Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lautakuntaan kuuluu kolmetoista jäsentä.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvat kaupunkisuunnittelu ja asuntopolitiikan koordinointi, yhdyskuntatekniikan suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito, kaupungin kiinteistö- ja mittaustoimi sisältäen paikkatiedot ja kaupungin maaomaisuuden hallinnan sekä tielautakunnan tehtävät.

Pöytäkirjat

Lautakunnan puheenjohtajisto

Saari Ismo, puheenjohtaja (Kesk.)
Manner-Salomaa Leena, 1. varapuheenjohtaja (Kok.)
Seppälä Eija, 2.varapuheenjohtaja (SDP)

Lautakunnan jäsenet

Alestalo Jukka, (SDP)
Eskola Jouni, (Kesk.)
Hemanus Klaus, (PS)
Hjelt Mika, (Kok.)
Kiiveri Maria ,(Kesk.)
Lehtinen Päivi, (PS)
Leppälahti Jouko, (Vas.)
Nieminen Jaakko, (Kok.)
Nykänen Pia, (Vihr.)
Parttimaa Satu, (SDP)

Kaupunginhallituksen edustaja

Paassilta Simo
(varalla Friberg Osmo)

Kokousaikataulu

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukset

ti 28.1.2014
ti 25.2.2014
ti 25.3.2014
ti 22.4.2014
ti 27.5.2014
ti 24.6.2014
ti 26.8.2014
ti 16.9.2014
ti 14.10.2014
ti 11.11.2014
ti 9.12.2014