategian toimenpidelinjoja.

Salon kaupungin maahanmuutto-ohjelma

Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Koordinointi

Salon kaupunki
Kehittämispalvelut
Tehdaskatu 2, 24100 SALO

Terhikki Lehtonen
Erityisasiantuntija, kansainväliset asiat
(02) 778 2050, 044 778 2050