Teijon koulu

Teijontie 100, 25570 TEIJO

Teijon koulu kartalla

teijo_talvikoulu_katolta

Piparkakkutalo merinäköalalla Teijon kansallispuiston ja Etelä-Suomen suosituimman vapaa-ajanviettoalueen keskellä.

Sivun lopussa on koulun omia linkkejä.


Teijon koulu jatkaa kunniakkaasti vuonna 1869 perustetun yksityisen Teijon tehtaan kansakoulun tehtävää. Teijon tehtaan kansakoulu oli ensimmäinen varsinaissuomalainen koulu, joka rekisteröityi kansakouluksi ja on siten Varsinais-Suomen vanhin kansakoulu. 1910-luvun lamassa Teijon tehdas joutui luopumaan koulun pidosta ja vastuu siirtyi kunnalle. Koulu on siten ollut yli sata vuotta kunnallisen toiminnan piirissä.

Teijon Alueen Kyläyhdistyksessä toimii Koulu- ja päiväkotitiimi, joka vastaa eräissä kouluissa toimivaa vanhempainyhdistystä. Tiimi on se yhteistyötaho, joka edustaa vanhempia. Tiimi julkaisee Teijo+ -lehteä, johon oppilaat tekevät juttuja äidinkielentuntien puitteissa. Tiimi myy lehteen mainostilaa ja lehti jaetaan Salon alueella melko kattavasti eri talouksiin ja turisteille. Tiimi antaa lehden tuotosta valtaosan koulun käyttöön siten, että se maksaa suoraan laskuja, joita syntyy koulun tapahtumista - esimerkiksi teatterikäynneistä, leirikouluista ja laskettelusta. Tästä syystä koulu pystyy järjestämään monipuolista koulun ulkopuolista toimintaa.

Koulun päärakennus on rakennettu tiettävästi vuonna 1913 "Taidetta kouluihin" -yhdistyksen piirustuksilla, minkä takia koulu piparkakkutalomaisine puuleikkauksineen onkin varsin kaunis.

Teijon koulu tavoittelee normaalia hyvää perusopetusta turvallisessa miellyttävässä ympäristössä hyvän yhteishengen kera. Keinoina siihen ovat yhteissoitto ja esiintymiset sekä yhteistoiminnallinen opetus muutenkin. Koululla on bändivälineet ja pitkät perinteet oppilaiden esiintymisessä - bändisoitto ja esiintyminen hitsaa oppilaita hyvää yhteistyötä tekeväksi tiimiksi.

Koulun piha-alueeseen kuuluu luonnontilainen niitty, jossa pienemmät oppilaat mielellään leikkivät mielikuvitusta ruokkivia yhteisiä majaleikkejä. Oppilaat myös itse järjestävät suuria koko koulun yhteisleikkejä pitkällä ruokavälitunnilla, joka on saatu aikaan siirtämällä kaksi välituntia aamu- ja iltapäivästä ruokatunnin yhteyteen. Keskipäivän tauolla oppilaat saavat myös harjoitella musiikkia ja käyttää koulun liikuntavälineitä.

IMG_9253 (2).jpg

Teijon koulu on profiloitunut luontopainotteiseksi kouluksi, sijaitseehan koulu Teijon kansallispuiston keskellä. Koulu painottaa luontokouluna:

- retkeilyä kansallispuistossa: positiiviset elämykset ovat olennaisia asenteen muokkaajia

- merenlahtea ja kansallispuiston saaria: koulun ikkunasta näkyy kävelymatkan päässä olevat meri sekä Iso- ja Pikkuholma. Kyseeseen voi tulla pienimuotoinen kalastus ja kajakkiretkeily; yhteistyö paikallisen seikkailuyrityksen kanssa on olennaista

K16.JPG

- järviluontoa: Teijon järvet ovat Likojärveä lukuun ottamatta ikivanhoja tekojärviä, joihin on muodostunut oma mielenkiintoinen ekosysteeminsä; myös maisemat jyrkkine kallioseinämineen ovat ainutlaatuisia

- luontoystävällistä teollisuutta: Teijon tehtaat perustuivat alun perin täysin uusiutuvan energian käyttöön (em. tekojärvet = vesivoima + lämpöenergia puusta). Maaseutualueiden luontokouluissa keskitytään viljelyyn, jota Teijolla ei juuri ole. Sen sijaan voimme mennä ajassa pidemmälle taaksepäin: ennen viljelyn aikaa näillä alueilla elettiin luonnon ehdoilla metsästys/kalastus/keräilytalous -elinkeinoilla. Näistä luontokouluun sopivat kalastus ja keräilytalous, jotka motivoivat oppilaita lajintuntemukseen. Lisäksi ajankohtaisen oppimismahdollisuuden tarjoaa mm. se, että Teijon teollisuusalueella on siirrytty fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan eli puuhakkeella toimivaan lämmitykseen.

Koulun lukujärjestys ja pedanet-sivut.

Kalenteri

Moodle

Teijon koulu kyläyhdistyksen sivuilla