Avoimet tarjouspyynnöt

Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan internetissä käynnissä olevista hankinnoista, joiden kilpailutus on vireillä.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus esimerkiksi:
- HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
- Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa (www.ted.europa.eu)
- sanoma- ja ammattilehdissä

Meneillään olevat hankinnat:

VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa otetaan käyttöön palvelusetelimalli tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2015 alkaen. Haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä alla oleva hakulomake.

Lomake liitteineen (vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vanhusten tehostettu palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Hakemus palvelusetelitoimijaksi
Täsmennys palvelusetelitoimijaksi ilmoittautumiseen
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja
----------

KOULUKUVAUSTEN HANKINTA

Salon kaupungin lasten ja nuorten palvelut pyytää tarjouksia koulujen ja päiväkotien valokuvauksista vuosille 2015 ja 2016 sekä optiovuosille 2017 ja 2018. Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Option käytöstä päätetään erikseen vuosittain. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä.

Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon. Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa perjantaihin 21.11.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Valokuvaus" sekä mielellään lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään keskiviikkoon 12.11.2014 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/ kuvaus". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään tarjouspyynnön saaneille sekä julkaistaan tällä sivulla viimeistään perjantaina 14.11.2014. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Koulukuvaus

Vastaukset lisäkysymyksiin, koulukuvaukset
----------

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASKULJETUSTEN HANKINTA

Salon kaupunki pyytää tarjouksia sosiaali- ja terveystoimen kuljetuspalveluista ajalle 1.3.2015-31.12.2016 sekä optiovuosille 2017 ja 2018. Option käytöstä ja kestosta päätetään erikseen.

Hankinta ylittää tavara- ja palveluhankintojen EU-kynnysarvon. Hankintamenettelynä on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osatarjoukset hyväksytään hankinta-asiakirjojen mukaisesti. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa perjantaihin 19.12.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "SoTe-kuljetukset" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään perjantaihin 21.11.2014 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/ SoTe-kuljetukset". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla keskiviikkoon 26.11.2014 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP,So-Te asiakaskuljetusten hankinta
Liite 1, Tarjouslomakkeet

HUOM:Liitteeseen 2, tehty korjaus 13.11.2014
Liite 2, Tarjouskohteet
Liite 3, Seurantalomake
----------

SIIVOUS- JA PYYKINPESUKONEIDEN HANKINTA

Salon kaupungin puhtaanapitopalvelut pyytää tarjouksia siivous- ja pyykinpesukoneista vuosille 2015-2017 sekä kahdelle optiovuodelle 2018 ja 2019. Option käytöstä päätetään erikseen ja vuosi kerrallaan.

Hankinta ylittää tavarahankinnan kansallisen kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osa- ja vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa torstaihin 4.12.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Siivous- ja pyykinpesukoneiden hankinta" sekä mielellään lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään tiistaihin 25.11.2014 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/ Siivouskonehankinta". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla torstaihin 27.11.2014 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Siivous- ja pyykinpesukoneet
----------

SIIVOUSKONEIDEN HUOLTO- JA KORJAUSPALVELUJEN HANKINTA

Salon kaupungin puhtaanapitopalvelut pyytää tarjouksia siivouskoneiden huolto- ja kunnossapitopalvelusta vuosille 2015-2017 sekä kahdelle optiovuodelle 2018 ja 2019. Option käytöstä päätetään erikseen ja vuosi kerrallaan. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä.

Hankinta ylittää palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osa- ja vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa torstaihin 4.12.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Siivouskoneiden huolto" sekä mielellään lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään tiistaihin 25.11.2014 kello 16.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/ Siivouskoneiden huolto". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla torstaihin 27.11.2014 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Siivouskoneiden huolto- ja korjauspalvelut
Liite 1, Tarjouslomake
----------

LANGATTOMAN VERKON HANKINTA

Salon kaupunki pyytää tarjouksia langattoman verkon hankkimiseksi. Tavoitteena on toteuttaa langatonta tietoverkkoa hyödyntäville laitteille ja sovelluksille yhtenäinen, hallittu, toimintavarma ja tietoturvallinen palvelualusta.

Hankinta ylittää tavara- ja palveluhankintojen EU-kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa torstaihin 8.1.2015 kello 14.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Langaton verkko" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään torstaihin 11.12.2014 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/ Langaton verkko". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään 19.12.2014 mennessä kaikille, jotka ovat niitä pyytäneet. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat hankintayksikköä.

TP - Langaton verkko
Liite 1 - Vaatimusmäärittely
Liite 2 - Hinnoittelu
Liite 3 - Pisteytys
----------