Eläimistä saatavia elintarvikkeita valmistavien laitosten hyväksyminen ja valvonta

Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijan, joka harjoittaa toimintaa, jolta eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen mukaan edellytetään elintarvikehuoneiston hyväksymistä, on haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi sijaintikunnan valvontaviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttumista.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira hyväksyy teurastamot ja riistan käsittelylaitokset sekä niiden yhteydessä olevat laitokset, mukaan lukien liikkuvat laitokset. Aluehallintovirasto hyväksyy poroteurastamot ja niiden yhteydessä olevat laitokset, mukaan lukien liikkuvat laitokset.

Valvonnan tarkoituksena on turvata eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieeninen laatu ja estää tartuntojen leviäminen elintarvikkeiden välityksellä eläimistä ihmisiin. Valvottavia laitoksia ovat esim. teurastamot, lihanleikkaamot, lihavalmistelaitokset, meijerit, kalalaitokset ja munapakkaamot. Laitosten tulee tunnistaa omaan yritystoimintaansa liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehtia vaaratekijöiden hallinnasta. Tätä tarkoitusta varten laitosten tulee laatia ja ylläpitää ns. omavalvontasuunnitelma. Valvonnan tärkeä tehtävä on varmistaa, että yritysten omavalvonta toimii lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Valvontaa suoritetaan suunnitelmallisesti tekemällä tarkastuksia, ottamalla näytteitä sekä neuvomalla ja opastamalla. Valvonnassa voidaan tarvittaessa käyttää pakkokeinoja elintarviketurvallisuuden takaamiseksi.

Elintarvikelain mukaisesti alkutuotannon toimijalta, joka harjoittaa elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä elintarvikkeiden valmistusta tuottamistaan alkutuotannon tuotteista, ei edellytetä laitoshyväksynnän hakemista, mutta toimijan tulee tehdä toiminnasta elintarvikelain mukainen ilmoitus. Ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua. Alkutuotantoa valvotaan mm. tekemällä säännöllisesti maidontuotantotilojen tarkastuksia, ottamalla vierasainevalvontanäytteitä sekä elävistä eläimistä tuotantotiloilla että eläimistä saatavista elintarvikkeista: maidosta, kalasta, lihasta, kananmunista ja hunajasta.


Lisätietoja elintarvikevalvonnasta löytyy elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivuilta.

Yhteystiedot

Johtava hygieenikko,
kaupungineläinlääkäri
Riitta Suutari
Hornintie 2-4, 24800 Halikko
(02) 778 4601

Kaupungieläinlääkäri
Riikka Nikula
Haarlantie 19, 25500 Perniö
(02) 778 4602