Avoin AMK

Salon kansalaisopisto toteuttaa avoimen ammattikorkeakoulun opetusta Salossa yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa.

Avoimessa AMK:ssa voit kehittää itseäsi ja opiskella tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja. Tutkintoa avoimen AMK:n kautta ei voi suorittaa, mutta jos myöhemmin haet tutkinto-opiskelijaksi, voit hakea hyväksilukua avoimessa AMK:ssa suorittamillesi opinnoille ja lyhentää näin varsinaista opiskeluaikaa.

Avoin ammattikorkeakoulu on hyvä vaihtoehto sinulle, jos

  • haet myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi
  • haluat kehittää itseäsi
  • opiskelet omaksi iloksi
  • mietit uutta alaa tai ammatin vaihtoa.Tutustu alla olevan opintojaksotarjonnan lisäksi tarjolla oleviin avoimen AMK:n opintojaksoihin opintojaksohaussa www.turkuamk.fi/avoin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintojaksoille suoritetaan sekä kansalaisopistoon että Turun AMK:n avoimeen ammattikorkeakouluun seuraavassa järjestyksessä:

  1. Ilmoittautuminen opintojaksolle kansalaisopistoon internetissä tai puhelimitse opintojaksotiedoissa mainittuina aikoina. Kansalaisopistoon ilmoittautumisesta ks. opistoinfo sivulla 6.
  2. Ilmoittautuminen Turun ammattikorkeakoulun avoimeen ammattikorkeakouluun tehdään vasta, kun opintojakso on alkanut. Ilmoittautuminen AMK:uun takaa sen, että opinnot suoritettuaan opiskelija saa suorituksesta opintopisteet ja todistuksen. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella (ks. www.turkuamk.fi/avoin).


Opintojakso peruuntuu, mikäli sille ei ole ilmoittautunut riittävää määrää opiskelijoita. Peruuntumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille.

Ilmoittautumisen peruminen

Mahdollinen peruutus on tehtävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä kansalaisopiston toimistoon. Jos peruutus tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, veloitetaan koko opintomaksu. Opintojakson opettajalle tehtyä ilmoitusta ei hyväksytä, vaan peruutus on tehtävä kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) kansalaisopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun toimistoon. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmistathan osallistumismahdollisuutesi TE-toimistosta ennen opintoihin osallistumista.
Opintomaksut

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa on maksullista. Opiskelija voi valita kahdesta eri maksuvaihtoehdosta:

  • 15 e / opintopiste, eli esimerkiksi 5 op:n laajuinen opintojakso maksaa 75 e. Opinnoista laskutetaan ilmoittautumisten perusteella, ei siis suoritettujen opintopisteiden perusteella.
  • lukukausimaksu 200 e, jolla voi suorittaa rajoittamattoman määrän opintoja yhden lukukauden aikana (esim. syyslukukausi tai kevätlukukausi).


Opintomaksun lisäksi opiskelijalle saattaa aiheutua kustannuksia opintojaksolla käytettävästä opintomateriaalista. Joillakin opintojaksoilla peritään ns. materiaalimaksua tai virallista tutkintokorttimaksua. Näistä erityistapauksista ilmoitetaan aina erikseen.

Yhteistyössä Salon kansalaisopiston kanssa toteutettavista opinnoista perii kansalaisopisto oman maksunsa, joka määräytyy ja laskutetaan opiston toimintaperiaatteiden mukaisesti. Näistä ks. opiskelijainfo.Turun AMK:n Taideakatemian avoin AMK, opintotarjonta kevätkaudella 2018Kurssit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Niille voi osallistua myös aivan tavallisen kansalaisopiston kurssin tapaan, ilman aikomusta suorittaa niitä avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Tällöin ei makseta avoimen ammattikorkeakoulun maksua. Toisaalta avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat etusijalla opintoihin, jos tulijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja. Jos opiskelija suorittaa opintojakson Turun AMK:n Taideakatemialle, hän maksaa sekä kansalaisopiston että avoimen AMK:n maksut (mainittu kunkin kurssin kohdalla erikseen). Lisätietoja Jaana Saario 044-778 4693.


TEATTERIN ESITYSPROSESSIT 15 op

Teatterin esitysprosessit -opintojaksoon kuuluu kolme kurssia, syyslukukauden 2017 aikana toteutunut kurssi 070201 Dramaturgia, kevätlukukaudella 2018 opiskeltava kurssi 070251 Esitysprojekti sekä syyslukukaudelle 2018 sijoittuva kurssi Dokumenttiteatteriprojekti. Kurssit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille ja soveltuvat hyvin esim. teatterialan opintoihin tähtääville tai kasvatus-, sosiaali- ja terveysalalla toimiville, jotka voivat hyödyntää teatterilähtöisiä mene-telmiä omassa työssään.

Avoimen AMK:n opiskelijat tutustuvat lähdekirjallisuuteen, pitävät oppimispäiväkirjaa, reflektoivat oppimaansa ja saavat kurssien päätöspresentaatioissa palautetta ulkopuoliselta AMK:n opettajalta. Lisäksi avoimen AMK:n opiskelijat keräävät itselleen osaamiskansion. Kursseille voi osallistua myös ilman aikomusta suorittaa niitä avoimen ammattikor-keakoulun opintoina. Tällöin ei makseta avoimen ammattikorkeakoulun maksua. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla opintoihin, jos tulijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja. Kukin kurssi on mah-dollista suorittaa myös erikseen (76 euroa/kurssi). Jos opiskelija suorittaa opintojakson kokonaisuudessaan Turun AMK:n Taideakatemialle, hän maksaa sekä kansalaisopiston (228 euroa) että avoimen AMK:n maksut. Lisätietoja: Sarika Lipasti p. 044 7784507.

070251 ESITYSPROJEKTI 5 op, Turun Taideakatemian avoin AMK
16.1.-29.5., 75 oppituntia
Pikkuteatteri Helsingintie 22 (sisäpiha, 2krs, ei hissiä),
ti 17.30-20.30
Teatteri-ilmaisun ohjaaja YAMK, teatteritaiteen opettaja Sarika Lipasti
Kurssimaksu 76 e
Erikoiskurssi, ei kurssimaksualennusta. Tavoitteena on soveltaa aiemmin opittuja taitoja esityksellisen kokonaisuuden valmistamiseen työryhmän jäsenenä. Opiskelu toteutetaan kevätlukukauden aikana esitysprojektissa. Tutkitaan yh-dessä valittua, ajankohtaista, kiinnostavaa aihetta tai ilmiötä ja valmistetaan siitä esitys, joka voidaan viedä myös muualle kuin perinteiseen teatteritilaan. Kurssi sisältää myös esitysvierailun (omakustanteinen) sekä presentaation ja Turun Taideakatemian esittävän taiteen opettajan antaman palautteen. Kurssille voi osallistua myös ilman aikaisem-paa kokemusta teatterityöskentelystä. Ilmoittautuminen kurssille ti 9.1. klo 15 alkaen internetissä tai klo 15-15.30 puh. 044 7784507 ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh. 044 7784507 tai 02 7784561.DOKUMENTTITEATTERIPROJEKTI 5 op, Turun Taideakatemian avoin AMK
Syksy 2018, 75 oppituntia
Pikkuteatteri, Helsingintie 22, 2. kerros
Teatteri-ilmaisun ohjaaja YAMK, teatteritaiteen opettaja Sarika Lipasti
Ilmoittautuminen kurssille syksyllä 2018. Opintojaksolla tutustutaan dokumentaarisiin esityksiin ja dokumenttiteatterin työtapoihin, kuten haastattelumateriaalin keräämiseen ja litteroidun aineiston draamalliseen editointiin. Opiskelu ta-pahtuu esitysprosessissa.
Kahdella aikaisemmalla kurssilla (Dramaturgia ja Esitysprojekti) opitut tiedot ja taidot tukevat tämän kurssin sisältöjä, mutta se on mahdollista suorittaa myös omana, itsenäisenä kokonaisuutenaan.