Strategia linjaa lähivuosien toimintaa

Salon kaupungin tulevaisuuden tavoitteet

Perustehtävä
Peruspalveluiden järjestäminen kuntalaisille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää.

Visio 2020


Salo on hyvien palvelujen ja monipuolisen elinkeinoelämän sekä soveltavan teknologian osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi.


Arvot

Kaupungin toimintaa ohjaavat arvot ovat asiakaslähtöisyys, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus.

Salon strategia

Salon strategian säännöllisesti päivitettävän ytimen muodostavat valtuustokauden strategiset menestystekijät, toiminnan vuositavoitteet, sekä kaupunginhallituksen tuloskortti . Hallituksen tuloskortin perusteella toimialat ja osastot päättävät vuosittain omista tuloskorteistaan.

Kaupungin toiminnan kokonaisuudistus / toimintaohjelma vuosille 2014 - 2017

1. Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin
2. Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen
3. Saamme taloutemme tasapainoon vuoden 2017 loppuun mennessä