Valtuuston, hallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja muiden toimielinten ja neuvostojen pöytäkirjat

Salon kaupungin kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa tällä sivustolla. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että henkilötietoja sisältävät kokousasiakirjat poistetaan verkosta viimeistään vuoden kuluttua niiden julkistamisesta. Tältä pohjalta pöytäkirjoja ei ole vuotta pidemmältä ajalta nähtävissä verkossa. Tätä vanhempia pöytäkirjoja voi lukea Salon kaupungintalolla. Pöytäkirjoista pitää tehdä ennakkoon tilauspyyntö puhelimitse (02) 778 2043 tai sähköpostitse osoitteeseen .

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien esityslistat ja pöytäkirjat

Muut toimielimet ja neuvostot

Kaupunginvaltuuston kyselytuntiPöytäkirjat 2014-2015

Maahanmuuttajaneuvosto

Pöytäkirjat 2014 - 2015

Nuorisovaltuusto

Pöytäkirjat

Romanityöryhmä

Pöytäkirjat 2014 - 2015

Tasa-arvotoimikuntaPöytäkirjat 2013-2014
Vammaisjärjestöjen neuvottelukunta

Pöytäkirjat 2013-2014

Vammaisneuvosto

Pöytäkirjat 2013-2014

Vanhusneuvosto

Pöytäkirjat 2013-2015

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Pöytäkirjat 2013-2014