Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lautakuntaan kuuluu kolmetoista jäsentä.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvat kaupunkisuunnittelu ja asuntopolitiikan koordinointi, yhdyskuntatekniikan suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito, kaupungin kiinteistö- ja mittaustoimi sisältäen paikkatiedot ja kaupungin maaomaisuuden hallinnan sekä tielautakunnan tehtävät.

Pöytäkirjat

Lautakunnan puheenjohtajisto

Saari Ismo, puheenjohtaja (Kesk.)
Manner-Salomaa Leena, 1. varapuheenjohtaja (Kok.)
Seppälä Eija, 2.varapuheenjohtaja (SDP)

Lautakunnan jäsenet

Alestalo Jukka, (SDP)
Eskola Jouni, (Kesk.)
Hemanus Klaus, (PS)
Hjelt Mika, (Kok.)
Kiiveri Maria ,(Kesk.)
Lehtinen Päivi, (PS)
Leppälahti Jouko, (Vas.)
Nieminen Jaakko, (Kok.)
Nykänen Pia, (Vihr.)
Parttimaa Satu, (SDP)

Kaupunginhallituksen edustaja

Paassilta Simo
(varalla Friberg Osmo)

Kokousaikataulu

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukset

2015

ti 27.1.2015
ti 24.2.2015
ti 24.3.2015
ti 21.4.2015
ti 19.5.2015
ti 23.6.2015
ti 25.8.2015
ti 15.9.2015
ti 13.10.2015
ti 10.11.2015
ti 8.12.2015