Avoimet tarjouspyynnöt

Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan internetissä käynnissä olevista hankinnoista, joiden kilpailutus on vireillä.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus esimerkiksi:
- HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
- Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa (www.ted.europa.eu)
- sanoma- ja ammattilehdissä

Meneillään olevat hankinnat:

VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa otetaan käyttöön palvelusetelimalli tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2015 alkaen. Haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä alla oleva hakulomake.

Lomake liitteineen (vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vanhusten tehostettu palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Hakemus palvelusetelitoimijaksi
Täsmennys palvelusetelitoimijaksi ilmoittautumiseen
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja
----------

TYÖKONEPALVELUJEN HANKINTA

Salon kaupungin Kaupunkikehityspalvelut / Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen pyytää tarjouksia työkonepalveluista kuljettajineen ajalle 1.5.2015 - 30.4.2018 kaupungin katujen kunnossapidossa ja eri työmaille tarvittavista kaivinkoneista, kuormaajista, kompressoreista, traktoreista, kuorma-autoista ym. maatyökoneista.Työkonepalveluiden hankinnassa on kyse puitejärjestelystä, jossa tilaaja voi valita useamman palveluntuottajan työkonepalvelujen toimittajaksi.

Hankinnan arvo ylittää tavara- ja palveluhankintojen EU-kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa, www.hankintailmoitukset.fi. Osatarjoukset hyväksytään, mutta vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kuoressa maanantaihin 9.3.2015 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki / Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo (käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo). Kuoreen tulee laittaa merkintä: "Työkonetarjous" sekä mielellään lähettäjän nimi ja yhteystiedot.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen: . Kysymykset on lähetettävä viimeistään perjantaihin 20.2.2015 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys, Työkonepalvelun hankinta". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla keskiviikkoon 25.2.2015 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Työkonepalvelujen hankinta
Liite, Tarjouslomake palautettava täytettynä

Vastaukset lisäkysymyksiin
----------

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN HANKINTA

Salon kaupungin Kaupunkikehityspalvelut pyytää tarjouksia päällystystöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana vuosille 2015 - 2017 sekä kahdelle optiovuodelle tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Option käytöstä päätetään erikseen vuosittain.

Hankinnan arvo ylittää rakennusurakoiden kansallisen kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa,www.hankintailmoitukset.fi. Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kuoressa tiistaihin 17.3.2015 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki / Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo (käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo). Kuoreen tulee laittaa merkintä: "Päällystystöiden hankinta"sekä lähettäjän nimi ja yhteystiedot.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen: . Kysymykset on lähetettävä viimeistään perjantaihin 6.3.2015 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys, Päällystystöiden hankinta". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla keskiviikkoon 11.3.2015 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Päällystystöiden hankinta
Liite 1, Tarjouslomake Palautettava täytettynä
Liite 2, Urakkaohjelma
Liite 3, Turvallisuusasiakirja
----------

PERNIÖN KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAN RAKENTAMINEN

Salon kaupunki pyytää tarjouksia Perniön kehitysvammaisten asuntolan uudisrakentamisesta kokonaishintaurakkana. Kokonaisurakka-aika on 18.5.2015 - 12.4.2016. Urakka-asiakirjat toimitetaan tarjoajille pdf-muodossa sähköpostitse. Pyynnöt asiakirjojen toimittamiseksi esitetään osoitteeseen tai . Hankkeeseen kuuluvat seuraavat urakat: rakennusteknisten töiden urakka, sähköteknisten töiden urakka, LV-teknisten töiden urakka ja IV-teknisten töiden urakka.

Hankinnan arvo ylittää rakennusurakoiden kansallisen kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa www.hankintailmoitukset.fi. Osatarjoukset hyväksytään mutta vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kuoressa tiistaihin 24.3.2015 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki / Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo (käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo). Kuoreen tulee laittaa merkintä: "Perniön keva-asunnot/ LV-urakka, IV-urakka, sähköurakka, rakennusurakka" sekä lähettäjän nimi ja yhteystiedot.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen: . Kysymykset on lähetettävä viimeistään maanantaihin 16.3.2015 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/ Perniön keva-asunnot". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla keskiviikkoon 18.3.2015 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Perniön kehitysvammaisten asuntolan rakentaminen
----------

NAARJÄRVEN UIMALAN HOITO KESÄKAUDELLE 2015

Salon kaupungin liikuntapalvelut pyytää tarjouksia kaupungin Naarjärven uimalan hoidosta kesäkaudelle 2015. Uimalan hoito käsittää mm. saunan lipunmyynnin, kioskin hoidon ja uimalan tilojen siivouksen.

Hankinta ei ylitä tavaroiden ja palvelujen kansallista kynnysarvoa. Hankintamenettely on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on tiedotettu maaliskuun kaupunkitiedotteessa. Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kuoressa keskiviikkoon 1.4.2015 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki / Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo (käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo). Kuoreen tulee laittaa merkintä: "Tarjous / Naarjärven uimalan hoito" sekä lähettäjän nimi ja yhteystiedot.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen: . Kysymykset on lähetettävä viimeistään keskiviikkoon 18.3.2015 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys, Naarjärven uimalan hoito". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla keskiviikkoon 25.3.2015 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Naarjärven uimalan hoito
Liite, Rannekemyyntiohjeet
----------

KIVIAINEKSEN HANKINTA

Salon kaupungin kaupunkikehityspalvelut pyytää tarjouksia kaupungin työmaille käyttettavistä kiviaineksista ns. monttuhintana (e/tonni autoon kuormattuna. Tarjouksia pyydetään vuosille 2015-2017. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä.

Hankinta ylittää tavara ja palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa, www.hankintailmoitukset.fi. Osatarjoukset hyväksytään tarjouspyynnön mukaisesti, mutta vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjalliset tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kuoressa keskiviikkoon 25.3.2015 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki / Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo (käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo). Kuoreen tulee laittaa merkintä: "Kiviainestarjous" sekä lähettäjän nimi ja yhteystiedot.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen: . Kysymykset on lähetettävä viimeistään keskiviikkoon 11.3.2015 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys, kiviainesten hankinta". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla perjantaihin 13.3.2015 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Kiviaineksen hankinta
Liite, Tarjouslomake
----------

KOULULAISKULJETUSTEN HANKINTA

Salon kaupungin liikennepalveluyksikkö pyytää tarjouksia kaupungin koululaiskuljetuksista ajalle 1.8.2015 - 31.5.2018. Hankinta sisältää option ajalle 1.6.2018 - 31.5.2020.

Hankinta ylittää tavaroiden ja palvelujen EU-kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin menettely. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa, www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouksen voi jättää yhdestä tai useammasta tarjouskohteesta, tarjouskohteita ei voi yhdistellä keskenään eikä vaihtoehtoisia tarjouksia oteta huomioon.

Kirjalliset tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kuoressa tiistaihin 31.3.2015 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki / Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo (käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo). Kuoreen tulee laittaa merkintä: "Koululaiskuljetukset" sekä mielellään lähettäjän nimi ja yhteystiedot.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen: . Kysymykset on lähetettävä viimeistään maanantaihin 16.3.2015 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys, koululaiskuljetukset". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla perjantaihin 20.3.2015 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Koululaiskuljetusten hankinta
Liite 1, Tarjouslomakkeet
Liite 2, Kohteet
Liite 3, Asiakirjamalli ajosuunnitelma
Liite 4, Taksat
----------