Avoimet tarjouspyynnöt

Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan internetissä käynnissä olevista hankinnoista, joiden kilpailutus on vireillä.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus esimerkiksi:
- HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
- Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa (www.ted.europa.eu)
- sanoma- ja ammattilehdissä

Meneillään olevat hankinnat:

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN HANKINTA

Salon kaupungin hyvinvointipalvelut pyytää tarjouksia kaupungin vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista vuosille 2015-2017 ja kahdelle optiovuodelle 2018-2019. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä.

Hankinta ylittää tavaroiden ja palvelujen EU-kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osatarjoukset hyväksytään tarjouspyynnössä mainittujen kohteiden mukaisesti. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa torstaihin 20.11.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "VPL- ja SHL-kuljetukset" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään maanantaina 10.11.2014 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/ Sote-kuljetukset". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla torstaihin 13.11.2014 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Vammaispalvelulain ja Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset
Liite 1, Tarjouslomake Palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä
----------

VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa otetaan käyttöön palvelusetelimalli tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2015 alkaen. Haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä alla oleva hakulomake.

Lomake liitteineen (vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vanhusten tehostettu palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Hakemus palvelusetelitoimijaksi
Täsmennys palvelusetelitoimijaksi ilmoittautumiseen
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja
----------

HAMMASHOITOYKSIKÖIDEN HANKINTA

Salon kaupungin suun terveydenhuoltopalvelut pyytää tarjousta kolmesta uudesta hammashoitoyksiöstä. Hankintayksikkö ei sitoudu mihinkään minimiostomääriin, yksiköitä voidaan hankkia myös arvioitua vähemmän.

Hankinta ylittää tavara- ja palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon. Hankintamenettelynä on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa keskiviikkoon 12.11.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Tarjous hammashoitoyksiköt" sekä mielellään lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään maanantaihin 3.11.2014 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/ hammashoitoyksiköiden hankinta". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla keskiviikkoon 5.11.2014 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Hammashoitoyksiköiden hankinta
----------

PERUSKOULUJEN TEKNISENTYÖN KONEIDEN JA LAITTEIDEN HANKINTA

Salon kaupungin lasten ja nuorten palvelut pyytää tarjousta peruskoulujen teknisen työn koneista vuosille 2015 ja 2016 sekä optiovuosille 2017 ja 2018. Option käytöstä päätetään erikseen vuosittain.

Hankinta ylittää tavara- ja palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon. Hankintamenettelynä on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa www.hankintailmoitukset.fi. Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa perjantaihin 14.11.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Teknisen työn laitteet" sekä mielellään lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään maanantaihin 3.11.2014 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/ Teknisen työn laitteet". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla keskiviikkoon 5.11.2014 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-teknisentyön koneet ja laitteet
Tarjouslomake Palautetaan tarjouksen liitteenä
----------

KOULUKUVAUSTEN HANKINTA

Salon kaupungin lasten ja nuorten palvelut pyytää tarjouksia koulujen ja päiväkotien valokuvauksista vuosille 2015 ja 2016 sekä optiovuosille 2017 ja 2018. Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Option käytöstä päätetään erikseen vuosittain. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä.

Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon. Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Kirjallinen tarjous liitteineen tulee jättää suljetussa kuoressa perjantaihin 21.11.2014 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Valokuvaus" sekä mielellään lähettäjän nimi ja osoite.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen . Kysymykset on lähetettävä viimeistään keskiviikkoon 12.11.2014 kello 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "Lisäkysymys/ kuvaus". Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään tarjouspyynnön saaneille sekä julkaistaan tällä sivulla viimeistään perjantaina 14.11.2014. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

TP-Koulukuvaus
----------