Talousarvio

Kaupunginvaltuuston on kokouksessaan 11.12.2014 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman vuosille 2015-2018 sekä investointisuunnitelman vuosille 2015-2019.

Talousarvio 2015, toimintasuunnitelma 2015-2018 sekä investointisuunnitelma 2015-2019

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2013 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunitelman vuosille 2014-2017 sekä investointisuunnitelman vuosille 2014-2018.

Talousarvio 2014, toimintasuunnitelma 2014-2017 sekä investointisuunnitelma 2014-2017

Mihin veroeuromme käytetään vuonna 2014