Nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitetut avustukset 2014

Nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt vuonna 2014 (pdf)

Kohdeavustus

Kohdeavustusta voidaan myöntää salolaisille nuorisoyhdistyksille sekä nuorten toimintaryhmille. Kohdeavustus myönnetään salolaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan toimintaan. Vähintään 2/3 nuorisoyhdistyksen tai nuorten toimintaryhmän jäsenistä on oltava alle 29-vuotiaita.


Kohdeavustukset vuodelle 2014 on jaettu.

Yleisavustus


Yleisavustus voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille, joiden pääasiallinen toiminta yhdistyksen sääntöjen mukaan on nuorisotoimintaa. Avustus voidaan myöntää myös rekisteröidyn yhdistyksen nuoriso-osastolle, joka on kirjanpidossa erotettavissa pääyhdistyksestä. Avustusten jaossa noudatetaan laeissa, asetuksissa, opetusministeriön päätöksissä ja ohjeissa annettuja määräyksiä ja suosituksia.

Yleisavustukset vuodelle 2014 on jaettu.

Yhteystiedot

Lisätietoja:

Nuorisopalvelujen esimies:
Johanna Siekkinen 02 778 4800

Toimistosihteeri:

Anu Rautsalmi 02 778 4802

Nuorten Salo