Avoimet tarjouspyynnöt

Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan internetissä käynnissä olevista hankinnoista, joiden kilpailutus on vireillä.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus esimerkiksi:
- HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
- Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa (www.ted.europa.eu)
- sanoma- ja ammattilehdissä

Meneillään olevat hankinnat:


Salon kaupungin katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena

Salon kaupunki pyytää osallistumishakemuksia kaupungin katuvalaistuksen saneeraukseen hankintaan. Hankinnan kohteena on Salon kaupungin elohopealamppuvalaisimien korvaaminen ESCO-hankkeena. Hanke on osa Salon kaupungin
energiatehokkuuden parantamista. Nykyiset elohopealamppu valaisimet katuvalaistuksessa vaihdetaan energiatehokkaimpiin valaisimiin.

Hanke toteutetaan ESCO-hankkeena ja siihen kuuluu mm. seuraavia toimenpiteitä: Elohopealamppuvalaisimien vaihtaminen energiatehokkaampiin valaisimiin nykyisiin pylväisiin (ns. valaisinvaihto) sekä huonokuntoisimman valaistuksen uusiminen ST-periaatteella kaapelointeineen, perustoineen, pylväineen sekä valaisimineen. Urakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana. Hankkeeseen kuuluu myös hankkeen suunnittelu sekä huoltotoimenpiteet.

Hankinta ylittää rakennusurakan kansallisen kynnysarvon ja hankintamenettelynä on rajoitettu menettely. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa, mistä ilmenevät hankintamenettelyn tarkemmat ehdot osallistumishakemuksen jättämiselle.
Linkki hankintailmoitukseen: http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2014-018703/

Tarjouspyyntöaineisto lähetetään kokonaisuudessaan sähköisesti niille tarjoajille, jotka ovat jättäneet osallistumishakemuksensa määräaikaan mennessä ja täyttävät hankintailmoituksessa mainitut tarjoajalle asetetut kelpoisuusehdot.

Kirjalliset osallistumishakemukset tulee lähettää Salon kaupungille suljetussa kuoressa keskiviikkoon 6.8.2014 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite on Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Osallistumishakemus / ESCO-hanke"

Osallistumishakemus-lomake