Kehittämishankkeet

Kaupungin kehittämishankkeilla tavoitellaan muutosta rajattuun asiaan rajatun ajan kuluessa.

Mitä on kehittäminen?

Toimintaa voidaan parantaa eli kehittää. Kehittäminen tarkoittaa isoa tai pientä muutosta. Kaupungin kehittämishankkeissa muutoksen kohteena ovat yleensä toimintatavat. Kehittää voi ilman hankettakin.

Mikä on hanke?

Hanke eli projekti on päämääräsuuntautunutta, määräaikaista ja ainutkertaista toimintaa. Hankkeella on rajatut tavoitteet, tarkka toimintasuunnitelma, asetettu päättymispäivä ja erillinen budjetti. Hankkeen päätyttyä sen toiminta ja tulokset arvioidaan. Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä hyvät uudet toimintatavat tulevat osaksi kaupungin normaalia toimintaa.

Mikä on Salon kaupungin kehittämishanke?

Kehittämishankkeiden avulla Salon kaupunki etsii ja kokeilee uusia ja parempia toimintatapoja muun muassa peruspalvelujen tarjontaan, tekee yhteistyötä muiden kaupunkien ja organisaatioiden kanssa sekä edistää alueensa mahdollisuuksia menestyä tulevaisuudessa. Useimmat kaupungin kehittämishankkeet saavat ulkopuolista rahoitusta.

Yhteystiedot

Salon kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut
Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Anita Silanterä
Ohjelmapäällikkö
puh. (02) 7787 706
GSM 044 7787 706

Kehittämishankkeisiin liittyviä linkkejä:

Varsinais-Suomen hankeverkkoon on koottu perustiedot maakunnan ESR- ja EAKR-rahoitetuista hankkeista

Rakennerahastot.fi -sivusto
Ohjelmakauden 2007-2013 ESR- ja EAKR-tietoa.

Varsinais-Suomen ja Turun Eurooppa-toimisto
tiedottaa ja auttaa EU-rahoituksen ja kumppaneiden haussa

Ulkopuolista rahoitusta on haettavissa monista lähteistä, esimerkiksi:

Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus - rahoittaa tutkimus- ja kehityshankkeita

Opetus- ja kulttuuriministeriö
tukee oman alansa hankkeita