Yhdistyksiä Salon seudulla

Oheisella lomakkeella voit hakea yhdistyksiä toimialoittain sekä vapaasti määrittelemäsi hakusanan avulla.

Toimia-alat:Hakusana:

Kirjautumisongelmissa ota yhteyttä

Tiloja yhdistyksille

Yhdistyksillä on mahdollisuus saada käyttövuoroja kaupungin tiloista mm. kokouksiin ja erilaisiin harrastustoimintoihin. Vuoroja­koperiaat­teella luovutetuista tiloista ei peritä vastiketta yhdis­tykseltä sil­loin, kun tiloissa harjoitettava toi­minta tukee kaupungin tavoitteita ja toimintaa. Käytettävistä tiloista on laadittu luettelo, josta ilmenee myös yhteystiedot, mistä tilaa voi varata.

Tästä linkistä yhdistykset voivat varata käyttöönsä kaupungintalon kokoustiloja.

Yhdistysten tukeminen

Yhdistysten tukemiseksi on valmisteltu periaatteet, jotka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.10.2011 § 115.

5.2.2015 järjestetyn yhdistysten avutuksiin ja työllistämiseen liittyneen tilaisuuden materiaalit:

Avustukset 2015

Työllisyysohjelma 2015

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen tiedote yleisötapahtumista (20.8.2012)

Pelastussuunnitelma on toimitettava Varsinais- Suomen pelastuslaitokseen vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa.
Myöhässä saapuneita pelastussuunnitelmia ei käsitellä.