Avoimet tarjouspyynnöt

Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan internetissä käynnissä olevista hankinnoista, joiden kilpailutus on vireillä.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus esimerkiksi:
- HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
- Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa (www.ted.europa.eu)
- sanoma- ja ammattilehdissä

Meneillään olevat hankinnat:

VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa otetaan käyttöön palvelusetelimalli tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2015 alkaen. Haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä alla oleva hakulomake.

Lomake liitteineen (vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vanhusten tehostettu palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Hakemus palvelusetelitoimijaksi
Täsmennys palvelusetelitoimijaksi ilmoittautumiseen
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja
----------

LANGATTOMAN VERKON HANKINTA

Salon kaupunki pyytää tarjouksia langattoman verkon hankkimiseksi. Tavoitteena on toteuttaa langatonta tietoverkkoa hyödyntäville laitteille ja sovelluksille yhtenäinen, hallittu, toimintavarma ja tietoturvallinen palvelualusta.

Hankinta ylittää tavara- ja palveluhankintojen EU-kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa torstaihin 15.1.2015 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Langaton verkko" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään torstaihin 11.12.2014 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/ Langaton verkko". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään 19.12.2014 mennessä kaikille, jotka ovat niitä pyytäneet. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat hankintayksikköä.

Vastaukset lisäkysymyksiin sekä muutokset tarjouspyyntöön
Huom! Tarjousten jättöaikaa on jatkettu 15.1.2015 kello 12.00 asti.

TP - Langaton verkko
Liite 1 - Vaatimusmäärittely
Liite 2 - Hinnoittelu
Liite 3 - Pisteytys
----------

SISÄILMATUTKIMUSTEN HANKINTA

Salon kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin omistamien kiinteistöjen sisäilmatutkimuspalveluista vuosille 2015-2016 sekä yhdelle optiovuodelle 2017. Option käytöstä päätetään erikseen. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä.

Hankinta ylittää tavaroiden ja palvelujen kansallisen kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osa- ja vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa perjantaihin 16.1.2015 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Sisäilmatutkimuspalvelut" sekä mielellään lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään maanantaihin 29.12.2014 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/ sisäilmatutkimus". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla perjantaihin 9.1.2015 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Sisäilmatutkimusten hankinta
Liite 1, Hintalomake ja vertailulaskelma