Uskelan koulu

1.8.2016 yhdistyivät Keskustan koulu ja Meritalon koulu uudeksi Uskelan kouluksi. Uskelan koululla on kaksi toimipistettä: Kavilankadulla sekä Anjalankadulla. Kavilankadulla oppilaita on noin 400 ja Anjalankadulla noin 100. Henkilökuntaa on yhteensä noin 70 aikuista.

Kavilankadun yksikkö on perusopetuksen 1.-6. vuosiluokkien koulu, ja koulussa toimii myös erityisopetuksen pienryhmiä. Kolmannelta vuosiluokalta lähtien koulussa voi opiskella musiikkipainotteisilla luokilla.

Anjalankadun yksikkö on yhtenäiskoulu, jossa annetaan opetusta vuosiluokilla 1-9. Koulussa on yhteensä yhdeksän perusopetusryhmää, ja oppilaat opiskelevat niissä yksilöllisen opinto-ohjelmansa mukaisesti.

Kahden yksikön toiminnassa tullaan hyödyntämään sekä tilojen että henkilökunnan osaamisen kohdentamista mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja oppilaita hyödyntävästi. Uuden opetussuunnitelman linjausten mukaisesti tulee jatkossa entistä tarkemmin miettiä opetustilojen luonnetta ja käyttöä.