Avoimet tarjouspyynnöt

Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan internetissä käynnissä olevista hankinnoista, joiden kilpailutus on vireillä.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus esimerkiksi:
- HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
- Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa (www.ted.europa.eu)
- sanoma- ja ammattilehdissä

Meneillään olevat hankinnat:

VAKUUTUSTEN JA VAKUUTUSPALVELUJEN HANKINTA

Salon kaupunki pyytää tarjouksia vakuutusten ja vakuutuspalvelujen hankinnasta vuosille 2015-2017. Kaikkien kaupungin vakuutusten lisäksi tarjuspyyntöön sisältyy kaupungin liikelaitoksen vakuutukset (Liikelaitos Salon Vesi).

Hankinta ylittää palvelujen EU-kynnysarvon. Hankintamenettelynä on avoin menettely ja tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa tiistaihin 30.9.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vakuutuspalvelut" sekä mielellään lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja kirjallisesti sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään perjantaihin 12.9.2014 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/vakuutukset". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla torstaihin 18.9.2014 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Vakuutukset ja vakuutuspalvelut

Tarjouspyyntöön kuuluvat liitteet voi pyytää osoitteesta:
----------