Verkkolaskuosoitteet ja laskutusosoite muuttuivat 1.10.2013 alkaen


Uudet verkkolaskuosoitteet ovat:

Verkkolaskutusoperaattori: Tieto Oyj
Välittäjätunnus: 003701011385
Välittäjätunnus: OKOYFIHH mikäli operaattorinne on pankki

Salon kaupunki / Konsernipalvelut
Verkkolaskuosoite: TE0037013953311000

Salon kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimen palvelut
Verkkolaskuosoite: TE0037013953312000

Salon kaupunki / Sivistystoimen palvelut
Verkkolaskuosoite: TE0037013953313000

Salon kaupunki / Kaupunkikehityspalvelut
Verkkolaskuosoite: TE0037013953315000

Salon kaupunki / Liikelaitos Salon Vesi
Verkkolaskuosoite: TE0037013953318111

Salon kaupunki / Liikelaitos Salon Kaukolämpö
Verkkolaskuosoite: TE0037013953318211


Paperilaskujen uudet toimitusosoitteet:
(ao. osoitteeseen lähetetään myös verkkolaskujen paperisena lähetettävät liitteet)

Paperilaskut tulee 1.10.2013 alkaen lähettää toimialasta riippuen seuraavaan osoitteeseen:

Salon kaupunki / Konsernipalvelut
Sarjanumero 16802183
PL 861
00019 SSC

Salon kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimen palvelut
Sarjanumero 16801995
PL 861
00019 SSC

Salon kaupunki / Sivistystoimen palvelut
Sarjanumero 16802001
PL 861
00019 SSC

Salon kaupunki / Kaupunkikehityspalvelut
Sarjanumero 16802019
PL 861
00019 SSC

Salon kaupunki / Liikelaitos Salon Vesi
Sarjanumero 16802027
PL 861
00019 SSC

Salon kaupunki / Liikelaitos Salon Kaukolämpö
Sarjanumero 16802035
PL 861
00019 SSC


Sarjanumero yksilöi kunnan/kaupungin ja sen yksikön. On tärkeää, että sarjanumero on oikein kirjoitettuna laskun osoitekentässä
. Ilman sarjanumeroa saapuneet laskut palautetaan lähettäjälle.

Paperilaskuille tarkoitettuun laskutusosoitteeseen vastaanotetaan vain laskuja liitteineen. Mahdollista muuta postia ei välitetä eteenpäin.

Paperilaskuja lähetettäessä on huomioitava:

  • Sallittu laskukoko (myös liitteet) on A5- ja A4-kokoinen, 70-120g/m2 painoinen paperi
  • Lasku ja sen liitteet tulee postittaa samassa kirjekuoressa
  • Laskun sivuja ei saa liittää yhteen (niitit, teipit ym.)
  • Lasku on oltava tulostuslaadultaan hyvä.

Lisäksi laskussa tulee olla yksilöity tieto siitä, mille kustannuspaikalle ja/tai hankkeelle lasku kuuluu ja tilaajan nimi tai muu tilaajan antama tunnus, jonka perusteella lasku voidaan ohjata oikeaan yksikköön tarkastusta varten. Vaillinaisin tiedoin varustetut laskut palautetaan lähettäjälle takaisin.

Laskutusosoitteiden tarkemmat sisällöt löytyvät oheiselta lomakkeelta: laskutusosoitteiden sisältö

Yleiset laskumerkintävaatimukset löytyvät Verohallituksen verkkosivuilta verohallinnon ohjeista www.vero.fi.

YEL-vakuutustodistus


Arvonlisaverolain vaatimukset

Edellytämme laskuttajilta, että laskut ovat voimassa olevan arvonlisäverolain 209 §:n mukaiset.

Rakentamispalveluiden käänteinen arvonlisävero


Salon kaupungin sosiaalitoimen maksusitoumuksiin perustuvat laskut:

Yhdelle laskulle saa laittaa korkeintaan 10 maksusitoumusta ja laskuun on aina liitettävä maksusitoumus. Pidemmän aikaan voimassa olevista maksusitoumuksista riittää kopio tai laskuun viitteeksi maksusitoumuksen numero.Laskun sivuja ei saa liittää yhteen (niitit, teipit ym.)

Ostoreskontran yhteystiedot

Kunnan Taitoa Oy
Salon toimipiste

Ostolaskut
puh. 020 610 9280

Tiimivastaava
Minna Laaksonen
puh. 020 610 9281

Sähköpostit: