Hakastaron koulu

Hakastaronkatu 6, 23130 Salo

Hakastaron koulu kartalla

Hakastaron koulu

Hakastaron koulu on 11-vuotinen oppivelvollisuuskoulu, joka antaa opetusta kehitysvammaisille lapsille. Opetusryhmät ovat pieniä. Oppimäärät mukautetaan kunkin oppilaan oppimisedellytysten mukaisesti.

Luokissa toimii oppilaiden ja luokanopettajan apuna koulunkäyntiavustajia. Tavoitteena on reipas, omatoiminen, itsensä tunteva ja hyväksyvä nuori, jolla on halua jatkaa opintojaan, sekä kykyä ja mahdollisuus suunnitella elämäänsä oman toiveensa mukaiseksi. Vanhempien ja koulun välinen yhteistyö on vilkasta ja koulutyötä tukevaa.