Kontaktimateriaalit

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla materiaalilla ja tarvikkeella eli kontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka jo ovat kosketuksessa (suoraan tai välillisesti) tai jotka on tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, keittiövälineet, kahvin- ja vedenkeittimet, elintarviketeollisuuden laitteet ja kertakäyttökäsineet. Myös aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa, kuten esimerkiksi painovärit, lakat ja liimat kuuluvat kontaktimateriaaleihin. Elintarvikelaki (23/2006) koskee soveltuvin osin myös kontaktimateriaaleja. Elintarvikkeen kanssa kosketukseen tulevien materiaalien ja tarvikkeiden vaatimustenmukaisuus on osa elintarviketurvallisuutta. Yritykset, jotka valmistavat, jatkojalostavat, varastoivat tai maahantuovat tällaisia ns. kontaktimateriaaleja kuuluvat elintarvikevalvonnan piiriin.

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita (kontaktimateriaaleja) markkinoille saattaville toimijoille on 1.9.2010 voimaan tulleella elintarvikelain (23/2006) muutoksella säädetty velvollisuus ilmoittaa toimipaikastaan ja toiminnastaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisuus koskee kaikkia kontaktimateriaaleja markkinoille saattavia toimijoita Suomessa. Mikäli yritys on kontaktimateriaalien valmistaja, kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistaja, kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittava toimija, kontaktimateriaalien sisämarkkinatuontia EU-alueelta tai tuontia EU-alueen ulkopuolelta harjoittava toimija ja/tai vastaavat vientiä harjoittava toimija, tulee toiminnasta tehdä ilmoitus Salon kaupungin elintarvikevalvontaan.

Lomakeet ja toimintaohjeet on saatavissa sähköisenä Ympäristöterveydenhuollon sivulta.