Maahanmuuttajien koulutukset

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetus

Salon kansalaisopisto tarjoaa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusta. Opetus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla on vähäinen tai puuttuva koulutustausta kotimaastaan. Alkuvaiheessa opiskellaan suomen kielen lisäksi matematiikan, yhteiskunta- ja kulttuuritiedon sekä ympäristöopin perusteita. Alkuvaiheen opinnot voi aloittaa myös lukutaitovaiheesta. Opiskelu on maksutonta.

Opiskelija voi osallistua aikuisten perusopetukseen myös suomen kielen aineopiskelijana. Aineopiskelijat ilmoittautuvat tarvitsemalleen kielikurssille. Jos aineopiskelijaksi ilmoittautuva on kotoutumisajalla, opetus on hänelle maksutonta ja hän voi valita lisäksi maksutta UMAKO-kursseja sekä aikuisten perusopetuksen yhteiskunta- ja kulttuuritiedon tunteja, niin että koulutuskokonaisuuteen tulee riittävästi tunteja ja koulutus voidaan katsoa omaehtoiseksi kotoutumiskoulutukseksi.

Ne aineopiskelijat, jotka eivät ole kotoutumisajalla (asuneet Suomessa yli 3 vuotta), maksavat kielikurssistaan kurssimaksun hinnaston mukaan.

Uusi maahanmuuttajakoulutus UMAKO

UMAKO on uusi valtakunnallinen konsepti vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutuksessa. UMAKO-kursseihin sisältyy luku- ja kirjoitustaidon ja suomen tai ruotsin kielen opintojen lisäksi toiminnallisia osuuksia, kuten osallistumista muille esimerkiksi opiston taito- ja taideaineiden kursseille.

Salon kansalaisopistossa UMAKO-kursseilla opiskellaan toiminnallisesti suomea esimerkiksi teatteri-ilmaisun tai käsityön ja kuvataiteen parissa. Nämä kurssit ovat suunnattu erityisesti kotoutumisajalla oleville maahanmuuttajille, jotka kaipaavat vielä harjoitusta latinalaisten aakkosten kanssa. Kursseille voivat kuitenkin osallistua myös muut maahanmuuttajat, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoaan käytännössä. UMAKO-kurssit ovat maksuttomia kotoutumisajalla oleville maahanmuuttajille.

Kaikkien maahanmuuttajille suunnattujen kieli- ja toiminnallisten kurssien sekä aikuisten perusopetuksen kurssi-info ja ilmoittautumistilaisuus keskiviikkona 8.8. klo 10-11 kansalaisopistolla.

Lisätietoja maahanmuuttajakoulutuksista sekä ilmoittautumiset 8.8. jälkeen koulutussuunnittelija Sini Lundgrén p.044 778 4686, sini.lundgren@salo.fi .


SUOMEN KIELEN INTENSIIVIKURSSIT

Seuraavat kurssit ovat osa aikuisten perusopetusta, mutta kursseille voivat osallistua kaikki, jotka tarvitsevat suomen kielen opetusta. Kotoutujille sekä luku- ja kirjoitustaidottomille kurssit ovat maksuttomia. Kursseille ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti ke 8.8. kello 10-11 osoitteessa Ylhäistentie 2, Salo. Tämän jälkeen voi ilmoittautua koulutussuunnittelijalle sini.lundgren@salo.fi, puh. 044 778 4686. Kursseille on jatkuva haku.


030104 SUOMEA LUKU- JA KIRJOITUSTAIDOTTOMILLE Salo
20.8.2018-18.12.2018, 136 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 2 (2. krs), Ylhäistentie 2
ma 11.30-14.45, ti 11.30-14.45
FM Johanna Vairinen-Salmela
Ei kurssimaksua
Kurssi on osa aikuisten perusopetusta. Kurssille voi ilmoittautua myös suomen kielen aineopiskelijana. Ryhmä on tarkoitettu alkavan lukutaidon ja kehittyvän lukutaidon vaiheessa oleville opiskelijoille, jotka kaipaavat vielä tukea ja apua latinalaisten aakkosten kanssa. Ryhmässä harjoitellaan länsimaiset kirjaimet ja numerot sekä suomen kielen äännevastaavuudet. Kurssilla siirrytään nopeasti sanastoon kuten värit, perhe, kellonajat, ruoka, koti, vaatteet sekä harrastukset. Lisäksi opiskelija oppii lukemaan ja ymmärtämään esimerkiksi mainoksia, ilmoituksia, hinnastoja ja sääntöjä. Kurssilla tehdään myös paljon kuuntelu-, sanelu- ja tietokonetehtäviä.


030105 SUOMEN ALKEET TEHOKKAASTI 1 Salo
15.8.2018-12.10.2018, 99 oppituntia
Kansalaisopiston kieliluokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2
ke 9-12.30, to 9-12.30, pe 9-12.30
FM Maijastiina Heikkilä
Kurssimaksu 0 e / 50 e, ei kurssimaksualennusta.
TAITOTASO A. Suomen kielen kurssi todellisille vasta-alkajille. Oppikirja: SUOMEN MESTARI 1, kappaleet 1-4. Kurssi on osa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusohjelmaa. Kurssille voi ilmoittautua myös suomen kielen aineopiskelijana. Kaupungin sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikön ja paikallisen TE-toimiston kautta tulevat, kotoutumisajalla olevat opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla. Heille kurssi on maksuton.
COURSE LEVEL A. Course fee already includes the reduction. Beginners´ course at a moderate pace. We study vocabulary and grammar and do oral and comprehension exercises. The language of instruction is Finnish, aid language is English. Course book: Suomen mestari 1. Enrollment in Salo Adult Education Centre (kansalaisopisto) at 8th August from 10 to 11. Please ask for further information from Sini Lundgrén 044 778 4686 or sini.lundgren@salo.fi.


030106 SUOMEN ALKEET TEHOKKAASTI 2 Salo
24.10.2018-21.12.2018, 95,42 oppituntia
Kansalaisopiston kieliluokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2
ke 9-12.30, to 9-12.30, pe 9-12.30
FM Maijastiina Heikkilä
Kurssimaksu 0 e / 50 e, ei kurssimaksualennusta.
TAITOTASO A1. Suomen kielen alkeiden jatkokurssi. Oppikirja: SUOMEN MESTARI 1, kappaleet 5-9. Kurssi on osa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusohjelmaa. Kurssille voi ilmoittautua myös suomen kielen aineopiskelijana. Kaupungin sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikön ja paikallisen TE-toimiston kautta tulevat, kotoutumisajalla olevat opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla. Heille kurssi on maksuton.
COURSE LEVEL A1. Course fee already includes the reduction. Beginners´ continuation course at a moderate pace. We study vocabulary and grammar and do oral and comprehension exercises. The language of instruction is Finnish, aid language is English. Course book: Suomen mestari 1, Units 5-9. Please ask for further information from Sini Lundgrén 044 778 4686 or sini.lundgren@salo.fi.

030107 SUOMEN KIELEN TEHOJATKO 1 Salo
15.8.2018-12.10.2018, 99,09 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 2 (2. krs), Ylhäistentie 2
ke 9-12.30, to 9-12.30, pe 9-12.30
Johanna Vairinen-Salmela
Kurssimaksu 0 e / 50 e, ei kurssimaksualennusta.
TAITOTASO A2. Suomen kielen jatkokurssi kolmena päivänä viikossa. Oppikirja Suomen mestari 2, kappaleet 1-4. Opiskellaan kieliopissa mm. imperfektiä. Sanastoteemoina esimerkiksi sairaus ja terveys sekä matkustus. Kurssi on osa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusohjelmaa. Kurssille voi ilmoittautua myös suomen kielen aineopiskelijana. Kaupungin sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikön ja paikallisen TE-toimiston kautta tulevat, kotoutumisajalla olevat opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla. Heille kurssi on maksuton.

030108 SUOMEN KIELEN TEHOJATKO 2 Salo
24.10.2018-21.12.2018, 95,42 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 2 (2. krs), Ylhäistentie 2
ke 9-12.30, to 9-12.30, pe 9-12.30
FM Johanna Vairinen-Salmela
Kurssimaksu 0 e / 50 e, ei kurssimaksualennusta.
TAITOTASO A2.1. Suomen kielen jatkokurssi kolmena päivänä viikossa. Oppikirja Suomen mestari 2, kappaleet 5-8. Opiskellaan kieliopissa mm. monikkoa ja verbien aikamuotoja. Sanastoteemoina esimerkiksi juhlat ja koulutus. Kurssi on osa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusohjelmaa. Kurssille voi ilmoittautua myös suomen kielen aineopiskelijana. Kaupungin sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikön ja paikallisen TE-toimiston kautta tulevat, kotoutumisajalla olevat opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla. Heille kurssi on maksuton.


OPI SUOMEA TOIMINNALLISESTI

UMAKO-kursseihin (uusi maahanmuuttajakoulutus) sisältyy luku- ja kirjoitustaidon ja suomen tai ruotsin kielen opintojen lisäksi toiminnallisia osuuksia, kuten osallistumista muille esimerkiksi opiston taito- ja taideaineiden kursseille. Nämä kurssit ovat suunnattu erityisesti kotoutumisajalla oleville maahanmuuttajille, jotka kaipaavat vielä harjoitusta latinalaisten aakkosten kanssa. Kursseille voivat kuitenkin osallistua myös muut maahanmuuttajat, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoaan käytännössä.
Kurssit ovat maksuttomia kotoutumisajalla oleville maahanmuuttajille. Kurssi-info ja ilmoittautumistilaisuus keskiviikkona 8.8. klo 10-11 kansalaisopistolla. Tämän jälkeen ilmoittautumiset koulutussuunnittelija Sini Lundgrénille p.044 778 4686, sini.lundgren@salo.fi

140112 UMAKO - Kuvataide ja käsityö
21.8.2018-18.12.2018, 34 oppituntia
Kansalaisopiston käsityöluokka (2. krs), Ylhäistentie 2
ti 9-10.30
TaM Liisi Huotari
Kurssimaksu 0 e / 22 e, ei kurssimaksualennusta.
Suomen kielen opiskelua toiminnallisesti kuvataiteen ja käden taitojen kautta.Sopiii kaikille, jotka haluavat harjoitella suomen kielen taitoa käytännössä. Kurssi on osa kansalaisopiston lukutaitokoulutusta kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille, mutta kurssi sopii myös muille, pidempään Suomessa asuneille maahanmuuttajille, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoaan ja oppia toiminnallisesti.

140110 UMAKO - teatteri-ilmaisu
23.8.2018-13.12.2018, 30 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 3 (2. krs), Ylhäistentie 2
to 12.45-14.15
Teatteri-ilmaisun ohjaaja YAMK, teatteritaiteen opettaja Sarika Lipasti
Kurssimaksu 0 e / 22 e, ei kurssimaksualennusta.
Suomen kielen opiskelua toiminnallisesti teatteri- ja ilmaisuharjoitusten kautta. Sopiii kaikille, jotka haluavat harjoitella suomen kielen taitoa käytännössä. Kurssi on osa kansalaisopiston UMAKO-lukutaitokoulutusta kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille, mutta kurssi sopii myös muille, pidempään Suomessa asuneille maahanmuuttajille, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoaan ja oppia toiminnallisesti.

010318 UMAKO - Liikuntapaikat tutuksi
17.8.2018-7.9.2018, 12 oppituntia
Toimipaikka avoin
pe 9.30-12
Kulttuurituottaja YAMK Sini Lundgrén
Kurssimaksu 0 e / 16 e, ei kurssimaksualennusta.
Opiskele suomea toiminnallisesti! Kurssi on osa kansalaisopiston UMAKO-lukutaitokoulutusta kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille, mutta kurssi sopii myös muille, pidempään Suomessa asuneille maahanmuuttajille, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoaan ja oppia toiminnallisesti. Kurssilla tutustutaan Salon liikuntapaikkoihin ryhmän toiveiden mukaisesti ja saadaan myös liikunnanohjausta.

010320 UMAKO - SALON KULTTUURIKOHTEITA
14.9.2018-5.10.2018, 12 oppituntia
Toimipaikka avoin
pe 9.30-12
Kulttuurituottaja YAMK Sini Lundgrén
Kurssimaksu 0 e / 16 e, ei kurssimaksualennusta.
Opiskele suomea toiminnallisesti! Kurssi on osa kansalaisopiston UMAKO-lukutaitokoulutusta kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille, mutta kurssi sopii myös muille, pidempään Suomessa asuneille maahanmuuttajille, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoaan ja oppia toiminnallisesti. Selkokielisellä kurssilla tutustutaan salolaisiin kulttuurikohteisiin, kuten museoihin.

010319 UMAKO - Leivotaan suomeksi
12.10.2018-9.11.2018, 12 oppituntia
Salon seurakuntatalo, Kirkkokatu 8
pe 9.30-12
Kulttuurituottaja YAMK Sini Lundgrén
Kurssimaksu 0 e / 16 e, ei kurssimaksualennusta.
Opiskele suomea toiminnallisesti! Kurssi on osa kansalaisopiston UMAKO-lukutaitokoulutusta kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille, mutta kurssi sopii myös muille, pidempään Suomessa asuneille maahanmuuttajille, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoaan ja oppia toiminnallisesti. Kurssilla leivotaan perinteisiä suomalaisia herkkuja ja ryhmän toiveiden mukaan muutakin. Kokoontuminen seurakuntatalon aulassa. Ryhmä ei kokoonnu syyslomaviikolla 19.10.