Kaupungin luottamustoimielimet

Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema 51-jäseninen kaupunginvaltuusto. Kolmetoistajäseninen kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Lautakunnat ovat 13-jäsenisiä ja niillä on hallintosäännössä määrätyt tehtävät.