Avoin yliopisto

Avoin yliopisto tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuksia osallistua yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisiin opintoihin. Avoimessa yliopistossa voi opiskella iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta ja opintoja voi valita oman kiinnostuksen mukaan.

Kansalaisopistolla on tarjolla useiden oppiaineiden perusopintoja. Monissa aineissa opiskelua on mahdollista jatkaa aineopintoihin. Lisäksi tarjolla on kieli- ja viestintäkursseja. Joustavat opetusmuodot ja suoritustavat on sovellettu aikuisopiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin sopiviksi.

Avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa useassa oppiaineessa suuri osa alempaan yliopistotutkintoon kuuluvista opinnoista. Tarjontaan kuuluu sekä perusopintoja että aineopintoja ja myös tutkintoon vaadittavia yleisopintoja (kieli- ja viestintäopinnot).

Jos olet työttömänä ja suunnittelet osallistumista avoimen yliopiston opintoihin, ota yhteys TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen opintoihin ilmoittautumista. Selvitä, onko osallistumisellesi esteitä tai edellyttääkö osallistuminen joitakin erityisiä toimenpiteitä.


Kansalaisopistojen yhteyshenkilötJos et löydä tästä oppaasta haluamaasi tietoa tai sinua askarruttaa jokin muu avoimen yliopiston opetukseen liittyvä asia, ota yhteyttä alla mainittuihin henkilöihin.

Salon kansalaisopiston tarjonta:

 • kurssisihteeri Paula Alanne
  puh. 02-778 4570, paula.alanne@salo.fi
 • apulaisrehtori Kari Koivunen,
  puh. 044-778 4572, kari.koivunen@salo.fi
 • rehtori Jukka Tamminen,
  puh. 044-778 4562, jukka.tamminen@salo.fi

Somero-opiston tarjonta:

 • koulutuskoordinaattori Riitta Ryhtä,
  puh. 044-779 1270, somero-opisto@somero.fi


Ilmoittautuminen

Tiedotuskanavamme avoimeen yliopistoon ilmoittautuneille on sähköposti. Seuraa sähköpostiasi!

Ilmoittautuminen kurssille suoritetaan sekä kansalaisopistoon että Turun yliopiston avoimeen yliopistoon seuraavassa järjestyksessä:

 1. Ensin ilmoittaudutaan kurssille kansalaisopistoon internetissä tai puhelimitse kurssitiedoissa mainittuina aikoina.
 2. Turun yliopiston avoimeen yliopistoon ilmoittaudutaan vasta, kun on saatu varmuus kurssin alkamisesta. Tästä tiedotetaan kurssille kansalaisopistoon ilmoittautuneille sähköpostitse.

Seuraa sähköpostiasi! Opiskelija maksaa avoimen yliopiston opintomaksun ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen opintoihin tehdään avoimen yliopiston NettiOpsu -palvelussa. Tutustu etukäteen ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin. Ohjeet ovat avoimen yliopiston Ilmoittaudu opintoihin -sivuilla www.avoin.utu.fi -> Ilmoittautuminen ja opiskelijapalvelut -> Ilmoittautuminen opintoihin.
Ilmoittautumisen peruminen

Jos opiskelija haluaa peruuttaa avoimen yliopiston ilmoittautumisensa kansalaisopistoon, tästä pitää ilmoittaa sähköpostilla opiston toimistoon. Jollei peruuttamista tapahdu, kurssi laskutetaan normaalisti.

Turun yliopiston avoimeen yliopistoon ilmoittautumista ei voi peruuttaa, so. ilmoittautumisen yhteydessä maksettua avoimen yliopiston maksua ei palauteta.


Osallistuminen tenttiinTenttiin tulee aina ilmoittautua. Ilmoittautua pitää myös oppiaineen tai osion ensimmäiseen tenttiin. Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti tai soittamalla opiston toimistoon paula.alanne@salo.fi, puh. 02-778 4570. Ilmoittauduttaessa tulee mainita tentin päivämäärä, oppiaine ja oppiaineen osio sekä tenttijän nimi. Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen tenttitilaisuutta klo 15. Jos et pääse osallistumaan tenttiin, johon olet ilmoittautunut, ole hyvä ja peruuta ilmoittautumisesi opiston toimistoon puhelimitse tai sähköpostitse. Peruuttamatta jäänyt tentti laskutetaan aina.

Ilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta opistolla tiedettäisiin, minkä oppiaineiden kysymyksiä tenttitilaisuudessa tarvitaan ja kuinka suuri määrä osallistujia on tulossa tenttiin. Ilmoittautumatta tenttitilaisuuteen tulevat eivät voi osallistua tenttiin.

Opiskelijalla on oikeus osallistua suoritettavan osion tenttiin kolmesti. Kurssimaksuun sisältyy yksi tentti. Seuraavat kerrat ovat maksullisia. Maksu on tällöin 12 euroa. Uusintatentit suoritetaan opiston yleisinä tenttipäivinä. Kaikkina rästitenttipäivinä ei voi tenttiä jokaista osiota - tarkista opetussuunnitelmasta kyseessä olevan osion / kurssin tenttipäivät. Opiston tenttitilaisuuksiin voi osallistua erikseen niin sovittaessa myös muissa oppilaitoksissa opiskelevia. Tenttimaksu on tällöin 30 e.


Lukuvuoden 2018-2019 tenttitilaisuudet

Lukuvuoden 2018-2019 tenttitilaisuuksien järjestetään seuraavan aikataulun mukaisesti. Huom! tietojenkäsittelytieteissä omat tenttipäivät!

 • Syyskausi 2018:
  19.9., 17.10., 14.11. ja 12.12.

 • Kevätkausi 2019:
  16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 15.5. ja 12.6.

Salon kansalaisopiston tentit järjestetään kansalaisopiston päätoimipaikan tiloissa (Ylhäistentie 2) ja Somero-opiston tentit Kiiruun koulukeskuksessa (Kiiruuntie 4).

Tentistä saa poistua aikaisintaan klo 18.30. Lisäohjeita annetaan tenttitilaisuuden alussa.

Avoimen yliopiston kurssitarjonta syyskaudella 2018

010207 PSYYKKISET TRAUMAT 3 op Salo
10.9.2018-30.11.2018, 6 oppituntia
Kansalaisopiston auditorio D113 (1. krs), Ylhäistentie 2
to 17-19.15
Tuutorina PsM Juha-Pekka Airo
Kurssimaksu 50 e; lisäksi yliopiston maksu 30 e. Ei kurssimaksualennusta.
Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista avoimen yliopiston opetusta. Opinnot soveltuvat erityisesti terveydenhuollossa ja sosiaalialalla työskenteleville, jotka työssään kohtaavat psyykkisistä traumoista kärsiviä ihmisiä, sekä alan opiskelijoille. Opintoihin voivat osallistua myös kaikki muut aiheesta kiinnostuneet. Opintojaksolla käsitellään traumatisoitumista varhaislapsuudessa sekä aikuisiässä, persoonallisuushäiriöitä, persoonaltaan traumatisoituneen ihmisen kohtaamista ja traumojen hoitoa. Tavoitteena on antaa valmiuksia traumatisoituneen ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen. Opetus koostuu asiantuntijaluennoista sekä kahdesta tuutorin vetämästä opintoryhmästä, johon opiskelijat aktiivisesti osallistuvat. Oppimateriaali ja tehtävät ovat Moodle - verkko-oppimisympäristössä, johon opiskelijat saavat tunnukset opintojakson alussa. Luennot välitetään echo-ohjelman välityksellä.

Ohjelma:

 • Vko 37-41 Itsenäinen tutustuminen opintojakson kirjallisuuteen ja alkutentti vko 41 Moodlessa la-pe 6.-12.10.2018.
 • Vko 42 ti 16.10.18 klo klo 16.15-17.45 Traumatisoituminen, persoonallisuushäiriöt ja persoonaltaan traumatisoituneen kohtaaminen, Professori Jyrki Korkeila.
 • Vko 43 Traumojen hoito. Psykologi, psykoterapeutti VET Soili Poijula. Verkkovälitteinen luento Oulusta.
 • Vko 44 Opintoryhmä TEEMA II - Traumat yhteiskunnan näkökulmasta
 • Vko 45 ti 6.11.2018 klo 16.15-17.45 Väkivallan dynamiikka ja miestyö. Professori Leo Nyqvist.
 • Vko 46 to 15.11.2018 klo 16.15-17.45 Vakava traumatisoituminen - aiheen lähestyminen tapausesimerkkien pohjalta, psykologi Stephen Lord
 • Vko 47 Opintoryhmä.
 • Vko 48 Oppimispäiväkirjan palautus pe 30.11. mennessä.

Arviointi Hyväksytty/Hylätty. Opintosuorituksen voi hyväksyttää osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkinnon valinnaisia opintoja.Lisätietoja opintojaksosta Turun yliopiston Nettiopsun sivuilta. Huom! Ilmoittaudu ensin Salon kansalaisopistoon! Ilmoittaudu avoimeen yliopistoon vasta sitten, kun olet saanut sähköpostitse kansalaisopistolta vahvistusviestin kurssin käynnistymisestä. Huom! "Olet saanut opiskelupaikan kurssilla" -viesti ei ole vahvistusviesti kurssin käynnistymisestä. Huom! Ilmoittautuminen kansalaisopistoon 1.8. alkaen internetissä www.salo.fi/kansalaisopisto tai puhelimitse toimiston aukioloaikoina numeroon 02 7784570 tai 02 778 4561.

Ilmoittaudu kurssille!010219 KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25 op Salo
19.9.2018-12.12.2018, 24 oppituntia
9.1.2019-10.4.2019, 18 oppituntia
Kansalaisopiston auditorio D113 (1. krs), Ylhäistentie 2
ke 17.30-20
to 17.30-20
Tuutorina KM Satu Paananen
Kurssimaksu 65 e sl 2018, 65 e kl 2019, lisäksi avoimen yliopiston opintomaksu 250 e. Ei kurssimaksualennusta.
Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen laajuus on 25 opintopistettä. Monimuoto-opinnoissa keskeistä ovat opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely, verkkoluennot ja opintoryhmätapaamiset tuutorin johdolla. Tuutori toimii myös opiskelijoiden henkilökohtaisena ohjaajana. Verkkoalueella on mm. opintomateriaaleja, verkkoluentoja, keskustelualue ja tehtävien palautuspaikka. Huom! Ilmoittautuminen ensin Salon kansalaisopistoon, vasta opintopaikan varmistuttua yliopistoon. Opinnoista lisätietoa www.avoin.utu.fi . Ilmoittautuminen ke 15.8. klo 15.30 alkaen internetissä tai puhelimitse klo 15.30-16.30 numeroon 02 778 4562 ja tämän jälkeen opiston toimiston aukioloaikoina numeroon 02 778 4561 tai 02 778 4570.

Ilmoittaudu kurssille!030111 SUOMEN KIELEN KIRJALLINEN VIESTINTÄ
3.9.2018-5.11.2018, 18 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 2 (2. krs), Ylhäistentie 2
ma 16.30-18
FM Johanna Vairinen-Salmela
Kurssimaksu 28,50 e, ei kurssimaksualennusta. Lisäksi avoimen yliopiston maksu 20 e sekä monistemaksu 5 e.
Kurssipaikan peruminen viimeistään to 30.8. klo 15.
Kurssilla perehdytään akateemisiin tekstitaitoihin, asiatyylin ominaispiirteisiin ja asiatekstien rakenteeseen. Opetellaan tuottamaan opinnoissa keskeisiä tekstilajeja. Perehdytään kirjoitusprosessin vaiheisiin. Tarkastellaan lukijan ja kontekstin huomioimista tekstin rakentamisessa ja sanonnan muotoilussa. Kerrataan yleiskielen oikeakielisyyssääntöjä ja opetellaan hyödyntämään kieli- ja kirjoitusoppaita. Opetus on Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, luonnontieteiden ja tekniikan, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaista ja kurssin suorituksen voi liittää tutkintoon sisältyviin pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Vaadittavat opintosuoritukset: Aktiivinen osallistuminen opetukseen (80%), harjoitustehtävät ja kirjallinen tentti. Arviointi: Hyväksytty/Hylätty. Ilmoittaudu ensin Salon kansalaisopistoon! Ilmoittaudu avoimeen yliopistoon vasta sitten, kun olet saanut sähköpostitse kansalaisopistolta vahvistusviestin kurssin käynnistymisestä. Huom! "Olet saanut opiskelupaikan kurssilla" -viesti ei ole vahvistusviesti kurssin käynnistymisestä. Viimeisellä tunnilla kirjallinen tentti. Uusintatentit ma 3.12.2018 ja ma 14.1.2019 klo 16.30-18. Ilmoittautuminen ti 14.8. klo 15.30 alkaen internetissä tai puhelimitse klo 15.30-18 puh. 044-778 4563 ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh. 02-778 4561 tai 02-778 4570.

Ilmoittaudu kurssille!


110801 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN PERUSOPINNOT 23 op Salo
30.8.2018-20.12.2018, 45 oppituntia
10.1.2019-25.4.2019, 45 oppituntia
Kansalaisopiston ATK-luokka 2 (2. krs), Ylhäistentie 2
to 18-20.30
FM Kari Koivunen
Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä 65 e sl 2018 sekä 65 e kl 2019; lisäksi avoimen yliopiston maksu 230 e. Ei kurssimaksualennusta.
Kurssipaikan peruminen viimeistään ti 4.9. klo 12.
Turun avoimen yliopiston tarjoaman tietojenkäsittelytieteen perusopintojen tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn eri osa-alueet, tieteenalan keskeiset asiat ja käsitteet, ymmärtää algoritmisen ongelmanratkaisun ja siihen liittyvät käsitteet, hallitsee olio-ohjelmoinnin periaatteet ja osaa kirjoittaa olio-ohjelmia sekä määritellä omia tietotyyppejä Java-kieltä käyttäen, ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen lähtien loogisten piirien tasolta ja tuntee joitakin ns. tekoälyyn liittyviä keskeisiä strategioita. Ohjelmoinnin osuus opinnoissa on laaja. Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla. Sovellusohjelmien tunteminen ja ´nappulatekniikan´ osaaminen ei tähän riitä, vaan asioihin tulee perehtyä pintaa syvemmältä. Perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelystä teorian ja käytännön näkökulmasta. Perusvaatimuksena on kuitenkin hyvät tietokoneenkäytön käyttötaidot. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op
 • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 6 op
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet 7 op
 • Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op

Ilmoittautuminen ke 15.8. klo 16 alkaen internetissä tai puhelimitse klo 16-17 numeroon 02 778 4572 ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon 02 778 4561 tai 02 778 4570.

Ilmoittaudu kurssille!110802 OHJEMOINTIIN KESKITTYVÄT TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN OPINNOT 18 op Salo
30.8.2018-20.12.2018, 45 oppituntia
10.1.2019-14.3.2019, 21 oppituntia
Kansalaisopiston ATK-luokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2
to 18-20.30
FM Kari Koivunen
Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä: 65 e sl 2018 sekä 50 e kl 2019; lisäksi avoimen yliopiston maksu 180 e. Ei kurssimaksualennusta.
Kurssipaikan peruminen viimeistään ti 4.9. klo 12.
Opinnot antavat yleiskuvan tietotekniikan keskeisistä asioista ja käsitteistä sekä tietokonelaitteistosta ja sen toiminnasta. Opinnoissa keskitytään algoritmien laadintaan sekä olio-ohjelmointiin Java-kieltä käyttäen. Opinnot sopivat erityisesti lukiolaisille, joille ne antavat tietyin ehdoin mahdollisuuksia hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta. Opinnot koostuvat seuraavista perusopintojen opintojaksoista:

 • Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op
 • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 6 op
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet 7 op

Ilmoittautuminen ke 15.8. klo 16 alkaen internetissä tai puhelimitse klo 16-17 numeroon 02 778 4572 ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon 02 778 4561 tai 02 778 4570.

Ilmoittaudu kurssille!