Säännöt ja ohjeet

Hallintosäännössä määrätään Salon kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena:

- kaupunginvaltuuston työjärjestys
- luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö
- kertakorvauksen ja kokouspalkkion maksaminen viranhaltijoille tai työntekijöille
- tarkastussääntö
- konserniohje
- asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje
- Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan johtosääntö

Liikelaitoksen johtosäännöt :
Liikelaitos Salon Veden johtosääntö


Salon kaupungin hankintaohjeet