Avoin AMK

Salon kansalaisopisto toteuttaa avoimen ammattikorkeakoulun opetusta Salossa yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa.

Avoimessa AMK:ssa voit kehittää itseäsi ja opiskella tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja. Tutkintoa avoimen AMK:n kautta ei voi suorittaa, mutta jos myöhemmin haet tutkinto-opiskelijaksi, voit hakea hyväksilukua avoimessa AMK:ssa suorittamillesi opinnoille ja lyhentää näin varsinaista opiskeluaikaa.

Avoin ammattikorkeakoulu on hyvä vaihtoehto sinulle, jos

  • haet myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi
  • haluat kehittää itseäsi
  • opiskelet omaksi iloksi
  • mietit uutta alaa tai ammatin vaihtoa.Tutustu alla olevan opintojaksotarjonnan lisäksi tarjolla oleviin avoimen AMK:n opintojaksoihin opintojaksohaussa www.turkuamk.fi/avoin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintojaksoille suoritetaan sekä kansalaisopistoon että Turun AMK:n avoimeen ammattikorkeakouluun seuraavassa järjestyksessä:

  1. Ilmoittautuminen opintojaksolle kansalaisopistoon internetissä tai puhelimitse opintojaksotiedoissa mainittuina aikoina. Kansalaisopistoon ilmoittautumisesta ks. opistoinfo sivulla 6.
  2. Ilmoittautuminen Turun ammattikorkeakoulun avoimeen ammattikorkeakouluun tehdään vasta, kun opintojakso on alkanut. Ilmoittautuminen AMK:uun takaa sen, että opinnot suoritettuaan opiskelija saa suorituksesta opintopisteet ja todistuksen. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella (ks. www.turkuamk.fi/avoin).


Opintojakso peruuntuu, mikäli sille ei ole ilmoittautunut riittävää määrää opiskelijoita. Peruuntumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille.

Ilmoittautumisen peruminen

Mahdollinen peruutus on tehtävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä kansalaisopiston toimistoon. Jos peruutus tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, veloitetaan koko opintomaksu. Opintojakson opettajalle tehtyä ilmoitusta ei hyväksytä, vaan peruutus on tehtävä kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) kansalaisopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun toimistoon. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmistathan osallistumismahdollisuutesi TE-toimistosta ennen opintoihin osallistumista.
Opintomaksut

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa on maksullista. Opiskelija voi valita kahdesta eri maksuvaihtoehdosta:

  • 15 e / opintopiste, eli esimerkiksi 5 op:n laajuinen opintojakso maksaa 75 e. Opinnoista laskutetaan ilmoittautumisten perusteella, ei siis suoritettujen opintopisteiden perusteella.
  • lukukausimaksu 200 e, jolla voi suorittaa rajoittamattoman määrän opintoja yhden lukukauden aikana (esim. syyslukukausi tai kevätlukukausi).


Opintomaksun lisäksi opiskelijalle saattaa aiheutua kustannuksia opintojaksolla käytettävästä opintomateriaalista. Joillakin opintojaksoilla peritään ns. materiaalimaksua tai virallista tutkintokorttimaksua. Näistä erityistapauksista ilmoitetaan aina erikseen.

Yhteistyössä Salon kansalaisopiston kanssa toteutettavista opinnoista perii kansalaisopisto oman maksunsa, joka määräytyy ja laskutetaan opiston toimintaperiaatteiden mukaisesti. Näistä ks. opiskelijainfo.Turun AMK:n Taideakatemian avoin AMK, opintotarjonta syyskaudella 2018Kurssit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Niille voi osallistua myös aivan tavallisen kansalaisopiston kurssin tapaan, ilman aikomusta suorittaa niitä avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Tällöin ei makseta avoimen ammattikorkeakoulun maksua. Toisaalta avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat etusijalla opintoihin, jos tulijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja. Jos opiskelija suorittaa opintojakson Turun AMK:n Taideakatemialle, hän maksaa sekä kansalaisopiston että avoimen AMK:n maksut (mainittu kunkin kurssin kohdalla erikseen). Lisätietoja Jaana Saario 044-778 4693.


070201 DOKUMENTTITEATTERIPROJEKTI, Turun Taideakatemian avoin AMK
28.8.2018-14.12.2018, 75 oppituntia
Pikkuteatteri Helsingintie 22 (sisäpiha, 2krs, ei hissiä),
ti 18-21
Teatteri-ilmaisun ohjaaja YAMK, teatteritaiteen opettaja Sarika Lipasti
Kurssimaksu 76 e, ei kurssimaksualennuksia
Kurssipaikan peruminen viimeistään 24.8. klo 12.
Dokumenttiteatteri on ajankohtainen nykyteatterin muoto, joka perustuu todellisuuteen. Esityksen aineistona käytetään jotakin dokumentaarista materiaalia, esimerkiksi haastatteluja, pöytäkirjoja, päiväkirjoja tms. Opiskelijat valitsevat esitysten aiheet ja lähtökohtamateriaalit. Elokuussa alkavassa prosessissa tutustutaan dokumenttiteatterin historiaan, työtapoihin ja etiikkaan. Dokumenttiteatterin tekemistä opetellaan käytännön kautta. Esitykset perustuvat haastattelumateriaaleihin tai muihin dokumentaarisiin materiaaleihin. Esityksissä voi olla myös kuvitteellista ja tulkinnallista ainesta sekä taiteellisen dokumenttiteatterin piirteitä. Opintojaksolla tutustutaan dokumentaarisiin esityksiin ja dokumenttiteatterin työtapoihin, kuten haastattelumateriaalin keräämiseen ja litteroidun aineiston draamalliseen editointiin. Opiskelu tapahtuu esitysprosessissa. Kahdella aikaisemmalla kurssilla (Dramaturgia ja Esitysprojekti) opitut tiedot ja taidot tukevat tämän kurssin sisältöjä, mutta se on mahdollista suorittaa myös omana, itsenäisenä kokonaisuutenaan. Kurssi sisältää tiistain kokoontumisten lisäksi presentaation ja Turun Taideakatemian esittävän taiteen opettajan antaman palautteen. Kurssille voi osallistua myös ilman aikaisempaa kokemusta teatterityöskentelystä. Ilmoittautuvat ti 14.8. internetissä klo 15.30 alkaen tai puhelimitse klo 15.30-16 numeroon 044 778 4507 ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon 044 778 4507 tai 02 778 4561.

Ilmoittaudu kurssille!