Avoimet tarjouspyynnöt

Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan internetissä käynnissä olevista hankinnoista, joiden kilpailutus on vireillä.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus esimerkiksi:
- HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
- Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa (www.ted.europa.eu)
- sanoma- ja ammattilehdissä

Meneillään olevat hankinnat:

VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa otetaan käyttöön palvelusetelimalli tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2015 alkaen. Haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä alla oleva hakulomake.

Lomake liitteineen (vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vanhusten tehostettu palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Hakemus palvelusetelitoimijaksi
Täsmennys palvelusetelitoimijaksi ilmoittautumiseen
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja
----------

URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTÄN SANEERAUKSEN HANKINTA

Salon kaupungin liikuntapalvelut pyytää tarjouksia urheilupuiston tekonurmikentän saneerauksen hankinnasta urakkana. Urakan tulee sisältää Salon urheilupuiston tekonurmipintaisen jalkapallokentän sekä kestopäällysteisen juoksusuoran rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen ehtojen ja vaatimusten mukaisesti.

Hankinnan arvo ylittää rakennusurakoiden kansallisen kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa, www.hankintailmoitukset.fi. Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kuoressa keskiviikkoon 11.2.2015 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki / Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo (käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo). Kuoreen tulee laittaa merkintä: "Urakkatarjous: Urheilupuiston tekonurmikenttä" sekä mielellään lähettäjän nimi ja yhteystiedot.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen: . Kysymykset on lähetettävä viimeistään perjantaihin 30.1.2015 kello 16.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys, urheilupuiston tekonurmikenttä". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla tiistaihin 3.2.2015 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

Tarjouspyynnön liitteet eli suunnitelma-asiakirjat yms. toimitetaan tarjoajille pyynnöstä cd-levyllä. Pyynnöt asiakirjojen toimittamiseksi esitetään osoitteeseen: .

TP-Urheilupuiston tekonumikentän saneeraus
Asiakirjaluettelo, Urheilupuiston tekonurmikentän saneeraus
----------

TYÖKONEPALVELUJEN HANKINTA

Salon kaupungin Kaupunkikehityspalvelut / Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen pyytää tarjouksia työkonepalveluista kuljettajineen ajalle 1.5.2015 - 30.4.2018 kaupungin katujen kunnossapidossa ja eri työmaille tarvittavista kaivinkoneista, kuormaajista, kompressoreista, traktoreista, kuorma-autoista ym. maatyökoneista.Työkonepalveluiden hankinnassa on kyse puitejärjestelystä, jossa tilaaja voi valita useamman palveluntuottajan työkonepalvelujen toimittajaksi.

Hankinnan arvo ylittää tavara- ja palveluhankintojen EU-kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa, www.hankintailmoitukset.fi. Osatarjoukset hyväksytään, mutta vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kuoressa maanantaihin 9.3.2015 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki / Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo (käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo). Kuoreen tulee laittaa merkintä: "Työkonetarjous" sekä mielellään lähettäjän nimi ja yhteystiedot.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen: . Kysymykset on lähetettävä viimeistään perjantaihin 20.2.2015 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys, Työkonepalvelun hankinta". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla keskiviikkoon 25.2.2015 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Työkonepalvelujen hankinta
Liite, Tarjouslomake palautettava täytettynä
----------