Kaupungin organisaatio

Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Salon kaupunginvaltuustossa on 51 jäsentä. Valtuusto on osittain siirtänyt toimivaltaansa kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja neuvostoille. Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Kolmetoistajäseninen kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua.

Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta sekä päivittäishallinnosta. Kaupungissa on vakinaista henkilöstöä noin 3 100 ja määräaikaisia noin 600.

Organisaatiokaavio (pdf)