Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys turvaa kiireelliset sosiaalipalvelut virka-ajan ulkopuolella. Sosiaalipäivystäjään saa yhteyden soittamalla hätänumeroon 112.

Maahanmuuttajayksikkö

Maahanmuuttajayksikön päivystävä infopiste toimii virka-aikana ilman ajanvarausta sosiaalityön palveluiden tiloissa (Tehdaskatu 2, 24100 Salo) ma - to klo 8.00 - 12.00. Aika asiakastapaamisiin varataan maahanmuuttajayksikön päivystävästä infopisteestä sekä sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan lähettämillä kutsukirjeillä.

Terveyskeskus

Jokaisessa kunnassa ja kaupungissa on terveyskeskus, joka huolehtii kunnan asukkaiden sairaanhoidon ja terveydenhoidon peruspalveluista. Terveyskeskus perii aikuisten lääkärissä käynneistä joko vuosimaksun tai kertamaksun, joka voidaan periä korkeintaan kolme kertaa vuodessa. Alle 15-vuotiaille terveyskeskuksen palvelut ovat ilmaisia. Käynti terveydenhoitajan vastaanotolla terveyskeskuksessa on ilmainen myös aikuisille.

Terveyskeskuksessa toimivat lääkärit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat ja monet erityistyöntekijät. Salon keskustassa on kaksi terveysasemaa: pääterveysasema ja läntinen terveysasema.
(02) 77 21.
Lisätietoja: Salon terveyskeskus.

Lääkärin vastaanotto

Lääkärin vastaanotto toimii terveyskeskuksessa ajanvarauksella ja päivystyksenä. Salon keskustassa lääkärin vastaanotto toimii läntisellä terveysasemalla ja pääterveysasemalla. Muilla Salon alueilla lääkäri vastaanottaa alueen terveysasemalla, neuvolassa tai muussa erikseen mainitussa paikassa. Kiireellisissä tapauksissa lääkärille voi tulla ilman ajanvarausta kaikkina vuorokaudenaikoina:
* arkipäivinä oman alueen terveysasemalle
* iltaisin sekä viikonloppuisin Salon pääterveysasemalle.

Terveyskeskuksen aluejako ja yhteystiedot:
Läntinen terveysasema
Läntinen terveysasema
Vilhonkatu 25, 24240 Salo
Ajanvaraus ma-ke klo 8-16, to klo 8.30 - 16, pe klo 8-15
(02) 772 605 (ajanvaraus)

Pääterveysasema
Sairaalantie 9, 24130 Salo
Ajanvaraus
ma-to klo 8-16, pe klo 9-15
(02) 772 606 (ajanvaraus)

Terveyskeskuksen aluejako.

Terveystarkastukset

Maahanmuuttajayksikkö ohjaa maahanmuuttajat terveydenhoitajan tekemään maahantulotarkastukseen. Maahanmuuttajayksikön työntekijä varaa tarkastusajan sekä tarvittaessa myös tulkin.
Tarkastuksessa pyritään selvittämään asiakkaan aikaisempi sekä nykyinen terveydentila. Asiakas ohjataan lisäksi tarvittaviin laboratorio- ja röntgentutkimuksiin. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan varata aika omalääkärille haastattelun ja tutkimustulosten perusteella.
Kaikille koululaisille tehtään terveystarkastus koululääkärin toimesta.

Äitiysneuvolat

Terveyskeskuksissa on äitiys- ja lastenneuvoloita. Odottavan äidin ja tulevan vauvan terveydentilaa seurataan äitiysneuvolassa koko raskauden ajan. Neuvolaan kannattaa mennä ennen neljännen raskauskuukauden päättymistä, koska se on ehtona äitiysavustuksen saamiselle. Vaihtoehtoisesti voi mennä myös yksityislääkärille, mutta lähes kaikki odottavat äidit Suomessa käyttävät neuvolan palveluja. Neuvola järjestää myös synnytys- ja perhevalmennusta odottaville äideille ja isille. Suurin osa tulevan vauvan isistä Suomessa osallistuu tähän valmennukseen.
Suomessa naiset synnyttävät tavallisesti sairaalassa. Suurin osa isistä on mukana synnytyksessä. Äitiysneuvolat järjestävät usein myös tutustumiskäyntejä tulevaan synnytyssairaalaan.
Äitiysneuvolan palvelut ovat käyttäjille ilmaisia.

Lastenneuvolat

Synnyttäneen äidin jälkitarkastus tehdään äitiysneuvolassa, mutta sen jälkeen lapsi ja perhe siirtyvät lastenneuvolan asiakkaiksi. Neuvolassa seurataan lapsen terveyttä ja kehitystä ja tuetaan vauvan saanutta perhettä monin tavoin. Neuvolassa lapsi saa myös Suomessa hyväksyttyyn rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Äiti tai isä tai molemmat yhdessä voivat viedä lapsen neuvolaan.
Lastenneuvolat järjestävät myös äideille ja isille ja koko perheillekin kursseja ja keskustelutilaisuuksia. Niihin osallistumalla perheet voivat tutustua vastaavassa elämäntilanteessa oleviin muihin perheisiin ja saada asiantuntija-apua lapsen terveyteen, kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.
Lastenneuvolan palvelut ovat käyttäjille ilmaisia.

Kouluterveydenhuolto

Kun lapsi menee kouluun, hän siirtyy lastenneuvolasta kouluterveydenhuollon asiakkaaksi. Neuvolassa aloitettua rokotusohjelmaa jatketaan koulussa. Kouluterveydenhoitaja tekee lapsille säännölliset terveystarkastukset. Koululääkäri tarkastaa lapset muutamia kertoja vuodessa. Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan.
Kunnat järjestävät kouluterveydenhuoltoa peruskouluissa, ammatillisissa kouluissa ja lukioissa opiskeleville.
Koululaisten hampaat tarkastetaan säännnöllisesti ja hoidetaan terveyskeskuksessa.
Kouluterveydenhuolto ja koululaisten hammashuolto on käyttäjille ilmaista.

Sairaalat

Salo kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Sairaanhoitopiirit tarjoavat erikoissairaanhoitopalveluja. Tutkimuksiin ja hoitoon sairaalaan pääsee vain terveyskeskuslääkärin tai yksityislääkärin lähetteellä. Hätätilanteissa lähetettä ei tarvita. Tavoitteena on, että tutkimuksiin sairaalan poliklinikalle pääsisi kolmen viikon kuluessa siitä, kun lääkärin lähete on tullut sairaalaan ja hoitoon kolmen tai viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu poliklinikalla. Jusein jonotusajat ovat suositeltuja pidempiä. Sairaalamaksuista potilas maksaa vain pienen osan itse. Sairaalamaksu koostuu poliklinikkamaksusta, kun käy erikoislääkärillä ja hoitopäivämaksusta, kun yöpyy sairaalassa. Hoitopäivämaksuun sisältyvät tutkimukset, toimenpiteet, lääkket, hoito ja ateriat.

Salon aluesairaala

Salon aluesairaala tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja seutukunnallisesti. Sairaalassa on jatkuva erikoissairaanhoidon päivystys. Salon pääteveysasema, sairaala, kuvaaja Arto Mäkinen

Sairaalantie 9, 24130 SALO.
(02) 314 4000 (keskus)
Salon aluesairaala

Halikon Sairaala

Halikon sairaalassa annetaan psykiatrista avo- ja laitoshoitoa ja tuotetaan lisäksi kuntoutuspalveluja. Hoitoontulo tapahtuu pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä.

Märyntie 1, 25250 HALIKKO.
(02) 314 5000 (keskus)
Sähköposti:

Turun Yliopistollinen keskussairaala (TYKS)

Turun Yliopistollinen keskussairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta.

Käyntiosoite: Hämeentie 11, 20521 TURKU
Turun Yliopistollinen keskussairaala

Sairaankuljetus

Sairaankuljetus tarjoaa akuuttia hoitoa ja kiireellistä kuljetusta sairaalaan. Ambulanssit ovat aina hälytysvalmiina lähtemään potilaan kotiin tai onnettomuuspaikalle. Hätänumeroon tulee aina soittaa kiireellisissä henkeä uhkaavissa tilanteissa ja muissa hätätilanteissa.

Hätänumero 112

Ensiapu

Ensiavussa hoidetaan äkillisesti sairastuneita ja loukkaantuneita potilaita. Ensiapu päivystää ympäri vuorokauden.
Terveyskeskuksen yöpäivystys toimii ensiavun tiloissa klo 22.00 - 8.00.

Ensiapupoliklinikka (02) 314 4529.

Hammashoito

Salon teveyskeskuksessa on 12 hammashoitolaa. Keskitetty ajanvaraus (02) 772 3852 palvelee arkisin klo 8.00 - 16.00. Lisätietoja hammashoidosta löydätte suun terveydenhuollon sivuilta.

Laki potilaan oikeuksista

Potilaan oikeudet määritellään potilaslaissa. Lain mukaan kaikilla Suomessa pysyvästi asuvilla on oikeus muun muassa päästä hoitoon ja saada hyvää hoitoa sekä oikeus tulla kohdelluksi hyvin. Potilaan tulee saada tietoa hoitovaihtoehdoista ja niiden seurauksista. Hänellä on yleensä myös sananvaltaa siihen, miten häntä hoidetaan.
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista.

Yksityinen terveydenhoito

Salon alueella on myös yksityislääkäreitä ja yksityisiä hammaslääkäreitä. Yksityisistä lääkäreistä ja hammaslääkäreistä saa tietoa mm. puhelinluettelon keltaisilta sivuilta sekä internetistä. Yksityinen terveydenhoito on usein paljon kalliimpaa kuin terveyskeskusten tai julkisten sairaaloiden antama terveydenhoito.
Kela korvaa osan yksityislääkäreiden ja hammaslääkäreiden antaman hoidon hinnasta.

Lääkkeet

Lääkkeitä voi ostaa ainoastaan apteekeista. Kela korvaa osan lääkärin määräämien lääkkeiden hinnasta.

Maahanmuuttajayksikön yhteystiedot

Sosiaalityön palvelut
Maahanmuuttajayksikkö
Tehdaskatu 2
24100 SALO
Neuvonta (02) 778 3060

Jouko Salenius
Sosiaalityöntekijä
(02) 778 3072

Janica Andstén
Sosiaaliohjaaja
(02) 778 3125

Leyla Bedretdin
Etuuskäsittelijä
(02) 778 3157

Nelli Zelenskaja
Venäjän kielen tulkki, asiakasneuvoja
(02) 778 3060