Kaupungin organisaatio

Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Salon kaupunginvaltuustossa on 51 jäsentä. Valtuusto on osittain siirtänyt toimivaltaansa kaupunginhallitukselle, lautakunnille, aluetoimikunnille ja neuvostoille. Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Kolmetoistajäseninen kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua.

Luottamustoimielinten lisäksi kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta sekä päivittäishallinnosta. Kaupungissa on vakinaista henkilöstöä noin 3 100 ja määräaikaisia noin 700.

Toimialat
Kaupungissa palveluita tuottavat ja järjestävät seuraavat toimialat:
sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi ja tekninen toimi.

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiokaavio
Sivistystoimen organisaatiokaavio

Teknisen toimen organisaatiokaavio

Lupavan organisaatiokaavio

Konsernipalvelut
tukevat ja ohjaavat toimialojen palvelujen tuottamista kaupunginvaltuuston määrittelemän strategian mukaisesti.
Konsernipalveluita ovat seuraavat palvelut: hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, strategisen kehittämisen palvelut ja talouspalvelut.

Hallinto-osaston organisaatiokaavio
Henkilöstöosaston organisaatiokaavio

Strategisen kehittämisen osaston organisaatiokaavio

Talousosaston organisaatiokaavio

Liikelaitosten organisaatiokaavio