Asunnontarkastukset ja julkisten tilojen terveydellisten olojen valvonta

Ympäristöterveydenhuolto huolehtii asuntojen sekä päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydellisten olosuhteiden valvonnasta. Asunnoissa tehdään terveyshaittojen selvittämiseen liittyviä tarkastuksia asukkaiden pyynnöstä. Julkisissa tiloissa (päivähoito- ja koulutilat ym.) tarkastuksia tehdään myös käyttäjien ja asiakkaiden pyynnöstä sekä oma-aloitteisena valvontana.

Epäiltäessä terveyshaittaa asunnossa tai muussa vastaavassa oleskelutilassa tulee aina ensin ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon (yleensä isännöitsijä). Vastuu mahdollisten terveyshaittojen selvittämisestä ja korjauksista kuuluu haitan aiheuttajalle. Mikäli kiinteistön omistajan kanssa syntyy erimielisyyttä haitan olemassaolosta tai korjaustarpeesta, voi ympäristöterveydenhuolto kunnan terveydensuojeluviranomaisena ottaa asian käsittelyyn ja tarkastaa tilat.

Yhteystiedot

Terveystarkastaja Sanna-Mari Hardwick
Hornintie 2-4, 24800 Halikko
(02) 778 4609

Terveystarkastaja Sami Saari
Hornintie 2-4, 24800 Halikko
(02) 778 4607