Elintarvikehuoneistot

Elintarvikelain (352/2011, muutos 352/2011) astui voimaan 1.9.2011. Muutoksen myötä elintarvikehuoneistojen ennakkohyväksynnästä luovuttiin ja siirryttiin ilmoitusmenettelyyn. Ilmoitusmenettelyyn siirtyivät esimerkiksi myymälät ja ravintolat. Ilmoitusmenettelyssä elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta sijaintikunnan valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Ilmoitusta valvontaviranomaiselle ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä

1. elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta

2. toimija on yksityinen henkilö

3. toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena

Viranomainen käsittelee ilmoituksen ja perii käsittelystä hyväksytyn taksan mukaisen maksun, jolla katetaan käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Ilmoituksen käsittelyksi katsotaan ilmoituksen vastaanottaminen ja ilmoitettujen tietojen siirtäminen viranomaisen valvontakohdetietokantaan sekä todistuksen lähettäminen toimijalle. Käsittely sisältää myös annettujen tietojen perusteella elintarvikehuoneiston alustavan riskinarvioinnin, joka tehdään elintarvikelain mukaisen valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman mukaisesti. Valvontaviranomainen lähettää toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä osoittamaan, että elintarvikehuoneisto kuuluu suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin. llmoituksen vastaanottamisen jälkeen tehdyistä valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista voidaan periä ympäristöterveydenhuollon vahvistetun taksan mukainen maksu.

Myös toimijan vaihtumisesta ja toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava ympäristöterveydenhuoltoon viipymättä. Näiden ilmoitusten käsittelystä ei peritä maksua. Valvontaviranomainen tekee ilmoituksen perusteella valvontakohdetietokantaan tarpeelliset muutokset. Toiminnan alkaessa valvontakohteessa uudestaan tulee toiminnasta tehdä ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon ja se käsitellään edelläkuvatusti.

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta ilmoitus tehdään sen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan tai jonka alueella elintarvikehuoneiston toiminnasta on aikaisemmin ilmoitettu. Liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta tulee ilmoittaa tiedoteella kaikille toimintalueen kuntien valvontaviranomisille viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista.

Omavalvontasuunnitelman hyväksymismenettely poistui 1.9.2011 alkaen, mutta yritysten omavalvontavelvoite säilyy jatkossakin. Valvontaviranomainen tarkastaa omavalvontasuunnitelmat ja niiden toimivuuden suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä. Hän antaa tarvittaessa elintarvikealan toimijalle tarpeellisia ohjeita ja kehoituksia omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi.

Suurtalouden ja ruokaravintolan omavalvontasuunnitelmaohje

Myymälöiden omavalvontasuunnitelmaohje

Elintarvikekuljetusten omavalvontaohje

Elintarvikkeiden säilytys- ja kaupanpitolämpötilat

Ilmoitus- ja tiedotelomake on saatavissa sähköisenä Ympäristöterveydenhuollon sivulta.