Avoin AMK

Salon kansalaisopisto toteuttaa avoimen ammattikorkeakoulun opetusta Salossa yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa.

Avoimessa AMK:ssa voit kehittää itseäsi ja opiskella tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja. Tutkintoa avoimen AMK:n kautta ei voi suorittaa, mutta jos myöhemmin haet tutkinto-opiskelijaksi, voit hakea hyväksilukua avoimessa AMK:ssa suorittamillesi opinnoille ja lyhentää näin varsinaista opiskeluaikaa.

Avoin ammattikorkeakoulu on hyvä vaihtoehto sinulle, jos

  • haet myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi
  • haluat kehittää itseäsi
  • opiskelet omaksi iloksi
  • mietit uutta alaa tai ammatin vaihtoa.Tutustu alla olevan opintojaksotarjonnan lisäksi tarjolla oleviin avoimen AMK:n opintojaksoihin opintojaksohaussa www.turkuamk.fi/avoin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintojaksoille suoritetaan sekä kansalaisopistoon että Turun AMK:n avoimeen ammattikorkeakouluun seuraavassa järjestyksessä:

  1. Ilmoittautuminen opintojaksolle kansalaisopistoon internetissä tai puhelimitse opintojaksotiedoissa mainittuina aikoina. Kansalaisopistoon ilmoittautumisesta ks. opistoinfo sivulla 6.
  2. Ilmoittautuminen Turun ammattikorkeakoulun avoimeen ammattikorkeakouluun tehdään vasta, kun opintojakso on alkanut. Ilmoittautuminen AMK:uun takaa sen, että opinnot suoritettuaan opiskelija saa suorituksesta opintopisteet ja todistuksen. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella (ks. www.turkuamk.fi/avoin).


Opintojakso peruuntuu, mikäli sille ei ole ilmoittautunut riittävää määrää opiskelijoita. Peruuntumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille.

Ilmoittautumisen peruminen

Mahdollinen peruutus on tehtävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä kansalaisopiston toimistoon. Jos peruutus tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, veloitetaan koko opintomaksu. Opintojakson opettajalle tehtyä ilmoitusta ei hyväksytä, vaan peruutus on tehtävä kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) kansalaisopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun toimistoon. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmistathan osallistumismahdollisuutesi TE-toimistosta ennen opintoihin osallistumista.
Opintomaksut

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa on maksullista. Opiskelija voi valita kahdesta eri maksuvaihtoehdosta:

  • 15 e / opintopiste, eli esimerkiksi 5 op:n laajuinen opintojakso maksaa 75 e. Opinnoista laskutetaan ilmoittautumisten perusteella, ei siis suoritettujen opintopisteiden perusteella.
  • lukukausimaksu 200 e, jolla voi suorittaa rajoittamattoman määrän opintoja yhden lukukauden aikana (esim. syyslukukausi tai kevätlukukausi).


Opintomaksun lisäksi opiskelijalle saattaa aiheutua kustannuksia opintojaksolla käytettävästä opintomateriaalista. Joillakin opintojaksoilla peritään ns. materiaalimaksua tai virallista tutkintokorttimaksua. Näistä erityistapauksista ilmoitetaan aina erikseen.

Yhteistyössä Salon kansalaisopiston kanssa toteutettavista opinnoista perii kansalaisopisto oman maksunsa, joka määräytyy ja laskutetaan opiston toimintaperiaatteiden mukaisesti. Näistä ks. opiskelijainfo.Turun AMK:n Taideakatemian avoin AMK, opintotarjonta lukuvuotena 2017-2018Kurssit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Niille voi osallistua myös aivan tavallisen kansalaisopiston kurssin tapaan, ilman aikomusta suorittaa niitä avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Tällöin ei makseta avoimen ammattikorkeakoulun maksua. Toisaalta avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat etusijalla opintoihin, jos tulijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja. Jos opiskelija suorittaa opintojakson Turun AMK:n Taideakatemialle, hän maksaa sekä kansalaisopiston että avoimen AMK:n maksut (mainittu kunkin kurssin kohdalla erikseen). Lisätietoja Jaana Saario 044-778 4693.

Kuvataide

050309 ATELJEEKURSSI, Turun Taideakatemian avoin AMK, Salo
1.9.2017-1.12.2017, 65 oppituntia
12.1.2018-18.5.2018, 85 oppituntia
Piritan maalausluokka, Hämeentie 34
pe 15-19
Kuvataideopettaja, TaT Jaana Saario
Kurssimaksu 121 e
Erikoiskurssi, ei kurssimaksualennusta. Kurssilla työskennellään projektinomaisesti yhteisten ja omien teemojen pohjalta. Kaikki piirustuksen ja maalauksen keinot ovat käytettävissä ja sovellettavissa opiskelijan tavoitteiden mukaan. Teknistä ohjausta saa, mutta kurssin pääpaino on sisällöllinen. Kurssi vastaa Turun Taideakatemian kuvataiteen koulutusohjelman opintojaksoja 10 op verran. Lisätietoja Jaana Saario 044 7784693. Ilmoittautuminen viimeistään 28.8. klo 16 .

Ilmoittaudu kurssille050701 VIDEOTAITEEN PERUSTEET, Turun Taideakatemian avoin AMK Salo
4.9.2017-4.12.2017, 52 oppituntia
8.1.2018-12.2.2018, 24 oppituntia
AMK A206 ATK, Ylhäistentie 2
ma 17.15-20.30
Mediataiteilija Nuutti Koskinen
Kurssimaksu 63 e
Erikoiskurssi, ei kurssimaksualennuksia. Kurssilla tutustutaan liikkuvan kuvan käyttöön kuvataiteessa. Tutkimme kokeellisen elokuvan ja kuvataiteen rajapintoja ja käymme läpi erilaisia liikkuvan kuvan tekniikoita videokuvan, animaation ja installaatioiden muodossa. Kurssi vastaa Turun Taideakatemian opintojaksoa Videotaiteen perusteet, 5 op, joka on osa sekä valokuvataiteilijan että kuvataiteilijan ammattitutkintoa. Ilmoittautuminen ma 28.8. klo 16 mennessä.

Ilmoittaudu kurssille


TEATTERIN ESITYSPROSESSIT 15 op

Teatterin esitysprosessit -opintojaksoon kuuluu kolme kurssia, syyslukukauden 2017 aikana opiskeltava kurssi 070201 Dramaturgia, kevätlukukaudella 2018 toteutettava kurssi 070251 Esitysprojekti sekä syyslukukaudelle 2018 sijoittuva kurssi Dokumenttiteatteriprojekti. Kurssit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille ja soveltuvat hyvin esim. teatterialan opintoihin tähtääville tai kasvatus-, sosiaali- ja terveysalalla toimiville, jotka voivat hyödyntää teatterilähtöisiä menetelmiä omassa työssään.

Avoimen AMK:n opiskelijat tutustuvat lähdekirjallisuuteen, pitävät oppimispäiväkirjaa, reflektoivat oppimaansa ja saavat kurssien päätöspresentaatioissa palautetta ulkopuoliselta AMK:n opettajalta. Lisäksi avoimen AMK:n opiskelijat keräävät itselleen osaamiskansion. Kursseille voi osallistua myös ilman aikomusta suorittaa niitä avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Tällöin ei makseta avoimen ammattikorkeakoulun maksua. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla opintoihin, jos tulijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja. Kukin kurssi on mahdollista suorittaa myös erikseen (76 euroa/kurssi). Jos opiskelija suorittaa opintojakson kokonaisuudessaan Turun AMK:n Taideakatemialle, hän maksaa sekä kansalaisopiston (228 euroa) että avoimen AMK:n maksut. Lisätietoja: Sarika Lipasti p. 044 7784507.070201 DRAMATURGIA, Turun Taideakatemian avoin AMK
29.8.2017-15.12.2017, 75 oppituntia
Pikkuteatteri Helsingintie 22 (sisäpiha, 2krs, ei hissiä),
ti 17.30-20.30, lisäksi yhdessä erikseen sovittavat esityspäivät, esitysvierailu sekä presentaatio ja palaute pe 15.12. klo 16-20.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Sarika Lipasti
Kurssimaksu 76 e
Erikoiskurssi, ei kurssimaksualennusta. Tutustutaan dramaturgian perusteisiin ja toiminnalliseen dramaturgiaan. Tavoitteena on avartaa omaa näyttämöllistä ajattelua osallistumalla esityksellisen kokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen valitun aiheen tai teeman pohjalta. Esityksen dramaturgia muotoutuu prosessin aikana ryhmän yhteisen toiminnan, kuten improvisaatioiden, liikkeellisen ilmaisun ja keskustelujen myötä. Kurssille voi osallistua myös näyttelijänä.

Ilmoittaudu kurssilleESITYSPROJEKTI 5 op
(kevätkaudella 2018)
16.1.-29.5. 2018, 75 oppituntia
Pikkuteatteri, Helsingintie 22, 2. kerros
Ti klo 17.30-20.30, lisäksi yhdessä erikseen sovittava teatterivierailu sekä presentaatio ja palaute.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Sarika Lipasti
Tavoitteena on soveltaa aiemmin opittuja taitoja esityksellisen kokonaisuuden valmistamiseen työryhmän jäsenenä. Opiskelu toteutetaan esitysprojektissa, joka voidaan viedä myös muualle kuin perinteiseen teatteritilaan. Ilmoittautuminen kevätkauden 2018 alussa.DOKUMENTTITEATTERIPROJEKTI 5 op (syyskaudella 2018)
Syksy 2018, 75 oppituntia
Pikkuteatteri, Helsingintie 22, 2. kerros
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Sarika Lipasti
Opintojaksolla tutustutaan dokumentaarisiin esityksiin ja dokumenttiteatterin työtapoihin, kuten haastattelumateriaalin keräämiseen ja litteroidun aineiston draamalliseen editointiin. Opiskelu tapahtuu esitysprosessissa.
Kahdella aikaisemmalla kurssilla (Dramaturgia ja Esitysprojekti) opitut tiedot ja taidot tukevat tämän kurssin sisältöjä, mutta se on mahdollista suorittaa myös omana, itsenäisenä kokonaisuutenaan. Ilmoittautuminen syyskauden 2018 alussa.