Avoin yliopisto

Avoin yliopisto tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuksia osallistua yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisiin opintoihin. Avoimessa yliopistossa voi opiskella iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta ja opintoja voi valita oman kiinnostuksen mukaan.

Kansalaisopistolla on tarjolla useiden oppiaineiden perusopintoja. Monissa aineissa opiskelua on mahdollista jatkaa aineopintoihin. Lisäksi tarjolla on kieli- ja viestintäkursseja. Joustavat opetusmuodot ja suoritustavat on sovellettu aikuisopiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin sopiviksi.

Avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa useassa oppiaineessa suuri osa alempaan yliopistotutkintoon kuuluvista opinnoista. Tarjontaan kuuluu sekä perusopintoja että aineopintoja ja myös tutkintoon vaadittavia yleisopintoja (kieli- ja viestintäopinnot).

Jos olet työttömänä ja suunnittelet osallistumista avoimen yliopiston opintoihin, ota yhteys TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen opintoihin ilmoittautumista. Selvitä, onko osallistumisellesi esteitä tai edellyttääkö osallistuminen joitakin erityisiä toimenpiteitä.


Kansalaisopistojen yhteyshenkilötJos et löydä tästä oppaasta haluamaasi tietoa tai sinua askarruttaa jokin muu avoimen yliopiston opetukseen liittyvä asia, ota yhteyttä alla mainittuihin henkilöihin.

Salon kansalaisopiston tarjonta:
kurssisihteeri Paula Alanne
puh. 02-778 4570, paula.alanne@salo.fi
apulaisrehtori Kari Koivunen,
puh. 044-778 4572, kari.koivunen@salo.fi
rehtori Jukka Tamminen,
puh. 044-778 4562, jukka.tamminen@salo.fi
Somero-opiston tarjonta:
koulutuskoordinaattori Riitta Ryhtä,
puh. 044-779 1270, somero-opisto@somero.fi
Ilmoittautuminen

Tiedotuskanavamme avoimeen yliopistoon ilmoittautuneille on sähköposti. Seuraa sähköpostiasi!

Ilmoittautuminen kurssille suoritetaan sekä kansalaisopistoon että Turun yliopiston avoimeen yliopistoon seuraavassa järjestyksessä:

  1. Ensin ilmoittaudutaan kurssille kansalaisopistoon internetissä tai puhelimitse kurssitiedoissa mainittuina aikoina.
  2. Turun yliopiston avoimeen yliopistoon ilmoittaudutaan vasta, kun on saatu varmuus kurssin alkamisesta. Tästä tiedotetaan kurssille kansalaisopistoon ilmoittautuneille sähköpostitse.

Seuraa sähköpostiasi! Opiskelija maksaa avoimen yliopiston opintomaksun ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen opintoihin tehdään avoimen yliopiston NettiOpsu -palvelussa. Tutustu etukäteen ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin. Ohjeet ovat avoimen yliopiston Ilmoittaudu opintoihin -sivuilla www.avoin.utu.fi -> Ilmoittautuminen ja opiskelijapalvelut -> Ilmoittautuminen opintoihin.
Ilmoittautumisen peruminen

Jos opiskelija haluaa peruuttaa avoimen yliopiston ilmoittautumisensa kansalaisopistoon, tästä pitää ilmoittaa sähköpostilla opiston toimistoon. Jollei peruuttamista tapahdu, kurssi laskutetaan normaalisti.

Turun yliopiston avoimeen yliopistoon ilmoittautumista ei voi peruuttaa, so. ilmoittautumisen yhteydessä maksettua avoimen yliopiston maksua ei palauteta.


Osallistuminen tenttiinTenttiin tulee aina ilmoittautua. Ilmoittautua pitää myös oppiaineen tai osion ensimmäiseen tenttiin. Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti tai soittamalla opiston toimistoon paula.alanne@salo.fi, puh. 02-778 4570. Ilmoittauduttaessa tulee mainita tentin päivämäärä, oppiaine ja oppiaineen osio sekä tenttijän nimi. Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen tenttitilaisuutta klo 15. Jos et pääse osallistumaan tenttiin, johon olet ilmoittautunut, ole hyvä ja peruuta ilmoittautumisesi opiston toimistoon puhelimitse tai sähköpostitse. Peruuttamatta jäänyt tentti laskutetaan aina.

Ilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta opistolla tiedettäisiin, minkä oppiaineiden kysymyksiä tenttitilaisuudessa tarvitaan ja kuinka suuri määrä osallistujia on tulossa tenttiin. Ilmoittautumatta tenttitilaisuuteen tulevat eivät voi osallistua tenttiin.

Opiskelijalla on oikeus osallistua suoritettavan osion tenttiin kolmesti. Kurssimaksuun sisältyy yksi tentti. Seuraavat kerrat ovat maksullisia. Maksu on tällöin 12 euroa. Uusintatentit suoritetaan opiston yleisinä tenttipäivinä. Kaikkina rästitenttipäivinä ei voi tenttiä jokaista osiota - tarkista opetussuunnitelmasta kyseessä olevan osion / kurssin tenttipäivät. Opiston tenttitilaisuuksiin voi osallistua erikseen niin sovittaessa myös muissa oppilaitoksissa opiskelevia. Tenttimaksu on tällöin 30 e.
Lukuvuoden 2017-2018 tenttitilaisuudet

Kevätkaudella 2018 Salon kansalaisopiston yleiset tenttipäivät ovat keskiviikkoisin klo 18-21 seuraavasti (Huom! Tietojenkäsittelyn tenttipäivät ilmoitetaan erikseen!):

  • Kevätkausi 2018:
    17.1., 14.2., 14.3., 11.4., 16.5. ja 13.6Salon kansalaisopiston tentit järjestetään kansalaisopiston päätoimipaikan tiloissa (Ylhäistentie 2) ja Somero-opiston tentit SoLussa (Myllypellontie 10 E).

Tentistä saa poistua aikaisintaan klo 18.30. Lisäohjeita annetaan tenttitilaisuuden alussa.

Avoimen yliopiston kurssitarjonta kevätkaudella 2018

010204 PSYKOLOGIAN PERUSOPINTOJEN OPINTOJAKSOJA 15 op Salo
23.1.-8.5., 30 oppituntia
Kansalaisopisto yleisluokka 2 D239, Ylhäistentie 2
ti 17-19.15
Psykologi Katariina Ensomaa
Kurssimaksu 105 e, lisäksi avoimen yliopiston opintomaksu 150 e (10e/ op).
Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä 65 e kl 2018 ja 40 e sl 2018; lisäksi avoimen yliopiston opintomaksu 150 e (10e / op). Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen laajuus on 15 opintopistettä. Opinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta. Kaksi näistä on keväällä 2018: kehityspsykologian perusteet 5 op ja terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op. Syksyllä 2018 on ohjelmassa persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op. Opintoryhmässä käsitellään opintojen keskeisiä teemoja tuutorin johdolla. Tuutori toimii myös opiskelijoiden henkilö-kohtaisena ohjaajana. Verkkoalueella on mm. opintomateriaaleja, verkkoluentoja, keskustelualue ja tehtävien palautuspaikka. Suoritustapa on aktiivinen osallistuminen, tenttiminen tai oppimispäiväkirja opintojaksosta riippuen. Huom! Ilmoittautuminen ensin Salon kansalaisopistoon, vasta opintopaikan varmistuttua yliopistoon. Opintopaikan saamisesta ilmoitetaan sähköpostitse opistolta. Ilmoittautuminen kansalaisopistoon alkaa Internetissä ma 8.1. klo 8 tai puhelimitse toimiston aukioloaikoina puh. 02 778 4570 tai 02 7784561.
Opiskelijoilla, jotka haluavat jatkaa tästä perusopinnot (yhteensä 25 op) loppuun, on mahdollisuus suorittaa verkko-opintoina perusopintojen kaksi muuta opintojaksoa, kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet sekä tutkimuksen teon perusteet. Näiden kahden jakson suorittamiseen saa opinto-ohjauksen avoimesta yliopistosta. Lisätietoja kurssi-sihteeri Paula Alanteelta, puh. 02 778 4570.010205 JOHDATUS FILOSOFIAAN 3 op Salo
25.1.-3.5., 24 oppituntia
Kansalaisopisto, Ylhäistentie 2
to 18-19.30
Tutkija, VTT Tapio Korte
Kurssimaksu 50 e, lisäksi Turun yliopiston opintomaksu 20 e. (Huom! Opinto-oppaassa väärä hinta!)
Erikoiskurssi, ei kurssimaksualennuksia. Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista avoimen yliopiston opetusta. Esitellään filosofisen tutkimuksen perusalueiden sekä näiden sisältämien filosofisten ongelmien ja tärkeimpien ratkaisuyritysten pääpiirteitä. Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan tuntevan keskeistä filosofian terminologiaa sekä hallitsevan pääpiirteittäin filosofisen argumentaation erityispiirteitä. Luentosarja ja tentti. Jos on riittävästi halukkuutta filosofian perusopintojen muiden osioiden opiskeluun, niitä järjestetään. Lisätietoja opinnoista www.avoin.utu.fi ja https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm?uiLang=fi. Ilmoittautuminen ke 10.1. klo 16 alkaen internetissä www.salo.fi/kansalaisopisto tai puhelimitse klo 16-17.30 numeroon 044 778 4562 ja tämän jälkeen toimiston aukiolo-aikoina numeroon 02 778 4561 tai 02 778 4570. Ilmoittautuminen viimeistään 22.1. klo 15. Huom! Ilmoittautuminen ensin Salon kansalaisopistoon, vasta opintopaikan varmistuttua yliopistoon.


030954 RUOTSIN KIELEN KIRJALLINEN JA SUULLINEN VIESTINTÄ Salo

15.2.-31.5., 60 oppituntia
Salon lukio, Kaherinkatu 2
ma 17-19.30
to 18-20.45
Tor-Erik Lindqvist
Kurssimaksu 53 e
TAITOTASO B1-B2. Kurssimaksu 55 e sekä avoimen yliopiston maksu 20 e. ERIKOISKURSSI, kurssimaksusta ei myönnetä alennuksia. 35 h lähiopetusta + 25 h verkko-opetusta. Kurssilla käsitellään eri alojen asiatekstejä, harjoitellaan kieliopillisia rakenteita ja laaditaan kirjallisia ja suullisia esityksiä. Kurssi vastaa Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaista kieltenopetusta. Suorituksen voi hyväksyttää tutkintoon sisältyviin pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa suullista ja kirjallista kielitaitoa (ns. ruotsin virkamieskurssi). Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oman tieteen- tai ammattialansa puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä sekä pystyy keskustelemaan alaansa liittyvistä kysymyksistä asianmukaista sanastoa ja rakenteita käyttäen. Opiskelijan tulee myös kyetä kirjoittamaan ruotsin kielellä sekä yleisiä että oman alansa tekstejä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ruotsin kieliopilliset perusrakenteet. Jotta kurssi voidaan hyväksyä, opiskelijan on tehtävä sekä lähiopetuksessa että verkkosivulla annetut tehtävät ja suoritetta-va loppukoe. Oppikirja: Fiilin-Hakala: FULLTRÄFF IGEN! (Finn Lectura). Kurssin verkkosivut osoitteessa: http://users.utu.fi/inorri/salonkurssi/ Tenttipäivä to 31.5. klo 18 -20:30, uusintatentit ma 18.6. ja ma 27.8.2018 klo 18 -20:30, Salon kansalaisopisto. Kurssin ensimmäinen tapaaminen = verkkolähipäivä: viikolla 7, torstaina 15.2.2018 klo 18 -20:45 Ilkka Norri. Pidetään tasokoe ja tutustutaan toisiimme sekä verkon kautta lähetettäviin tehtäviin. Läsnäolo kurssin kokonaisuuden kannalta erittäin keskeistä. Paikka: Salon kansalaisopisto / Salon kansalaisopisto, Ylhäistentie 2. Kontaktiopetus (Lindqvist) maanantaisin 17 -19:30 (välissä 15 minuutin tauko). Alkaen viikolla 9 yhteensä 12 kertaa (26.2, 5.3, 12.3, 19.3, 26.3, 9.4, 16.4, 23.4, 7.5. ja 14.5., 21.5. ja 28.5.). Paikka: Salon lukio, Kaherinkatu 2, (keski-kerroksen luokka) Villa Villekulla. Ilmoittaudu ensin Salon kansalaisopistoon! Ilmoittaudu avoimeen yliopistoon vasta sitten, kun olet saanut sähköpostitse kansalaisopistolta vahvistusviestin kurssin käynnistymisestä. Huom! "Olet saanut opiskelupaikan kurssilla" -viesti ei ole vahvistusviesti kurssin käynnistymisestä. Ilmoittautuminen ma 8.1. klo 8 alkaen internetissä tai puhelimitse toimiston aukioloaikoina puh. 02-778 4561 tai 02-778 4570. Ilmoittautuminen viimeistään 9.2. klo 14 mennessä.