Avoin yliopisto

Avoin yliopisto tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuksia osallistua yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisiin opintoihin. Avoimessa yliopistossa voi opiskella iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta ja opintoja voi valita oman kiinnostuksen mukaan.

Kansalaisopistolla on tarjolla useiden oppiaineiden perusopintoja. Monissa aineissa opiskelua on mahdollista jatkaa aineopintoihin. Lisäksi tarjolla on kieli- ja viestintäkursseja. Joustavat opetusmuodot ja suoritustavat on sovellettu aikuisopiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin sopiviksi.

Avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa useassa oppiaineessa suuri osa alempaan yliopistotutkintoon kuuluvista opinnoista. Tarjontaan kuuluu sekä perusopintoja että aineopintoja ja myös tutkintoon vaadittavia yleisopintoja (kieli- ja viestintäopinnot).

Jos olet työttömänä ja suunnittelet osallistumista avoimen yliopiston opintoihin, ota yhteys TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen opintoihin ilmoittautumista. Selvitä, onko osallistumisellesi esteitä tai edellyttääkö osallistuminen joitakin erityisiä toimenpiteitä.


Kansalaisopistojen yhteyshenkilötJos et löydä tästä oppaasta haluamaasi tietoa tai sinua askarruttaa jokin muu avoimen yliopiston opetukseen liittyvä asia, ota yhteyttä alla mainittuihin henkilöihin.

Salon kansalaisopiston tarjonta:
kurssisihteeri Paula Alanne
puh. 02-778 4570, paula.alanne@salo.fi
apulaisrehtori Kari Koivunen,
puh. 044-778 4572, kari.koivunen@salo.fi
rehtori Jukka Tamminen,
puh. 044-778 4562, jukka.tamminen@salo.fi
Somero-opiston tarjonta:
koulutuskoordinaattori Riitta Ryhtä,
puh. 044-779 1270, somero-opisto@somero.fi
Ilmoittautuminen

Tiedotuskanavamme avoimeen yliopistoon ilmoittautuneille on sähköposti. Seuraa sähköpostiasi!

Ilmoittautuminen kurssille suoritetaan sekä kansalaisopistoon että Turun yliopiston avoimeen yliopistoon seuraavassa järjestyksessä:

 1. Ensin ilmoittaudutaan kurssille kansalaisopistoon internetissä tai puhelimitse kurssitiedoissa mainittuina aikoina.
 2. Turun yliopiston avoimeen yliopistoon ilmoittaudutaan vasta, kun on saatu varmuus kurssin alkamisesta. Tästä tiedotetaan kurssille kansalaisopistoon ilmoittautuneille sähköpostitse.

Seuraa sähköpostiasi! Opiskelija maksaa avoimen yliopiston opintomaksun ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen opintoihin tehdään avoimen yliopiston NettiOpsu -palvelussa. Tutustu etukäteen ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin. Ohjeet ovat avoimen yliopiston Ilmoittaudu opintoihin -sivuilla www.avoin.utu.fi -> Ilmoittautuminen ja opiskelijapalvelut -> Ilmoittautuminen opintoihin.
Ilmoittautumisen peruminen

Jos opiskelija haluaa peruuttaa avoimen yliopiston ilmoittautumisensa kansalaisopistoon, tästä pitää ilmoittaa sähköpostilla opiston toimistoon. Jollei peruuttamista tapahdu, kurssi laskutetaan normaalisti.

Turun yliopiston avoimeen yliopistoon ilmoittautumista ei voi peruuttaa, so. ilmoittautumisen yhteydessä maksettua avoimen yliopiston maksua ei palauteta.


Osallistuminen tenttiinTenttiin tulee aina ilmoittautua. Ilmoittautua pitää myös oppiaineen tai osion ensimmäiseen tenttiin. Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti tai soittamalla opiston toimistoon paula.alanne@salo.fi, puh. 02-778 4570. Ilmoittauduttaessa tulee mainita tentin päivämäärä, oppiaine ja oppiaineen osio sekä tenttijän nimi. Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen tenttitilaisuutta klo 15. Jos et pääse osallistumaan tenttiin, johon olet ilmoittautunut, ole hyvä ja peruuta ilmoittautumisesi opiston toimistoon puhelimitse tai sähköpostitse. Peruuttamatta jäänyt tentti laskutetaan aina.

Ilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta opistolla tiedettäisiin, minkä oppiaineiden kysymyksiä tenttitilaisuudessa tarvitaan ja kuinka suuri määrä osallistujia on tulossa tenttiin. Ilmoittautumatta tenttitilaisuuteen tulevat eivät voi osallistua tenttiin.

Opiskelijalla on oikeus osallistua suoritettavan osion tenttiin kolmesti. Kurssimaksuun sisältyy yksi tentti. Seuraavat kerrat ovat maksullisia. Maksu on tällöin 12 euroa. Uusintatentit suoritetaan opiston yleisinä tenttipäivinä. Kaikkina rästitenttipäivinä ei voi tenttiä jokaista osiota - tarkista opetussuunnitelmasta kyseessä olevan osion / kurssin tenttipäivät. Opiston tenttitilaisuuksiin voi osallistua erikseen niin sovittaessa myös muissa oppilaitoksissa opiskelevia. Tenttimaksu on tällöin 30 e.
Lukuvuoden 2017-2018 tenttitilaisuudet

Lukuvuonna 2017-2018 Salon kansalaisopiston yleiset tenttipäivät ovat keskiviikkoisin klo 18-21 seuraavasti (Huom! Tietojenkäsittelyn tenttipäivät ilmoitetaan erikseen!):

 • Syyskausi 2017:
  20.9., 18.10., 15.11. ja 13.12.
 • Kevätkausi 2018:
  17.1., 14.2., 14.3., 11.4., 16.5. ja 13.6Salon kansalaisopiston tentit järjestetään kansalaisopiston päätoimipaikan tiloissa (Ylhäistentie 2) ja Somero-opiston tentit SoLussa (Myllypellontie 10 E).

Tentistä saa poistua aikaisintaan klo 18.30. Lisäohjeita annetaan tenttitilaisuuden alussa.

Avoimen yliopiston kurssitarjonta

YHTEISKUNTATIETEETMONIKULTTUURISUUDEN OPINTOKOKONAISUUDEN (25 op) OPINTOJAKSOT
14.9.-30.11.2017
11.1.-29.3.2018
AMK D113, Ylhäistentie 2
to 17.00-18.30
Tuutorina FT Minna Paakki
Salon kansalaisopistoon opinto-ohjelmaan sisältyy tänä lukuvuonna neljä Turun yliopiston Monikulttuurisuuden opintokokonaisuuden opintojaksoa, joiden tiedot ovat alla.
Monikulttuurisuuden opinnot ovat Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen sekä Siirtolaisuusinstituutin yhteistyönä toteutettavaa avoimen yliopiston opetusta. Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Lisäksi opinnot tarjoavat välineitä niille, jotka työskentelevät siirtolaisten ja pakolaisten parissa esim. opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina.
Salon kansalaisopisto järjestää tulevina lukukausina Monikulttuurisuuden opintokokonaisuuden jaksoja kysynnän mukaan. Toiveita ja palautetta voi esittää kurssisihteeri Paula Alanteelle, paula.alanne@salo.fi, 044 778 4570. Lisätietoja opintokokonaisuudesta löydät osoitteesta www.avoin.utu.fi -> Ilmoittautuminen ja opiskelijapalvelut -> Ilmoittautuminen opintoihin.
Opintojaksot ovat erikoiskursseja, joihin ei myönnetä kurssimaksualennuksia.
Pakolliset jaksot ja näiden lisäksi valinnainen opintojakso Monikulttuurinen terveydenhuolto ovat opiston opintotarjonnassa lukuvuoden 2017-2018 aikana. Mikäli kursseille on kysyntää, valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa vielä seuraavana syksynä 31.12.2018 asti.

Pakolliset opintojaksot:

Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op
to 14.9. - 19.10.2017
Kurssimaksu 65 e + avoimen yliopiston maksu 60 e
Suoritustapa: Itsenäinen työskentely (verkkoluentomateriaali Moodlessa), ryhmätapaamiset tuutorin johdolla, reaaliaikainen verkkoluento (1 t). Työskentely opintoryhmässä 8 tuntia. Kirjatentti 15.11.2017 (tai 13.12.2017 tai 7.1.2018) ja harjoitustyö tai lukupäiväkirja, joka esitellään ryhmässä.Siirtolaisuus 5 op
to 26.10. - 30.11.2017
Kurssimaksu 65 e + avoimen yliopiston maksu 60 e
Suoritustapa: Itsenäinen työskentely (verkkoluentomateriaali Moodlessa) ja ryhmätapaamiset tuutorin johdolla. Työskentelyä opintoryhmässä 8 tuntia. Kirjatentti 13.12.2017 (tai 17.1.2018 tai 14.2.2018) ja harjoitustyö tai lukupäiväkirja, joka esitellään ryhmässä.

Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op
to 11.1. - 15.2.2018
Kurssimaksu 65 e + avoimen yliopiston maksu 60 e
Suoritustapa: Itsenäinen työskentely (verkkoluentomateriaali Moodlessa) ja ryhmätapaamiset tuutorin johdolla. Työskentelyä opintoryhmässä 8 tuntia. Kirjatentti 14.3.2018 (tai 11.4.2018 tai 16.5.2018).

 • Ilmoittautuminen kevätkauden alussa.Valinnaiset opintojaksot:

Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op
Kevätkaudella 2018.
50 e + avoimen yo:n maksu 30 e
Suoritustapa: Verkkoon tallennetut luennot 6 t, opintoryhmätapaamiset 6 t (2 x 3 t) tuutorin johdolla.
Aktiivinen osallistuminen opintoryhmätapaamisiin. Itsenäinen työskentely ja kirjallinen tehtävä.

 • Ilmoittautuminen kevätkauden alussa.


Mahdollinen syksyn 2018 kurssitarjonta valikoidaan seuraavista saatavilla olevista opintojaksoista:

- Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op
- Rasismin historia 3 op
- Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli 3 op
- Kulttuuristen kohtaamisten historiaa 3 op
- Monikielisyys ja kielipolitiikka 3 op
- Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät 3 op


Ilmoittautuminen opintojaksoon:

Huom! Ilmoittaudu ensin Salon kansalaisopistoon! Ilmoittaudu avoimeen yliopistoon vasta sitten, kun olet saanut sähköpostitse kansalaisopistolta vahvistusviestin kurssin käynnistymisestä. Huom! "Olet saanut opiskelupaikan kurssilla" -viesti ei ole vahvistusviesti kurssin käynnistymisestä. Ilmoittautuminen kansalaisopistoon Internetissä ti 1.8. klo 8.00 alkaen tai puhelimitse toimiston aukioloaikoina puh. 02 778 4561 tai 02 7784570. Ilmoittautuminen viimeistään ke 7.9. klo 8.00.


TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

Ilmoittautuminen avoimen yliopiston tietotekniikan opintoihin ti 15.8. klo 16 alkaen internetissä tai puhelimitse klo 16-17 numeroon 02 778 4572 ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon 02 778 4561 tai 02 778 4570.

110801 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN PERUSOPINNOT 23 op Salo
7.9.2017-14.12.2017, 45 oppituntia
4.1.2018-26.4.2018, 45 oppituntia
AMK, opiston atk-luokka D235, Ylhäistentie 2
to 18-20.30
FM Kari Koivunen
Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä 65 e sl 2017 sekä 65 e kl 2018; lisäksi avoimen yliopiston maksu 230 e.
Erikoiskurssi, ei kurssimaksualennusta. Turun avoimen yliopiston tarjoaman tietojenkäsittelytieteen perusopintojen tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn eri osa-alueet, tieteenalan keskeiset asiat ja käsitteet, ymmärtää algoritmisen ongelmanratkaisun ja siihen liittyvät käsitteet, hallitsee olio-ohjelmoinnin periaatteet ja osaa kirjoittaa olio-ohjelmia sekä määritellä omia tietotyyppejä Java-kieltä käyttäen, ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen lähtien loogisten piirien tasolta ja tuntee joitakin ns. tekoälyyn liittyviä keskeisiä strategioita. Ohjelmoinnin osuus opinnoissa on laaja. Pitkän tähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla. Sovellusohjelmien tunteminen ja ´nappulatekniikan´ osaaminen ei tähän riitä, vaan asioihin tulee perehtyä pintaa syvemmältä. Perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelystä teorian ja käytännön näkökulmasta. Perusvaatimuksena on kuitenkin hyvät tietokoneenkäytön käyttötaidot. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op
 • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 6 op
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet 7 op
 • Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op

Ilmoittautuminen viimeistään ma 4.9. klo 12. Ilmoittautuminen ti 15.8. klo 16 alkaen internetissä tai puhelimitse klo 16-17 numeroon 02 778 4572 ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon 02 778 4561 tai 02 778 4570.
110802 OHJEMOINTIIN KESKITTYVÄT TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN OPINNOT 18 op Salo
7.9.2017-14.12.2017, 45 oppituntia
4.1.2018-8.3.2018, 21 oppituntia
AMK, opiston atk-luokka D235, Ylhäistentie 2
to 18-20.30
FM Kari Koivunen
Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä 65 e sl 2017 sekä 50 e kl 2018; lisäksi avoimen yliopiston maksu 180 e.
Erikoiskurssi, ei kurssimaksualennusta. Opinnot antavat yleiskuvan tietotekniikan keskeisistä asioista ja käsitteistä sekä tietokonelaitteistosta ja sen toiminnasta. Opinnoissa keskitytään algoritmien laadintaan sekä olio-ohjelmointiin Java-kieltä käyttäen. Opinnot sopivat erityisesti lukiolaisille, joille ne antavat tietyin ehdoin mahdollisuuksia hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta. Opinnot koostuvat seuraavista perusopintojen opintojaksoista:

 • Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op
 • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 6 op
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet 7 op

Ilmoittautuminen viimeistään ma 4.9. klo 12. Ilmoittautuminen ti 15.8. klo 16 alkaen internetissä tai puhelimitse klo 16-17 numeroon 02 778 4572 ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon 02 778 4561 tai 02 778 4570.

KIELET


030222 ENGLISH: ACADEMIC AND PROFESSIONAL SKILLS I 3 op Salo
16.9.2017-9.12.2017, 40 oppituntia
AMK, opiston kieliluokka 2 D234, Ylhäistentie 2
la 10-14.30
BA Emma Snowdin-Tervaniemi
Kurssimaksu 55 e sekä avoimen yliopiston maksu 20 e.
Erikoiskurssi, kurssimaksusta ei myönnetä alennuksia.
Opiston kurssimaksuun tulee lisäksi 5e:n monistemaksu. Common European Framework of Reference for Languages: B2

Course content:
- reading authentic academic texts taken from journals, textbooks, and online sources
- developing strategies to enable effective reading of authentic texts
- developing academic vocabulary based on the Academic Word List (AWL)
- listening to lectures on complex academic topics and taking notes
- practising strategies for active listening
- practising using English academic writing conventions, leading to short written assignments
- participating in small study group discussions, and giving short presentations
The course is compliant with the degree requirements of language teaching in the University of Turku Faculties of Humanities, Education Sciences, Mathematics and Natural Sciences and Social Sciences. The course can be included in the mandatory approval of language and communication studies. For credit, students must participate in lectures and tutorials at least 80% of the contact lessons, participate actively, and complete course tasks for the final portfolio. Evaluation: Active participation, attendance and final portfolio. Ryhmä kokoontuu lauantaisin klo 10-14.30, paitsi viimeisellä kerralla klo 10-13. Kokoontumispäivät: 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11. ja 9.12. Ilmoittaudu ensin Salon kansalaisopistoon! Ilmoittaudu avoimeen yliopistoon vasta sitten, kun olet saanut sähköpostitse kansalaisopistolta vahvistusviestin kurssin käynnistymisestä. Huom! "Olet saanut opiskelupaikan kurssilla" -viesti ei ole vahvistusviesti kurssin käynnistymisestä. Huom! Ilmoittautuminen ti 1.8. klo 9 alkaen internetissä tai puhelimitse toimiston aukioloaikoina puh. 02-778 4561 tai 02-778 4570. Ilmoittautuminen viimeistään 1.9. klo 14 mennessä.LIIKETALOUS JA YRITTÄJYYS


010802 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 op Salo
9.10.2017-13.12.2017, 12 oppituntia
AMK D113, Ylhäistentie 2
ti 17-19.30
Kurssimaksu 100 e sekä avoimen yliopiston maksu 60 e. Erikoiskurssi, kurssimaksusta ei myönnetä alennuksia.
Turun yliopiston - Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston opintoja. Opintoryhmätapaamisia 12 oppituntia ja verkko-opetusta 12 oppituntia.
Kurssin aikana opiskelija oppii tunnistamaan, miten erilaiset johtamistavat vaikuttavat muutoksen kulkuun organisaatiossa. Aihetta lähestytään eri näkökulmista käsin: Millaisia erilaisia muutoksia on? Luoko organisaatio itse muutoksia, vai ovatko muutokset ensi sijassa ulkoisista olosuhteista johtuvia? Minkälaiset asiat edistävät hyvää johtamista muutoksen keskellä, minkälaiset taas eivät? Muutosjohtamisen kannalta keskeistä on myös sen tunnistaminen, että organisaatioiden oma kulttuuri vaikuttaa merkittävästi muutosjohtamisen onnistumiseen. Kurssi pyrkii lisäämään opiskelijan valmiuksia tunnistaa erilaisia muutosjohtamistilanteita. Lisäksi tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia johtaa ja viedä muutoksia organisaatiossa onnistuneesti eteenpäin. Ilmoittautuminen Salon kansalaisopistoon 1.8.2017 klo 8 alkaen internetissä tai puhelimitse toimiston aukioloaikoina puh. 778 4561 tai 044-778 4570 Ilmoittautuminen viimeistään 1.10. klo 8.
KASVATUSTIEDE


010401 KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25 op Salo
11.9.2017-13.12.2017, 24 oppituntia
10.1.2018-4.4.2018, 18 oppituntia
AMK D113, Ylhäistentie 2
ma 17.30-20
ke 17.30-20
KM Satu Paananen
Erikoiskurssi, ei kurssimaksualennuksia. Kurssimaksu 65 e sl 2017, 65 e kl 2018, lisäksi avoimen yliopiston opintomaksu 250 e. Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opintojen laajuus on 25 opintopistettä. Monimuoto-opinnoissa keskeistä ovat opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely, verkkoluennot ja opintoryhmätapaamiset tuutorin johdolla. Tuutori toimii myös opiskelijoiden henkilökohtaisena ohjaajana. Verkkoalueella on mm. opintomateriaaleja, verkkoluentoja, keskustelualue ja tehtävien palautuspaikka. Huom! Ilmoittautuminen ensin Salon kansalaisopistoon, vasta opintopaikan varmistuttua yliopistoon. Lisätietoja opintokokonaisuudesta löydät osoitteesta www.avoin.utu.fi -> Ilmoittautuminen ja opiskelijapalvelut -> Ilmoittautuminen opintoihin. Ilmoittautuminen Internetissä ke 1.8. klo 8 alkaen tai puhelimitse toimiston aukioloaikoina puh. 02 778 4561 tai 02 7784570. Ilmoittautuminen viimeistään to 31.8. klo 12.