Myyntilaskutus ja perintä

Salon kaupungin myyntilaskutus ja perinnän hoito perustuu kaupunginhallituksen 3.12.2012 §721 vahvistamiin laskutus- ja perintäohjeisiin. Laskutus suoritetaan vahvistettujen taksojen, hinnoitteluohjeiden, päätösten tai sopimusten mukaan.

Laskut lähetetään pääsääntöisesti tulostuspalvelun kautta, mutta lääkärinvastaanoton ja hammashuollon laskut annetaan asiakkaalle suoraan käteen. Laskujen maksuaika on 21 päivää laskun lähettämisestä lukien, ellei tätä lyhyemmästä tai pidemmästä maksuajasta ole erityisistä syistä sovittu tai muuta säädetty. Laskun voi maksaa kaupungin tilille kaikkiin rahalaitoksiin tai kaupungin kassaan.

Mikäli maksu viivästyy eikä lykkäystä ole myönnetty, velallista muistutetaan laiminlyönnistä maksukehoituksella. Ellei saatavaa ole määräaikana maksettu tai sen maksamisesta muuta sovittu aloitetaan toimenpiteet pakkoperinnän suorittamiseksi. Salon kaupungin saatavien hallinnasta huolehtii Intrum Justitia Oy.

Kuluttajasaataviin sovelletaan korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Kaikista Salon kaupungin laskuista on mahdollista saada E-lasku yhdellä sopimuksella. E-lasku on kuluttajille suunnattu sähköinen lasku, joka maksetaan verkkopankissa. E-laskusopimuksen voi tehdä verkkopankissa.

Kaupungin laskutus- ja perintäohje

Laskutus- ja perintäohjeen euromääräiset rajat ja maksut 1.1.2013 alkaen

Myyntireskontran yhteystiedot

Kunnan Taitoa Oy
Salon toimipiste

puh. 020 6399 400
www.taitoa.fi/asiakaspalvelu