ERITYISNUORISOTYÖ

Erityisnuorisotyö palvelee Salossa asuvia 12-18-vuotiaita nuoria ja heidän perheitään. Tarjoamme mahdollisuuden keskusteluun, ohjaukseen ja nuoren yksilökohtaiseen tukemiseen sekä etsimme yhdessä ratkaisuja elämäntilanteisiin liittyviin ongelmiin.

Erityisnuorisotyö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, jalkautuvaa ja korjaavaa. Työssä kiinnitetään erityisesti huomiota niihin asioihin, jotka vaikuttavat nuoren itsetuntoon, motivaatioon, hyvinvointiin sekä mielenterveyden edistämiseen.
Erityisnuorisotyö toimii monipuolisena ja laajaa yhteistyötä tekevänä palvelupaikkana.


Toimintamuotoina ovat:

- Omin Jaloin -toiminta

- Lyhyt- ja pitkäkestoinen ammatillinen tukihenkilötoiminta

- Pienryhmätoiminta

- Jalkautuva nuorisotyö

- Nettityö

- Verkostoyhteistyö

- 6.työ

Erityisnuorisotyön yhteystiedot

Mariankatu 12, Salo

Erityisnuorisotyöntekijät:

Kaisa Koski
: 044 778 4805
Merri Rannikko: 044 778 4819
Helka Sorvari: 044 778 4817

Nuorten Salo