Kemikaalivalvonta

Kemikaalilain mukainen markkinavalvonta on keskitetty 1.9.2013 voimaantulleen uuden kemikaalilain (599/2013) voimaantulosta alkaen Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Virastoon on siirretty kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen kaikki tehtävät, eikä lainsäädännössä enää ole tehtäviä kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle.