Avoimet tarjouspyynnöt

Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan internetissä käynnissä olevista hankinnoista, joiden kilpailutus on vireillä.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus esimerkiksi:
- HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
- Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa (www.ted.europa.eu)
- sanoma- ja ammattilehdissä

Meneillään olevat hankinnat:

OSTOLIIKENTEEN HOITAMINEN

Salon kaupunki pyytää tarjouksia ostoliikenteen hoitamisesta 2.6.2014 - 29.5.2015 väliselle ajalle.

Hankinta ylittää palveluhankintojen EU-kynnysarvon. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa hankintailmoitukset.fi sekä ennakkoilmoitus 9.10.2013. Tarjouksen voi jättää yhdestä tai useammasta tarjouskohteesta siten kuin ne on kuvattu asiakirjassa Tarjouskohteet. Tarjouskohteita ei voi yhdistellä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa keskiviikkoon 7.5.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen Salon kaupunki , Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo (käyntiosoite Tehdaskatu 2, Salo). Kuoreen tulee laittaa merkintä "Ostoliikennetarjous" sekä tarjoajan nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen: . Kysymykset on lähetettävä viimeistään torstaihin 3.4.2014 klo 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Kysymys ostoliikenteen tarjouspyyntöön". Kaikki kysymykset ja tiedustelut tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan Salon kaupungin internet-sivuilla kohdassa avoimet tarjouspyynnöt torstaihin 10.4.2014 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

Tarjouskilpailuasiakirjat ovat noudettavissa sähköisesti HILMA-palvelun internet-sivuiltawww.hankintailmoitukset.fi.

Vastaukset lisäkysymyksiin
_____________

KIRJA-AINEISTON HANKINTA

Salon kaupungin kirjasto- ja tietopalvelut pyytää tarjouksia kirjojen ja äänikirjojen toimittamisesta Salon kaupunginkirjastoihin vuosina 2014 - 2015 sekä mahdollisena optiovuotena 2016 tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinta ylittää tavara- ja palveluhankintojen EU-kynnysarvon. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa www.hankintailmoitukset.fi. Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa maanantaihin 2.6.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen Salon kaupunki , Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo (käyntiosoite Tehdaskatu 2, Salo). Kuoreen tulee laittaa merkintä "Kirja-aineiston hankinta" sekä tarjoajan nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen: . Kysymykset on lähetettävä viimeistään perjantaihin 9.5.2014 klo 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys, kirja-aineiston hankinta". Kaikki kysymykset ja tiedustelut tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan Salon kaupungin internet-sivuilla kohdassa avoimet tarjouspyynnöt torstaihin 15.5.2014 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP Kirja-aineiston hankinta
Liite 1: Vaatimukset ja tarjoajan kelpoisuus Huom, kaksi välilehteä!
Liite 2: Hintalomake
____________