Keskusvaalilautakunta

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet, on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kaupunginvaltuusto valitsi keskusvaalilautakunnan toimikaudeksi 2013 - 2016.

Lautakunnan puheenjohtajisto

Tuominen Liisa, puheenjohtaja, (Kok.)
Suominen Satu, varapuheenjohtaja,(SDP)

Lautakunnan jäsenet

Leivonen Keijo, (PS)
Mesikämmen Oiva, (Vihr.)
Siivo Jouko, (Kesk.)

Lautakunnan varajäsenet

Kyllönen Kari, 1. varajäsen, (Vas.)
Haavisto Marianna, 2. varajäsen, (KD)
Solin Jessica, 3. varajäsen, (RKP)
Suominen Merja, 4. varajäsen (KTP)
Hjelt Mika, 5. varajäsen, (Kok.)

Keskusvaalilautakunnan kokouspäivämäärät

7.1.2015 ke klo 17.00
10.2.2015 ti klo 17.00
17.3.2015 ti klo 17.00
17.4.2015 pe klo 19.00