Perhe

Päivähoito - alle kouluikäisten lasten hoito

Vanhemmat voivat valita lapsen hoidon seuraavista vaihtoehdoista:

Leikkipuisto

Leikkipuistotoiminta on tarkoitettu yli 2-vuotiaille lapsille, joita hoidetaan kotona. Voit jättää lapsesi leikkimään puistoon leikinohjaajan valvontaan. Leikkiajan pituus sovitaan leikinohjaajan kanssa. Lapsella tulee olla yllään sään mukainen vaatetus.

Aukioloajat löytyvät Varhaiskasvatuksen sivulta kohdasta Leikkipuisto.

Avoin päiväkoti

Lapset, kuvaaja Saija Helin

Avoin päiväkoti on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville vanhemmille. Toiminta on maksutonta eikä ilmoittautumista tarvita. Avoimessa päiväkodissa vanhemmat huolehtivat itse lapsistaan. Toiminta sisältää, leikkiä, liikuntaa, retkiä, musiikkia ja askartelua. Avoimessa päiväkodissa vanhemmilla on mahdollisuus käydä keskusteluja lasten kasvatuksesta, kehityksestä ja lapsiperheen arjesta.

Avoimen päiväkodin toimipisteitä on Salossa Annankadulla, Halikossa Vanhalla Turuntiellä sekä Perniön Perhekeskus Piiperössä. Toiminta on avointa ja maksutonta lasten ja vanhempien yhteistä toimintaa.

Lisätietoa Varhaiskasvatuksen sivulta kohdasta Avoin päiväkoti.

Leikkikoulu

Salossa on lapsille leikkikouluja, jotka ovat yli 2-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. Leikkikoulut kokoontuvat 1-3 kertaa viikossa 2-3 tuntia kerrallaan.

Leikkikouluista peritään lukukausimaksu, joka on 40e/1xvko, 50e/2xvko ja 60e/3xvko kokoontuvissa leikkikouluissa. Laskutus tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja kesäkuussa.

Lisätietoa Varhaiskasvatuksen sivulta kohdasta Leikkikoulut.

Päivähoito

Päivähoidolla tarkoitetaan lasten hoitoa kodin ulkopuolella. Varhaiskasvatus on päivähoidossa annettavaa kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea vanhempia lasten kasvatuksessa ja edistää lasten kehitystä, kasvua ja oppimista yhdessä perheiden kanssa. Samalla lapsi saa leikkikavereita ja tutustuu suomalaiseen elämäntapaan ja kieleen. Päivähoidossa tuetaan myös lapsen omaa kulttuuria ja äidinkieltä, koska on tärkeää, että lapsi hallitsee oman äidinkielensä. Vanhemmat voivat aina keskustella ja esittää toiveita päivähoidon henkilökunnalle lapseen liittyvissä asioissa. Päivähoitoa järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoidossa (hoitajan omassa kodissa).

Päivähoitohakemus tulee jättää 4 kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Jos vanhemmat saavat työ/koulutuspaikat, hoito järjestetään 2 vko:n aikana.

Perhe saa postissa kirjallisen päätöksen hoitopaikasta ja päivähoitomaksuista. Päivähoidon maksuista voi tiedustella varhaiskasvatuksen toimistosihteereiltä (yhteystiedot alla).

Yhteystiedot

Hakeminen varhaiskasvatuksen palveluihin

Suomi toisena kielenä, S2-opetus päivähoidossa

Päivähoidossa tuetaan lapsen suomen kielen oppimista ja kahteen kulttuuriin kasvamista. Lapsi saa valmiudet esiopetukseen ja kouluun siirtymiseen.

Salon kaupungissa toimii kiertävä S2-lastentarhanopettaja, jonka tehtävänä on antaa tehostettua suomen kielen opetusta muun päiväkodin henkilönkunnan kanssa. Opetusta toteutetaan mm. päiväkotiryhmässä ryhmän kokoontumisissa, pienryhmätoiminnassa, yksilöohjauksena, vertaistuen ja osallistumisen kautta. Tavoitteena on, että lapsi on tasavertainen ryhmän jäsen ja saa yhdenvertaisen mahdollisuuden oppimiseen.
Lisätietoja opetuksesta ja yhteystiedot.

Esiopetus

Esiopetus on tarkoitettu kaikille 6-vuotiaille lapsille. Joskus lapsen koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella ja siinä tapauksessa hän on esiopetuksessa myös 7-vuotiaana. Joidenkin lasten esiopetus alkaa jo 5-vuotiaana, jolloin heille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Salossa esiopetusta järjestetään päiväkodeissa. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä, esiopetus alkaa elokuussa ja se noudattaa koulun työ- ja loma-aikoja.

Esiopetusaika on maksutonta. Jos lapsi tarvitsee päivähoitoa esiopetusajan lisäksi, siitä peritään päivähoitomaksu.

Hakeminen varhaiskasvatuksen palveluihin

Koulu

Peruskoulu on maksutonta yleissivistävää koulutusta, jota säätelee perusopetuslaki. Suomessa on kaksi virallista kieltä, joten on mahdollisuus oppia ja käydä koulua suomeksi tai ruotsiksi. Peruskoulu aloitetaan yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Peruskoulun suorittaminen kestää normaalisti yhdeksän vuotta.

Kaikki Suomen 7-16 - vuotiaat ovat lain voimalla oppivelvollisia, mikä velvoittaa heitä osallistumaan peruskoulutukseen tai vanhemmat hoitamaan koulutuksen jollain toisella tapaa.
* kouluun ilmoittaudutaan tammikuussa
* kasten ja nuorten palvleut lähettää tammikuun alussa vanhemmille kirjeen, joka sisältää tunnukset kouluun ilmoittautumiseen Wilman kautta
* Saloon muuttavat oppilaat ja heidän huoltajansa voivat ilmoittautua heti uuden osoitteen varmistuttua.

Hyvinvointipalvelut
Lasten ja nuorten palvelut
Tehdaskatu 2, 24100 SALO
02 778 4001

Lisätietoja perusopetuksen sivuilta.

Suomi toisena kielenä, valmistava S2-opetus koulussa

Keskustan koulussa annetaan perusopetukseen valmistavaa opetusta 7-13 -vuotiaille ja lukutaidottomille maahanmuuttajaoppilaille.

Valmistavaa opetusta annetaan maahanmuuttaneille oppilaille 1-1,5 lukukauden ajan. Tavoitteena on toimiva käytännön koulukieli, jotta siirtyminen oman lähikoulun perusopetukseen olisi mahdollisimman vaivatonta. Pääosa opetuksesta on suomen kieltä (S2, suomi toisena kielenä).

Yläkouluikäisten oppilaiden valmistavaa opetusta annetaan Hermannin koulussa.

Lisätietoja opetuksesta ja yhteystiedot.

Yhteystiedot:
Alakoulu/ Keskustan koulu, vs. rehtori Kati Huldén 044 778 4102,
Yläkoulu/ Hermannin koulu, rehtori Liisa Äärilä 044 778 4335, .

Koululaisten iltapäivätoiminta

Toiminta on tarkoitettu kaikille 1 - 2 luokan oppilaille, alakoulujen yhteydessä, kunnan päättämässä laajuudessa. Ensisijainen kerhotoimintapaikka on sen alakoulun toimintapiste, jossa oppilas on perusopetuksessa, riippumatta millä alueella hän asuu.

Lisätietoja iltapäivätoiminnan sivuilta.

Nuorisopalvelut

Nuorten keskus Steissi

Osoite: Mariankatu 12, 24100 SALO.
Lisätietoja nuorisopalveluista löydätte täältä.

Nuorisotilatoiminta eri puolilla Saloa

Salossa on tarjolla nuorisotiloja 9 - 17 - vuotiaille salolaisille nuorille. Nuorisotiloilla voi pelata, jutella, hengata, istua, nauraa, laulaa, tanssia, askarrella. Nuorisotiloilla nuoriso-ohjaajat ovat juuri sinua varten ja heidän kanssa voit jakaa ilot ja surut.
Nuorisotiloille voit tulla sellaisena kuin olet! Ei haittaa, vaikka tukka olisi sekaisin tai muuten vain harmittaa.
Tule yksin tai ota kaverisi mukaan!
Nuorisotilat

Nuorten työpajatoiminta

Tarkoitettu 15 - 25 - vuotiaille salolaisille nuorille, jotka ovat ilman työ- tai opiskelupaikkaa. Starttiapua tulevaisuuteen työelämän ja arjen harjoittelun kautta.
Lisätietoja: yksilövalmentaja, 044 778 4831.

Metka - kahvila & myymälä

Metka - kahvila on paikka, johon voit piipahtaa, kun kahvihammastasi kolottaa tai haluat maistaa uunituoretta pullaa tai vastapaistettua piirakkaa.
Osoite: Mariankatu 12, 24100 SALO (Nuorten keskus Steissin tiloissa).
Aukioloajat: Ma - pe klo 12.00 - 18.00.
Lisätietoja löydätte täältä.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelupiste Suunta

Suunta on tarkoitettu 15 - 29 - vuotiaille salolaisille nuorille. Suunnasta saat tietoa, henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi asumiseen, opiskeluun, työhön ja harrastuksiin liittyvissä asioissa.
Suunta toimii ilman ajanvarausta ja maksutta. Työntekijä auttaa myös erilaisten hakemusten tekemisessä.

Aukioloajat: ma klo 12.00 - 18.00, ti - to klo 12.00 - 16.00 ja pe suljettu.
Osoite: Mariankatu 12, 24100 SALO (Nuorten keskus Steissin tiloissa).
Nuorisotyöntekijä Marianne Kopakkala 044 778 4667,

Etsivä nuorisotyö

Salolainen 15 - 29 - vuotias nuori
* oletko vailla opiskelu- tai työpaikkaa
* haluatko selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiasi
* haluat keskustella luottamuksellisesti tilanteestasi ja tarvittaessa saada tukea virasto/ palvelukäynteihin?

Arki/ työ/ opiskelu/ tulot/ velat/ asuminen?
Ota yhteyttä, nähdään ja mietitään yhdessä! Tarvittaessa lähdemme myös mukaasi selvittelemään eri vaihtoehtoja.

Etsivä nuorisotyöntekijä Anne Savelius, 044 778 4288, ,
Etsivä nuorisotyöntekijä Satu Aalto, 044 778 4824,

Erityisnuorisotyö


Erityisnuorisotyöntekijät auttavat ja tukevat sinua erilaisissa elämään liittyvissä haasteissa ja ongelmissa.
Lisätietoja erityisnuorisotyöstä löydätte täältä.

Erityisnuorisotyöntekijät:
Marjo Korpilahti 044 778 4804, Merri Rannikko 044 778 4819, Kaisa Koski 044 778 4805, Helka Sorvali 044 778 4817.

Vapaa-aika

Liikuntapalvelut

Salon Uimahalli

Maahanmuuttajat ovat tervetulleita kaikkeen kaupungin järjestämään liikuntatoimintaan. Kaikki kaupungin liikuntapalvelut on tarkoitettu sekä maahanmuuttajille että kantasuomalaisille.

Salossa voi harrastaa liikuntaa monessa paikassa. Kaupunki ylläpitää noin kahtasataa liikuntapaikkaa. Tiedot liikuntapaikoista löydät täältä: sisäliikuntapaikat, ulkoliikuntapaikat

Liikuntaa voi harrastaa joko yksin, yhdessä perheen tai ystävän kanssa tai ohjatussa ryhmässä. Ohjatut liikuntaryhmät löydät liikuntaoppaasta, joka on jaettu joka kotiin sekä täältä.

Salossa on myös liikuntaryhmiä, jotka on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille. Nämä monikulttuuriset ryhmät toimivat pääasiassa integraation periaatteella. Tavoitteena on siis tutustuttaa ja kotouttaa maahanmuuttajat salolaiseen liikuntakulttuuriin. Nämä liikuntaryhmät ovat kaikille avoimia. Niitä on lapsille, vain naisille, naisille ja miehille ja miehille.
Nämä ryhmät ovat maksuttomia. Lisätiedot.

Nuorille on omaa ohjattua liikuntaa. Se on tarkoitettu kaikille kantasuomalaisille ja maahanmuuttajille. Sen nimi on Lataa liikettä! Näihin ryhmiin kaikki 13-19-vuotiaat nuoret pääsevät ilmaiseksi kortilla, jonka saa koulusta, maahanmuuttoyksiköstä, nuorten tiedotus- ja palvelupisteestä ja työ- ja elinkeinotoimistosta. Katso Lataa liikettä! -ohjelma täältä.

Lisäksi liikuntaa tarjoavat liikuntaseurat, joita kaupungissa on yli sata. Tutustu lajeihin täältä.

Kirjastopalvelut

Salon kaupunginkirjastoon kuuluu keskustassa sijaitsevan pääkirjaston lisäksi yhdeksän lähikirjastoa ja kaksi kirjastoautoa. Kirjastot ovat kaikille avoimia ja niiden käyttö on ilmaista. Kirjastoissa voit lukea kirjoja ja lehtiä, etsiä tietoa, käyttää tietokonetta, viettää aikaa ja tavata ystäviä. Kirjastoissa on käytössä myös PressDisplay-palvelu, joka sisältää sanomalehtien sähköisiä näköisversioita eri puolilta maailmaa.

Voit myös lainata kirjastoista kotiin kirjoja, lehtiä, elokuvia, musiikkia, kielikursseja tai muuta materiaalia maksutta. Sitä varten tarvitset kirjastokortin, jonka saat kirjastosta. Ota mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi. Alle 15-vuotiaat tarvitsevat lisäksi huoltajan takauksen.

Lainaaminen on ilmaista, mutta myöhästyminen maksaa. Muista siis palauttaa tai uusia lainasi ajoissa.

Kirjasto ja kirsikkapuu, kuvaaja Salon kaupunki © Kari Greus

Salon kaupunginkirjaston sivut
Vaski-verkkopalvelusta löytyvät kaikki Salon kirjastoissa olevat aineistot
Salon kaupunginkirjaston Facebook-sivut

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluja kuntalaisille toteuttavat Kulttuuriasiain yksikkö, Salon taidemuseo Veturitalli ja Salon historiallinen museo SAMU.

Salon historiallinen museo SAMU

SAMUn museoita ovat Salon elektroniikkamuseo, Halikon, Perniön ja Meritalon museot, Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven kotiseutumuseot Kreivinmäen ulkomuseo ja Trömperin kestikievari.

Salon taidemuseo Veturitalli Salon taidemuseo Veturitalli, kuvaaja Salon taidemuseo ©Satu Mäkipuro

Salon taidemuseo Veturitalli (Mariankatu 14, 24240 SALO, sijainti kartalla) on avoinna ympäri vuoden ti-pe klo 10.00 - 18.00, la klo 11.00 - 17.00, su klo 11.00 - 18.00, muina aikoina sopimuksesta. Näyttelyiden vaihtojen aikana museo on suljettu. Yleisöopastuksia järjestetään keskiviikkoisin klo 16.30. Vapaa pääsy kunkin kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 10.00 - 18.00.
Lisätietoja.

Salolaiset yhdistykset

Salon alueella toimii lukuisia yhdistyksiä. Yhdistyksien yhteystiedot löydätte täältä.

Lisätietoja suomalaisesta lasten kasvatuksesta ja hoidosta sekä opiskelusta Suomessa