Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lautakuntaan kuuluu kolmetoista jäsentä. Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, maa-aineslain mukaisena valvontaviranomaisena sekä kadun ja eräiden alueiden kunnossapidosta annetun lain mukaisena valvontaviranomaisena.

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena sekä ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena.

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii eläinlääkintähuoltolain mukaisena viranomaisena terveydensuojelulain tarkoittamana terveydensuojeluviranomaisena sekä elintarvikelain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain, kuluttajaturvallisuuslain mukaisena valvontaviranomaisena sekä kemikaalilain mukaisena valvontaviranomaisena. Lisäksi lautakunta toimii lääkelain 54 a-e §:ien mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena.

Pöytäkirjat

Lautakunnan puheenjohtajisto

Uusitalo Ilkka, puheenjohtaja, (Kesk.)
Hellsberg Ralf, 1, varapuheenjohtaja, (Kok.)
Virtanen Pirjo, 2. varapuheenjohtaja, (SDP)

Lautakunnan jäsenet

Aaltonen Helena, (Kesk.)
Brockmann Marja, (KD)
Engren Mikko, (PS)
Fontell Mikko, (Kok.)
Keto-Oja Risto, (SDP)
Koski Taina, (Kesk.)
Mattila Esa, (Kesk.)
Nyyssönen Jonna, (Vihr.)
Rantanen Petteri, (PS)
Sinervo Ritva, (Kok.)

Kaupunginhallituksen edustaja

Ruokonen Marja
(varalla Lindholm Harri)

Kokousaikataulu

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoukset

2015

ke 21.1.2015
ke 11.2.2015
ke 11.3.2015
ke 8.4.2015
ke 6.5.2015
ke 10.6.2015
ke 19.8.2015
ke 9.9.2015
ke 14.10.2015
ke 11.11.2015
ke 9.12.2015