Rakennus- ja ympäristövalvonta

Rakennus- ja ympäristövalvonta kuuluu rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuuteen, johon kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu sekä ympäristöterveydenhuolto.

Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto sijaitsevat Halikon virastotalossa.

Tietoa Salon kaupungin lupa -ja valvontapalvelujen luvista ja ilmoituksista

Rakennusvalvonta

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu yhdessä rakennus- ja ympäristölautakunnan kanssa valvoo ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä ympäristö. Salon strategisten päämäärien mukaisesti erityinen painopiste on ympäristöystävällisten energiamuotojen käyttöönoton edistäminen sekä monipuolisten ja runsaiden vesistöjen ja pohjavesien laadun saattaminen ekologisesti hyvälle tasolle.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä siten, että sen asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Ympäristöterveydenhuolto vastaa elintarvikevalvonnasta, ympäristöhygieenisestä valvonnasta, kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuudesta. Lisäksi tehtäviin kuuluu koti- ja tuotantoeläinten terveydestä huolehtiminen sekä eläinsuojelu ja tarttuvien eläintautien torjunta.

Yhteystiedot

Rakennus- ja ympäristövalvonta

ma-to klo 8-16 ja
pe klo 8-14.45

Postiosoite
PL 77
24101 Salo

Käyntiosoite
Hornintie 2-4, Halikko

Sähköpostiosoite muotoa


Rakennus- ja ympäristövalvonnan
päällikkö Reima Rae
02 778 2300

Rakennusvalvonta
Rakennus- ja ympäristövalvonnan
päällikkö Reima Rae
02 778 2300

Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelun esimies
Pirkko Paranko
02 778 7800

Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuollon esimies
Sinikka Koskinen
02 778 4600