EtusivuPäivähoito ja koulutusTiedote Hermannin koulun sisäilma-asioista

Tiedote Hermannin koulun sisäilma-asioista

Hermannin koulun käyttäjillä on esiintynyt oireilua, jonka on epäilty liittyvän rakennuksen sisäilmaan. Oireilua on esiintynyt erityisesti A-rakennuksen ns. juhlasalisiiven alueella, jonka alueella on havaittu myös tunkkaista ja kellarimaista hajua.

Salon kaupungin sisäilmatutkimusten puitesopimuskumppani Sirate Group Oy on tehnyt kattavan tutkimuksen A-rakennuksessa sekä liikuntasalirakennuksessa, jossa myöskin on koettu oireilua. Rakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioita tutkittiin kosteuskartoituksen, rakennekosteusmittausten, rakenneavausten ja materiaalinäytteiden avulla, rakennuksen painesuhteita ja ilmanvaihdon toimivuutta paine-eroseurannalla. Merkkiainetutkimuksella selvitettiin ilmavuotoja ja epäpuhtauksien kulkeutumista mahdollisilta vaurioalueilta sisäilmaan.

Merkittävimmät tutkimuksissa havaitut sisäilman laatuun vaikuttavat ongelmat ja vauriot kohdistuvat pääaulan alueelle ja juhlasalisiipeen. Pääaulan alapohjan orgaaniset materiaalit ovat laaja-alaisesti kosteus- ja mikrobivaurioituneet. Vaurioalueilta on merkittäviä ilmavuotoreittejä aulaan. Aulaan kulkeutuu ilmaa myös ulkoportaan alta olevasta onkalotilasta sekä rakennuksen alla kulkevista huoltokuiluista. Tulosten perusteella arvioitiin altistumisen mikrobiepäpuhtauksille olevan erittäin todennäköistä aulan alueella.

Juhlasalisiiven rakenteissa havaittiin yksittäisiä, paikallisia kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioalueilta on merkkiainetutkimuksin todettu ilmayhteys sisäilmaan. Altistumisriskiä lisäävät merkittävät ilmavuodot rakennuksen alla kulkevasta huoltokuilusta sekä B-rakennukseen maan alla kulkevasta putkikanaalista.

Laajennusosan ruokalatiloihin kulkeutuu ilmaa ja sen mahdollisesti sisältämiä epäpuhtauksia kellarikerroksen väestönsuojatiloista.

Koulurakennuksen vanhan osan välipohjat ovat osittain ontelollisia kaksoislaattapalkistoja. Materiaalinäytteiden perusteella onteloiden purutäytöissä ei ole laaja-alaisia kosteus- ja mikrobivaurioita, mutta yksittäisiä paikallisia vaurioita havaittiin. Välipohjan onteloista on vähäisiä ilmavuotoreittejä sisätiloihin.

Liikuntasalirakennuksessa merkittävin sisäilman laatuun vaikuttava tekijä on kellarin lattian kastuminen pieneltä alueelta hätäuloskäynnin luota. Rakenteen kastuminen on johtanut lattiapäällysteen vaurioitumiseen.

Toimenpiteet

Toimenpiteet altistumisriskin pienentämiseksi on aloitettu. Syyslomaviikolla muun muassa pääaula osastoidaan ja alipaineistetaan muuhun tilaan nähden. Paine-eroa tullaan seuraamaan reaaliaikaisesti. Aulan alapohjan korjaus käynnistyy myös tällöin. Edelleen syyslomaviikolla aloitetaan ilmavuotoreittien tiivistäminen. Tiloihin, joissa on koettu oireilua, toimitetaan syyslomaviikolla ilmanpuhdistimia.

Juhlasalisiivessä olleet opetusryhmät siirrettiin koulun muihin tiloihin jo tammikuussa 2017. Tutkimustulosten perusteella koko juhlasalisiipi otetaan pois koulun muustakin käytöstä välittömästi, kunnes tilat on todettu puhtaiksi. Oppilashuoltohenkilöstölle on löydetty koulun muista tiloista työhuoneet korvaamaan juhlasalisiivessä olleita tiloja.

Juhlasalisiiven lisäksi kouluntalon ensimmäisestä kerroksesta otetaan pois käytöstä tekstiilityön luokka ja yksi matematiikan luokka. Tekstiilityön opetus siirtyy C-talon alakertaan ja kyseisen matematiikan luokassa ollut opetus siirretään muihin koulun luokkiin. Siirrot tehdään syyslomaviikon jälkeen. Kahdelle Hermannin koulun opettajalle opetustilat on saatu Salon lukiosta ja Salon kaupungin kirjastosta.

Tutkimustulosten pohjalta on vanhemmille pidetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus tänään keskiviikkona ja kaikille huoltajille sekä henkilöstölle on lähetetty asiaa koskeva tiedote Wilman kautta.

Lisätietoja:


Tutkimus: Vesa Koskinen, vanhempi asiantuntija, Sirate Group Oy, 040 648 2244,

Korjaustyöt: Janne Lehto, tilapalvelujen kaupungininsinööri, Salon kaupunki, 044 778 5116,

Opetusjärjestelyt: Lisa Paavilainen, rehtori, Hermannin koulu, Salon kaupunki, 044 778 4435,

Julkaistu: 11.10.2017 19:12

Takaisin