EtusivuPäivähoito ja koulutusPerniön Kirkonkylän koulun sisäilmatilanne

Perniön Kirkonkylän koulun sisäilmatilanne

Perniön kirkonkylän koulun vanhaan osaan on valmisteilla peruskorjaussuunnittelu ja tätä silmällä pitäen koululla tehtiin kesän 2017 aikana tutkimuksia, jotta rakennus-osasta saataisiin peruskorjauksen yhteydessä korjattua ongelma- ja riskirakenteet.
Salon kaupungin sisäilmatutkimusten puitesopimuskumppani Sirate Group Oy on tehnyt kattavan tutkimuksen Kirkonkylän koulun vanhassa osassa. Rakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioita tutkittiin kosteuskartoituksen, rakennekosteusmittausten, rakenneavausten ja materiaalinäytteiden avulla. Merkkiainetutkimuksella selvitettiin ilmavuotoja ja epäpuhtauksien kulkeutumista mahdollisilta vaurioalueilta. Rakennuksen painesuhteita tai ilmanvaihdon toimivuutta ei tutkittu, koska se tullaan joka tapauksessa uusimaan.


Kirkonkylän koulun vanhan osan ulkoseinien ja välipohjatäyttöjen eristeet ovat laboratoriotulosten perusteella laaja-alaisesti kosteus- ja mikrobivaurioituneet. Vanhan osan rakenteissa on lukuisia merkittäviä ilmavuotoja, joten tehtyjen tutkimusten perusteella altistuminen mikrobiepäpuhtauksille on todettu erittäin todennäköiseksi koko vanhan osan rakennuksessa. Tutkimustulosten edellyttämät korjaukset ovat erittäin mittavia ja edellyttävät erillistä korjaussuunnittelua. Korjausten aikana tiloja ei voida käyttää. Vaurioiden laajuuden, rakennuksen iän ja käytettävyyden vuoksi tulee harkita myös uudisrakennusta korjausten sijaan.


Toimenpiteet altistumisriskin pienentämiseksi on aloitettu. Koululle on toimitettu ilmanpuhdistimia syyslomaviikon aikana. Väistötilojen hankintaprosessi on käynnistetty ja opetuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 24.10.2017. Väistötilat pyritään samaan mahdollisimman pikaisesti, mutta johtuen suuresta kysynnästä tilojen saanti mennee vuoden 2018 alkupuolelle.


Tutkimustulosten pohjalta vanhemmille on pidetty koululla infotilaisuus keskiviikkona 25.10.2017.


Koulun toiminta jatkuu toistaiseksi entisissä tiloissa. Ilmanpuhdistimien tehoa seurataan muutama viikko. Väistötiloihin siirtymisen aikataulusta riippuu tarvitaanko väliaikaisia opetustiloja. Koulun toimintaa suunnitellaan ja päivitetään asia kerrallaan sen mukaan, miten uutta tietoa ja aikatauluja saadaan. Päivähoidon kanssa on käyty keskustelua Vuorilinnan tiloista, jotka olisi mahdollista saada koulun käyttöön, kun päiväkoti muuttaa. Koulun arkea pyritään elämään työsuunnitelman mukaan joustavasti ja rauhallisesti poikkeustilanteesta huolimatta. Henkilökuntaa, huoltajia ja oppilaita informoidaan jatkuvasti tilanteesta ja järjestelyjen etenemisestä.

Lisätietoja:


Tutkimus: Vesa Koskinen, vanhempi asiantuntija, Sirate Group Oy, 040 648 2244,

Korjaustyöt: Janne Lehto, tilapalvelujen kaupungininsinööri, Salon kaupunki, 044 778 5116,

Opetusjärjestelyt: Sirkku Leikkonen, rehtori, Kirkonkylän koulu, Salon kaupunki, 044 778 4137,

Julkaistu: 25.10.2017 18:59

Takaisin