Tasa-arvotoimikunnan pöytäkirjat

2014
Pöytäkirja 13.5.2014

Tasa-arvosuunnitelma

Kaupunginhallituksen 27.2.2012 hyväksymä tasa-arvosuunnitelma.

Lisätietoa tasa-arvotoimikunnasta