Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma

Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kuntia laatimaan valvontasuunnitelman eläinlääkintähuollon osalta. Suunnitelman kattaa tiedot kunnan järjestämistä eläinlääkäripalveluista sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueella. Suunnitelmassa käy ilmi tiedot eläinlääkäripalvelun tuottamistavasta, saatavuudesta, laadusta ja mitoituksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotosta ja muista toimenpiteistä. Suunnitelman laadinnassa on noudatettu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran valtakunnallista ohjelmaa. Suunnitelman toteutumisen valvonnasta vastaa Aluehallintovirasto.

Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma 2015.