Koululaisen/opiskelijan loma-anomukset

1-3 päivän poissaolot anotaan omalta opettajalta/ ryhmänohjaajalta. Sitä pidemmät lomat anotaan kirjallisesti rehtorilta oheisella anomuslomakkeella. Loma-anomukset toimitetaan kouluun/ lukioon omalle opettajalle/ ryhmänohjaajalle. Vanhemmat huolehtivat oppilaan opiskelusta loma-aikana. Ylimääräisen, anotun loman takia ei tarjota tukiopetusta.


Kouluhuoneistojen käyttöanomukset

Kouluhuoneistojen käyttöanomukset käsitellään anottavan tilan hallinnossa. Anomus lähetään suoraan koulun rehtorille.

Tilat Salon lukiossa