Strategia linjaa lähivuosien toimintaa

Salon kaupungin tulevaisuuden tavoitteet

Salon kaupungin perustehtävä
Kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää.

Salon kaupungin visio 2025
Salo on hyvien palvelujen ja monipuolisen elinkeinoelämän sekä älykkään teknologisen osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi.

Salon kaupungin arvot
Asiakaslähtöisyys
Rohkeus
Oikeudenmukaisuus
Vastuullisuus

Kaupunkistrategia 2015-2018
. Salo on seutunsa keskus, joka tuottaa palvelut kustannustehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä
. Palveluratkaisut tukevat kaupunkilaisten omatoimisuutta ja aktiivista elämäntapaa
. Salo toimii aktiivisesti elinkeinoelämän kehittämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi
. Talous tasapainotetaan sopeuttamalla toiminta käytettävissä oleviin voimavaroihin

Kaupungin toimintaohjelma vuosille 2015-2018
1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen
2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi
3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä