Hankinnat

Salon kaupungin hankinnat pyritään toteuttamaan avoimesti, taloudellisesti ja ammattitaitoisesti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Hankinnat toteutetaan hankintalainsäädännön ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. Salon kaupungin hankintatoimen tehtävänä on neuvoa, ohjeistaa ja koordinoida kaupungin eri työyksiköitä hankinnoissaan. Hankintatoimi kilpailuttaa myös keskitetyt hankinnat yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa.

Hankintoja toimialoilla hoitavat myös talouspäälliköt tai erikseen nimetyt vastuuhenkilöt. Eri tarjouskilpailujen yhteystiedot ovat nähtävänä hankintailmoituksissa.

Avoimet tarjouspyynnöt

HILMA

Hankintatoimen yhteystiedot

Tehdaskatu 2
24100 Salo

Hankintapäällikkö
Päivi Kohvakka
Puh. (02) 778 5011

Hankintasuunnittelija
Kaisa Kaivonen
Puh. (02) 778 5403

Taloussihteeri
Anne Lehto
Puh. (02) 778 2290

Sähköpostit:

Yleinen sähköpostiosoite: