Raportointi

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviossa toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa tilikauden aikana. Ensimmäinen raportti kertoo huhtikuun ja toinen elokuun lopun tilanteesta. Koko vuoden toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportit laaditaan pääsääntöisesti kuukaisittain. Raportit perustuvat valtuustokauden strategisiin menestystekijöihin, joita ovat:

1. Hyvin toimivat peruspalvelut
2. Monipuolinen elinkeinoelämä ja hyvä työllisyys
3. Johtaminen, henkilöstö, strateginen päätöksenteko ja kuntauudistuksen hallittu toteutus
4. Tasapainoinen talous