Terveydensuojelu

Terveydensuojelun tavoitteena on tuottaa Salon kaupungin asukkaille turvallinen ja terveellinen elinympäristö. Terveydensuojelua edistäviä tehtäviä ovat uimavesien ja juomaveden laadun valvonta, sisämeluntorjunta sekä asunnontarkastukset esimerkiksi home- ja kosteusvauriota epäiltäessä. Lisäksi valvotaan päiväkotien, koulujen, kampaamoiden, majoitustilojen, kylpylöiden ja kokoontumistilojen terveydellisiä olosuhteita. Myös kuluttajaturvallisuus ja tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta ovat osa terveydensuojelun tehtäväkenttää.