Salo svenska skola

Anjalankatu 5, 24100 Salo

Skolan på karta

Salo svenska skola

Välkommen till Salo svenska skola!

Skolan ligger i centrala Salo i samma utrymmen som Meritalo skola. Vi har en egen korridor med klassrum och har gemensam datasal, musikrum ,gymnastiksal ,slöjdsal och matsal med Uskela skola, Anjalaenheten.

I skolan jobbar två lärare och en assistent. Eleverna är från årskurs 1-6 och får undervisning i små grupper i mån av möjlighet. Vi satsar på inlärningsmetoder, självständigt arbete och individuell undervisning. Fostran, respekt, samverkan och hänsyn är naturliga element i en skola med sammanslagna årskurser.

Salo svenska skola har fungerat i 15 års tid, skolan var tidigare känd som Halikko svenska skola men i och med flytten till centrala Salo sommaren 2013 så bytte skolan även namn.

Hösten 2016 flyttade den svenskspråkiga dagvårdsgruppen Solstrålarna in bredvid oss. Vi har ett mycket välfungerande samarbete. Förskolan har sin undervisning med skolan och den kompletterande vården sköts av dagvårdsenheten. Detta unika samarbete bidrar till en mycket smidig övergång från dagvården till skolmiljön.

Högstadiestudierna sker i Åbo, S:t Olofsskolans hemsida eller i Karis, Karis svenska högstadium

WP_000005.jpgWP_000010.jpg

WP_000008.jpg

WP_000012.jpg - pienennettyWP_000013.jpgWP_000009.jpg - pienennetty