Avoimet tarjouspyynnöt

Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan internetissä käynnissä olevista hankinnoista, joiden kilpailutus on vireillä.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus esimerkiksi:
- HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
- Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa (www.ted.europa.eu)
- sanoma- ja ammattilehdissä

Meneillään olevat hankinnat:

VAKUUTUSTEN JA VAKUUTUSPALVELUJEN HANKINTA

Salon kaupunki pyytää tarjouksia vakuutusten ja vakuutuspalvelujen hankinnasta vuosille 2015-2017. Kaikkien kaupungin vakuutusten lisäksi tarjuspyyntöön sisältyy kaupungin liikelaitoksen vakuutukset (Liikelaitos Salon Vesi).

Hankinta ylittää palvelujen EU-kynnysarvon. Hankintamenettelynä on avoin menettely ja tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa tiistaihin 30.9.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vakuutuspalvelut" sekä mielellään lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja kirjallisesti sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään perjantaihin 12.9.2014 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/vakuutukset". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla torstaihin 18.9.2014 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Vakuutukset ja vakuutuspalvelut

Vastaukset lisäkysymyksiin

Tarjouspyyntöön kuuluvat liitteet voi pyytää osoitteesta:
----------

VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMISEN JA KEHITYSVAMMAISTEN AUTETUN ASUMISEN HANKINTA

Salon kaupungin sosiaalityön palvelut pyytävät tarjoustanne vaikeavammaisten palveluasumisesta sekä kehitysvammaisten autetun asumisen hankinnasta vuosille 2015 ja 2016 sekä kahdelle optiovuodelle 2017 ja 2018. Tarjouspyyntö koskee vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia asumispalveluja. Hankinnan kohteena on palveluasuminen palveluntuottajan hankkimissa tiloissa. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä. Puitejärjestelyyn tullaan valitsemaan seitsemän eniten pisteitä saanutta palveluntuottajaa.

Hankinta ylittää liitteen B, terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen kansallisen kynnysarvon ja hankintamenettelynä on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osatarjoukset hyväksytään palvelutasoittain. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa tiistaihin 30.9.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vaikeavammaisten palveluasumisen ja kehitysvammaisten autetun asumisen hankinta" sekä mielellään lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään perjantaihin 19.9.2014 kello 12.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/Vaikeavammaisten palveluasuminen ja kehitysvammaisten autettu asuminen". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla tiistaihin 23.9.2014 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Vaikeavammaisten palveluasuminen ja kehitysvammaisten autettu asuminen
Liite 1, tarjouslomakeHUOM. Päivitetty liitteet 1. ja 2.
Liite 2, hinta- ja lisätiedot
Liite 3, hoitohenkilökunnan jakautuminen

Vastaukset lisäkysymyksiinHUOM! Päivitetty kysymyksen nro 3 vastaus 24.9.2014
----------

VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA

Salon kaupungin vanhuspalvelut pyytävät tarjousta tehostetun palveluasumisen hankinnasta vuosille 2015, 2016 ja 2017 sekä kahdelle optiovuodelle 2018 ja 2019. Tarjouspyyntö koskee sosiaalihuoltolain 17§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja vanhusten asumispalveluja.

Hankinta ylittää liitteen B, terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen kansallisen kynnysarvon ja hankintamenettelynä on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa tiistaihin 30.9.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään perjantaihin 19.9.2014 kello 12.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/Vanhusten tehostettu palveluasuminen". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla tiistaihin 23.9.2014 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Vanhusten tehostettu palveluasuminen
Liite 1, tarjouslomake HUOM! Liitteet 1. ja 3. on päivitetty!!
Liite 2, kilpailutusprosessi
Liite 3, vuokrat

Vastaukset lisäkysymyksiin
----------

VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa otetaan käyttöön palvelusetelimalli tehostetussa palveluasumisessa. Haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi on 1.9.2014-30.9.2014 hyväksymismenettelyllä ilman kilpailutusta. Syyskuun jälkeen hakuaika on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä alla oleva hakulomake. Lomake liitteineen toimitetaan täytettynä tiistaihin 30.9.2014 klo 15.00 mennessä osoiteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo.Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vanhusten tehostettu palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Lisätietoja palvelusetelimallista antaa vanhuspalveluiden päällikkö Hannele Lyytinen puh. 044 772 6260, .

Hakulomake
Sääntökirja liitteineen

Täsmennys vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hankintaan
----------

MIELENTARVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT JA VAMMAISTEN TUETTU ASUMINEN

Salon kaupungin terveyspalvelut pyytää tarjousta mielenterveyskuntoutujien palveluasumisesta sekä mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten ja muiden vammaisten tuetusta asumisesta vuosille 2015, 2016 ja 2017 sekä kahdelle optiovuodelle. Tarjouspyyntö koskee pääsääntöisesti alle 65-vuotiaiden palveluasumista.

Hankinta ylittää liitteen B, terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen kansallisen kynnysarvon ja hankintamenettelynä on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssawww.hankintailmoitukset.fi. Osatarjoukset hyväksytään palvelukokonaisuuksittain. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa tiistaihin 30.9.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ja vammaisten tuettu asuminen" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään perjantaihin 19.9.2014 kello 12.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja vammisten tuettu asuminen". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla tiistaihin 23.9.2014 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen
Liite 1, tarjouslomakeHUOM! Päivitetty liite 1.
Liite 2, palvelukuvaus, tehostettu palveluasuminen
Liite 3, palveluasuminen, ei ympärivrk
Liite 4, palvelukuvaus, tuettu asuminen
Liite 5, henkilöstöselvitys

Vastaukset lisäkysymyksiin
----------

SALON KESKUSKEITTIÖN TUNNELIASTIANPESUKONEEN HANKINTA

Salon kaupunki / ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut pyytää tarjouksia keskuskeittiölle asennettavasta tunneliastianpesukoneesta tappimatolla. Tarjous pyydetään yhdestä koneesta asennuksineen ilman LVIS-töitä.

Hankintamenettely on avoin menettely. Hankinta ylittää tavaroiden ja palvelujen kansallisen kynnysarvon. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa perjantaihin 10.10.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Keskuskeittiön astiahuolto" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään keskiviikkoon 1.10.2014 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/ keskuskeittiön astiahuolto". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla perjantaihin 3.10.2014 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Tunneliastianpesukoneen hankinta
Liite 1, Astiahuollon nykyinen sijoitussuunnitelma
Liite 2, Tekniset vaatimukset (liite palautetaan tarjouksen mukana!)
Liite 3, Astiamäärän arviot
Liite 4, Salon keskuskeittiön uusi astiahuolto
----------