Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelussa hoidetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä. Kaupunki neuvoo, valistaa, tekee selvityksiä, myöntää lupia, valvoo toimintoja, seuraa ympäristön tilaa ja antaa lausuntoja sekä osallistuu eri viranomaisten väliseen yhteistyöhön.

Tehtäväkenttä

  • jätelain mukaiset tehtävät
  • luonnonsuojelu
  • maa-ainesvalvonta, luvitus ja ohjeistus
  • melu
  • osallistuminen maankäytön suunnitteluun
  • vesiensuojelu
  • vesilain mukaiset tehtävät
  • ympäristövalvonta, luvitus ja ohjeistus
  • j

Ympäristönsuojelun yhteystiedot

Ympäristönsuojelun esimies
Pirkko Paranko 02 778 7800

Toimisto
Pirkko Isoviita-Reiman 02 778 7808

Vastuuhenkilöt aihealueittain

Jätevedet
jätevesien käsittely viemäriverkostoon kuulumattomilla kiinteistöillä, neuvonta ja lausunnot
ympäristösihteeri Pirjo Uusitalo 02 778 7801
ympäristöinsinööri Riitta Saari 02 778 7803

Jätehuolto
jätehuollon valvonta
ympäristönsuojelun esimies Pirkko Paranko 02 778 7800
ympäristöinsinööri Sirpa Sorsa 02 778 7806
ympäristönsuojelutarkastaja Anne Kari-Nummi 02 778 7802

Luonnonsuojelu
luonnonsuojelualueet, luonnonmuistomerkin rauhoitushakemukset
ympäristönsuojelun esimies Pirkko Paranko 02 778 7800
ympäristönsuojelutarkastaja Anne Kari-Nummi 02 778 7802

Maa-ainesasiat
maa-ainesluvat, valvonta
ympäristöinsinööri Sirpa Sorsa 02 778 7806
ympäristönsuojelutarkastaja Anne Kari-Nummi 02 778 7802
ympäristösihteeri Pirjo Uusitalo 02 778 7801

Maatalous
ympäristöluvat, tarkastustoiminta, patterointi-ilmoitukset, lausunnot
ympäristösihteeri Pirjo Uusitalo 02 778 7801

Melu ja meluilmoitukset
ympäristöinsinööri Sirpa Sorsa 02 778 7806
ympäristönsuojelutarkastaja Hillevi Lehto 02 778 7805

Pilaantuneet maa-alueet
ympäristönsuojelutarkastaja Hillevi Lehto 02 778 7805

Teollisuus ja yritykset
ympäristöluvat, tarkastustoiminta
ympäristöinsinööri Riitta Saari 02 778 7803
ympäristönsuojelutarkastaja Hillevi Lehto 02 778 7805

Vesiasiat

ojitukset, ruoppausilmoitukset
ympäristöinsinööri Sirpa Sorsa 02 778 7806
ympäristösihteeri Pirjo Uusitalo 02 778 7801

Ympäristön tilan seuranta ja tarkkailututkimukset
ympäristönsuojelutarkastaja Hillevi Lehto 02 778 7805

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelu
Halikon virastotalo
Hornintie 2-4, Halikko
PL 77, 24101 Salo
02 7781 (vaihde)

Ajankohtaista

Roskaamisilmoituksen voi tehdä nyt verkossa.

Keskitettyä asiakaspalvelua ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa
Yleisneuvontatason asiakaspalvelua vesilain valvontaa ja vesihuoltoa sekä yleisneuvontaa koskevat puhelut Ympäristöasioiden asiakaspalveluun maanantaista perjantaihin klo 9-16