Avoimet tarjouspyynnöt

Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan näillä sivuillaan käynnissä olevista hankinnoista, joiden kilpailutus on vireillä.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus esimerkiksi:
- HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
- Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa (www.ted.europa.eu)

Salon kaupunki on siirtymässä vuoden 2015 aikana asteittain Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käyttöön. Sähköisen tarjousmenettelyn tarkoitus on mm. edistää tarjouspyyntöjen ja tarjousten keskinäistä vastaavuutta sekä helpottaa tarjousten jättämistä.

Järjestelmään kuuluu toimittajaportaali (Tarjouspalvelu.fi), jonka kautta tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset jättävät tarjouksensa. Palvelu edellyttää tarjoajilta ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröitymisen, mutta vähentää tarvetta erillisiin tarjousdokumentteihin, koska tarjoukset syötetään portaalissa suoraan tarjouslomakkeeseen ja tehdyt tarjoukset myös arkistoituvat portaalissa tarjoajien omiin tietoihin.

Tässä linkki Tarjouspalveluun, josta löytyy tällä hetkellä voimassa olevat Salon kaupungin tarjouskilpailut, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näkee ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja käyttäjätunnuksen saa välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Meneillään olevat hankinnat:

VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa otetaan käyttöön palvelusetelimalli tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2015 alkaen. Haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä alla oleva hakulomake.

Lomake liitteineen (vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vanhusten tehostettu palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Hakemus palvelusetelitoimijaksi
Täsmennys palvelusetelitoimijaksi ilmoittautumiseen
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja
----------

SALON KIRJASTOTALON KAHVILAN VUOKRAUS

Salon kaupungin vapaa-ajan palvelut pyytävät tarjouksia Salon kirjastotalon kahvilan vuokrauksesta kahvilakäyttöön.

Hankinta ylittää tavaroiden ja palvelujen kansallisen kynnysarvon. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa ja Salon kaupungin internet-sivuilla. Hankintamenettely on avoin.

Kirjallinen tarjous tulee jättää suljetussa kuoressa torstaihin 30.4.2015 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77 24101 Salo (käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo). Kuoreen tulee laittaa merkintä "Kirjaston kahvilan vuokraus" sekä mielellään lähettäjän nimi.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään keskiviikkoon 15.4.2015 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys, kirjaston kahvila". Kaikki kysymykset ja tiedustelut tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla perjantaihin 17.4.2015 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin tai tiedusteluihin ei voida vastata, vaan tarjoajien tulee esittää kysymyksensä esitetyllä tavalla. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat
tilaajaa.

TP-Kirjaston kahvilan vuokraus

Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään lisäkysymystä.
----------

ATERIAKULJETUSTEN HANKINTA

Salon kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin ateriakuljetuksista ajalle 1.8.2015 - 31.7.2018 ja optiona kausille 1.8.2018 - 31.7.2020. Optioiden käytöstä ja pituudesta päätetään erikseen.

Hankinta ylittää tavaroiden ja palvelujen EU-kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin menettely. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa, www.hankintailmoitukset.fi . Osatarjoukset hyväksytään kohdekohtaisesti. Kohteet on lueteltu tarjouspyynnössä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjalliset tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kuoressa tiistaihin 28.4.2015 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki / Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo (käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo). Kuoreen tulee laittaa merkintä: "Ateriakuljetukset" sekä mielellään lähettäjän nimi ja yhteystiedot.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen: . Kysymykset on lähetettävä viimeistään keskiviikkoon 15.4.2015 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys / ateriakuljetukset". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla perjantaihin 17.4.2015 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

Vastaukset lisäkysymyksiin sekä täsmennys tarjouspyyntöön

HUOM! Liitettä 2, Tarjouslomake 2, täsmennetty 7.4.2015

TP-Ateriakuljetusten hankinta
Liite 1, Tarjouslomake 1
Liite 2, Tarjouslomake 2, täsmennetty
Liite 3, Ateriakuljetusten kohteet ja aikataulu
----------

OSTO- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA

Salon kaupungin liikennepalveluyksikkö pyytää tarjouksia ostoliikenteen hoitamisesta. Kohteet 3-8 ajalle 1.6.2015 - 31.5.2016 ja optiona ajalle 1.6.2016 - 31.5.2017, kohteet 9.1-9.8 ajalle 1.8.2015 - 31.7.2016 ja optiona ajalle 1.8.2016 - 31.7.2017. Optioiden käytöstä ja kestosta päätetään erikseen.

Hankinta ylittää tavaroiden ja palvelujen EU-kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin menettely. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa,www.hankintailmoitukset.fi . Osatarjoukset hyväksytään kohdekohtaisesti. Kohteet on lueteltu tarjouspyynnössä. Tarjouskohteita ei voi yhdistellä keskenään. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

Kirjalliset tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kuoressa torstaihin 7.5.2015 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki / Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo (käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo). Kuoreen tulee laittaa merkintä: "Osto- ja palveluliikenne" sekä mielellään lähettäjän nimi ja yhteystiedot.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen: . Kysymykset on lähetettävä viimeistään keskiviikkoon 22.4.2015 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys / ostoliikenne". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla perjantaihin 24.4.2015 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

Vastaukset lisäkysymyksiin sekä täsmennys tarjouspyyntöön

TP-Osto- ja palveluliikenteen hankinta
Liite 1, Tarjouslomake 1
Liite 2, Tarjouslomake 2
Liite 3, Kohteet
Liite 4, Asiakirjamalli: seurantalomake kohteet 3-8
Liite 5, Asiakirjamalli: seurantalomake kohteet 9.1-9.8
Liite 6, Asiakirjamalli: tulotiedot
Liite 7, Taksat
Liite 8, Ajopäiväohje
--------

MARIANKADUN KIERTOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN

Rakennuskohde sijaitsee Salon kaupungissa Mariankadulla, Salorankadun ja Venemestarinkadun välisellä alueella. Kohde on rakennettua aluetta, jonka läheisyydessä sijaitsee mm. ammattikoulu sekä Astrum-keskus. Urakka pitää sisällään katujen ja vesihuollon rakentamista kaikkine töineen ja hankintoineen suunnitelmien mukaan.

Hankinnan lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen lähetys tehdään tätä kautta. Suoran linkki hankinnan lisätietoihin https://tarjouspalvelu.fi/TPPerustiedot.aspx?p=123&g=6c96b674-3bbc-4b7b-b616-81ff716ab943&tpID=29308

Tarjoukset 11.5.2015 klo 12.00 mennessä.

---------