Päätöksenteko ja talous

Päätöksenteko ja talous -osioon on koottu tietoa kaupungin organisaatiosta ja sen rakenteesta, kaupunkistrategiasta ja kaupungin taloudesta; edellisen vuoden tilinpäätöksestä ja tulevan vuoden talousarviosta.

Salon kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto , jossa on 51 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupungin ylin päättävä virkamies on kaupunginjohtaja Antti Rantakokko.


Näiden sivujen alta löydätte mm.:

Ylimmän johdon yhteystiedot

Apulaiskaupunginjohtaja
Kai Saarimaa
(02) 772 3730

Kaupunkikehityspäällikkö
Mika Mannervesi
(02) 778 5001

Rakennus- ja ympäristövalvonnan päällikkö
Reima Rae
(02) 778 2300

Henkilöstö- ja talouspalveluiden päällikkö
Seppo Juntti
(02) 778 2200

Kansliapäällikkö
Irma Nieminen
(02) 778 2020