Tasa-arvotoimikunnan pöytäkirjat

2015
Pöytäkirja 16.6.2015

Tasa-arvosuunnitelma

Kaupunginhallituksen 27.2.2012 hyväksymä tasa-arvosuunnitelma.

Lisätietoa tasa-arvotoimikunnasta