Avoimet tarjouspyynnöt

Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan näillä sivuillaan käynnissä olevista hankinnoista, joiden kilpailutus on vireillä.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus esimerkiksi:
- HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
- Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa (www.ted.europa.eu)

Salon kaupunki on siirtymässä vuoden 2015 aikana asteittain Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käyttöön. Sähköisen tarjousmenettelyn tarkoitus on mm. edistää tarjouspyyntöjen ja tarjousten keskinäistä vastaavuutta sekä helpottaa tarjousten jättämistä.

Järjestelmään kuuluu toimittajaportaali (Tarjouspalvelu.fi), jonka kautta tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset jättävät tarjouksensa. Palvelu edellyttää tarjoajilta ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröitymisen, mutta vähentää tarvetta erillisiin tarjousdokumentteihin, koska tarjoukset syötetään portaalissa suoraan tarjouslomakkeeseen ja tehdyt tarjoukset myös arkistoituvat portaalissa tarjoajien omiin tietoihin.

Tässä linkki Tarjouspalveluun, josta löytyy tällä hetkellä voimassa olevat Salon kaupungin tarjouskilpailut, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näkee ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja käyttäjätunnuksen saa välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Meneillään olevat hankinnat:

VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa otetaan käyttöön palvelusetelimalli tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2015 alkaen. Haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä alla oleva hakulomake.

Lomake liitteineen (vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vanhusten tehostettu palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Hakemus palvelusetelitoimijaksi
Täsmennys palvelusetelitoimijaksi ilmoittautumiseen
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja
----------

HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA

Salon kaupungin vanhuspalvelut pyytää tarjousta Hintan hoivakodin hoitajakutsujärjestelmän hankinnasta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa Tarjouspalvelu.fi/Salo, jonne myös tarjous jätetään.

Tarjoukset tulee jättää 10.6.2015 klo 12:00 mennessä.

------

LIETTEEN KÄSITTELYN JA JATKOJALOSTUKSEN HANKINTA

Liikelaitos Salon Vesi pyytää tarjouksia Salon kauungin keskusjätevedenpuhdistamolla syntyvän lietteen käsittelystä ja jatkojalostuksesta kokonaispalveluna vuosille 2015-2017 sekä kahdelle optiovuodelle 2018 ja 2019.

Hankintamenettely on avoin menettely ja tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus Salon Seudun Sanomissa kaupungin virallisten ilmoitusten palstalla. Osa- ja vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa perjantaihin 12.6.2015 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki / Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo (käyntiosoite Tehdaskatu 2.) Kuoreen tulee laittaa merkintä "Lietteen käsittely ja jatkojalostus, tarjous" sekä mielellään lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään tiistaihin 2.6.2015 klo 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymykset/Lietteen käsittely". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla perjantaihin 5.6.2015 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Lietteen käsittely ja jatkojalostus
Liite 1, Karttaote alueesta
----------