Avoimet tarjouspyynnöt

Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan näillä sivuillaan käynnissä olevista hankinnoista, joiden kilpailutus on vireillä.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus esimerkiksi:
- HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
- Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa (www.ted.europa.eu)

Salon kaupunki on siirtymässä vuoden 2015 aikana asteittain Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käyttöön. Sähköisen tarjousmenettelyn tarkoitus on mm. edistää tarjouspyyntöjen ja tarjousten keskinäistä vastaavuutta sekä helpottaa tarjousten jättämistä.

Järjestelmään kuuluu toimittajaportaali (Tarjouspalvelu.fi), jonka kautta tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset jättävät tarjouksensa. Palvelu edellyttää tarjoajilta ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröitymisen, mutta vähentää tarvetta erillisiin tarjousdokumentteihin, koska tarjoukset syötetään portaalissa suoraan tarjouslomakkeeseen ja tehdyt tarjoukset myös arkistoituvat portaalissa tarjoajien omiin tietoihin.

Tässä linkki Tarjouspalveluun, josta löytyy tällä hetkellä voimassa olevat Salon kaupungin tarjouskilpailut, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet, kuvaukset ja määräajat näkee ilman kirjautumista, mutta tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja käyttäjätunnuksen saa välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Meneillään olevat hankinnat:

VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

Salon kaupungin vanhuspalveluissa otetaan käyttöön palvelusetelimalli tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2015 alkaen. Haku vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi on jatkuva.

Palveluntuottajaksi ilmoittaudutaan täyttämällä alla oleva hakulomake.

Lomake liitteineen (vaaditut liitteet löytyvät sääntökirjasta) toimitetaan täytettynä osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Vanhusten tehostettu palveluasuminen, palveluseteli hankinta" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Hakemus palvelusetelitoimijaksi
Täsmennys palvelusetelitoimijaksi ilmoittautumiseen
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja
----------

KOULULAISKULJETUSTEN HANKINTA

Salon kaupungin liikennepalveluyksikkö pyytää tarjouksia kaupungin koululaiskuljetuksista.

Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin ja dokumentteihin voit tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää tarjouksesi. Linkki palveluun Tarjouspalvelu/Salo.

Tarjoukset tulee jättää 12.8.2015 klo 12.00 mennessä.

------------------------------------------------

TYÖASEMAPALVELUJEN HANKINTA

Salon kaupungin tavoitteena tälle hankinnalle on saada kokonaispalveluna koko työaseman elinkaaren kattavat palvelut alkaen laitteen tilauksesta, siihen kun se on tietoturvallisesti poistettu käytöstä. Palveluun tulee sisältyä myös laitteiden rahoitus. Työasemaympäristöön liittyy kiinteästi myös erilaisia tehtäviä asennus- ja hallintaympäristössä sekä tukipalveluja.

Hankinta ylittää EU-kynnysarvon. Hankintamenettely on kilpailullinen neuvottelumenettely.

Osallistumishakemusta koskevat kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen: tapio.niiranen@salo.fi. Kysymykset on lähetettävä perjantaihin 24.7.2015 klo 15:00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan "lisäkysymys, Työasemapalvelut". Kaikki kysymykset ja tiedustelut tulee osoittaa edellä mainittuun osoitteeseen. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään 31.7.2015 mennessä kaikille, jotka ovat niitä pyytäneet. Vastaukset ovat nähtävillä myös näillä sivuilla. Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin tai tiedusteluihin ei voida vastata vaan tarjoajan tulee esittää kysymykset esitetyllä tavalla. Vain kirjallisesti annetut lisätiedot sitovat hankintayksikköä.

Osallitusmishakemus liitteineen tulee palauttaa kirjallisena suljetussa kuoressa sekä lisäksi samassa kuoressa sähköisessä muodossa joko muistitikulla tai CD-Rom levykkeellä perjantaihin 21.8.2015 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Salon kaupunki, kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo. Kuoreen tulee laittaa merkintä "Osallistumishakemus työasemapalvelut" sekä lähettäjän nimi ja osoite.

Osallistumispyyntö
Liite 1 Osallistumislomake
Liite 2 Lisäkysymykset vastauksineen

------------------------------------------------