Nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitetut avustukset 2014

Nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt vuonna 2014 (pdf)

Kohdeavustus

Kohdeavustukset haettavissa 5.9.2014 klo 12.00 mennessä

Kohdeavustusta voidaan myöntää salolaisille nuorisoyhdistyksille sekä nuorten toimintaryhmille. Kohdeavustus myönnetään salolaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan toimintaan. Vähintään 2/3 nuorisoyhdistyksen tai nuorten toimintaryhmän jäsenistä on oltava alle 29-vuotiaita.
Kohdeavustus on kertaluontoinen ja sitä myönnetään esim. nuorisotoiminnallisen projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen, nuorisoyhdistyksen toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin tai normaalitoimintaan nähden suuriin tapahtumiin.
Kohdeavustusta tulee hakea ennen hankkeen toteuttamista. Kohdeavustuksia jaetaan kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 4.4.2014 klo 12.00 ja 5.9.2014 klo 12.00.

Hakemukset liitteineen toimitetaan Salon kaupungille osoitettuna sähköpostilla osoitteeseen avustukset2014@salo.fi tai postitetaan osoitteeseen PL 77, 24101 Salo tai tuodaan Salon kaupungintalon infopisteeseen (Tehdaskatu 2). Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä.

Kohdeavustushakemus 2014 (doc)

Yleisavustus


Yleisavustus voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille, joiden pääasiallinen toiminta yhdistyksen sääntöjen mukaan on nuorisotoimintaa. Avustus voidaan myöntää myös rekisteröidyn yhdistyksen nuoriso-osastolle, joka on kirjanpidossa erotettavissa pääyhdistyksestä. Avustusten jaossa noudatetaan laeissa, asetuksissa, opetusministeriön päätöksissä ja ohjeissa annettuja määräyksiä ja suosituksia.

Yleisavustukset 2014 hakuaika on päättynyt.

Yhteystiedot

Lisätietoja:

Nuorisopalvelujen esimies:
Johanna Siekkinen 02 778 4800

Toimistosihteeri:

Anu Rautsalmi 02 778 4802

Nuorten Salo