Avoimet tarjouspyynnöt

Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan internetissä käynnissä olevista hankinnoista, joiden kilpailutus on vireillä.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus esimerkiksi:
- HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
- Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa (www.ted.europa.eu)
- sanoma- ja ammattilehdissä

Meneillään olevat hankinnat:

LÄÄKINNÄLLISEN- JA VETERAANIKUNTOUTUKSEN HANKINTA

Salon kaupungin terveydenhuollon palvelut ja vanhuspalvelut pyytävät tarjouksia lääkinnällisestä kuntoutuksesta sekä veteraanien avokuntoutuksesta vuosille 2015, 2016 ja 2017.

Hankinta on hankintalain liitteen B mukainen, toissijainen palveluhankinta. Hankintamenettely on avoin menettely. Hankinta ylittää sosiaali- ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osatarjoukset hyväksytään tarjouspyynnössä ilmoitetuin osakokonaisuuksin. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa perjantaihin 31.10.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Lääkinnällisen- ja veteraanikuntoutuksen hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään tiistaina 14.10.2014 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/ lääkinnällisen- ja veteraanikuntoutuksen hankinta". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla tiistaina 21.10.2014. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Lääkinnällisen- ja veteraanikuntoutuksen hankinta
Liite, Tarjouspyyntölomake

Vastaukset lisäkysymyksiin

----------

VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINNAN OSTOPALVELUT

Salon kaupungin vanhuspalvelut pyytää tarjouksia vanhusten päivätoiminnan järjestämisestä ostopalveluna vuosille 2015 ja 2016 sekä mahdollisille optiovuosille 2017 ja 2018. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä.

Hankinta ylittää liitteen b terveyden- ja sosiaalipalvelujen kansallisen kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa perjantaihin 31.10.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vanhusten päivätoiminnan ostopalvelu" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään perjantaina 17.10.2014 kello 12.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/ Vanhusten päivätoiminnan ostopalvelu". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen.Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla keskiviikkona 22.10.2014. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Vanhusten päivätoiminnan ostopalvelut
Liite, Tarjouslomake

Vastaukset lisäkysymyksiin

----------

VANHUSPALVELUIDEN KOTIHOIDON SIIVOUKSEN OSTOPALVELUT

Salon kaupungin vanhuspalvelut pyytää tarjouksia kotihoidon asiakkaiden, sotaveteraanien ja yli 20% sotainvalidien siivouspalveluiden järjestämisestä ostopalveluna vuosille 2015 ja 2016 sekä mahdollisille optiovuosille 2017 ja 2018. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä.

Hankinta ylittää liitteen b terveyden- ja sosiaalipalvelujen kansallisen kynnysarvon. Hankintamenettelynä on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osatarjoukset hyväksytään tarjouspyynnössä mainittujen osa-alueiden osalta. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa perjantaihin 31.10.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vanhuspalveluiden kotihoidon siivouksen ostopalvelu" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään perjantaina 17.10.2014 kello 12.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/ Vanhuspalveluiden kotihoidon siivouksen ostopalvelu". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen.Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla keskiviikkona 22.10.2014. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Vanhuspalveluiden kotihoidon siivouksen ostopalvelut
Liite, Tarjouslomake

Vastaukset lisäkysymyksiin

----------

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN HANKINTA

Salon kaupungin hyvinvointipalvelut pyytää tarjouksia kaupungin vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista vuosille 2015-2017 ja kahdelle optiovuodelle 2018-2019. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä.

Hankinta ylittää tavaroiden ja palvelujen EU-kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osatarjoukset hyväksytään tarjouspyynnössä mainittujen kohteiden mukaisesti. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa torstaihin 20.11.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "VPL- ja SHL-kuljetukset" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään maanantaina 10.11.2014 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/ Sote-kuljetukset". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla torstaina 13.11.2014. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Vammaispalvelulain ja Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset
Liite 1, Tarjouslomake Palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä
----------

VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa otetaan käyttöön palvelusetelimalli tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2015 alkaen. Haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä alla oleva hakulomake.

Lomake liitteineen (vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vanhusten tehostettu palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Hakemus palvelusetelitoimijaksi
Täsmennys palvelusetelitoimijaksi ilmoittautumiseen
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja
----------