Työ- ja kokoontumistilat

Terveydensuojelun tehtäviin kuuluu ilmoituksenvaraisten huoneistojen ja laitosten kuten kokoontumis- ja majoitushuoneistojen, koulujen, päiväkotien ja kampaamojen valvonta. Terveydensuojelulain (763/1994) ilmoitusvelvollisuuden lähtökohtana on ennalta ehkäistä tietyistä toiminnoista mahdollisesti aiheutuvat terveyshaitat. Ilmoitusvelvollisuus koskee toimintoja, laitoksia tai huoneistoja, joiden vaikutuspiirissä on paljon ihmisiä tai erityisryhmiä, kuten lapsia tai vanhuksia, sekä toimintoja, joiden hygieenisille oloille on asetettava erityisiä velvoitteita.

Terveydensuojelulain ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on saattaa eräät toiminnot terveydensuojeluviranomaisen ennakkovalvontaan.

Lain mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle seuraavista toiminnoista:

  1. työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa, tai terveydellisiltä vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittaminen asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja (erilaiset kone- ja autokorjaamot, kirjapainot, pesulat, pajat tai vastaavat, pienet kemikaalivarastot, pienet energialaitokset ja maalaamot)
  2. julkisen huvi- tai kokoontumishuoneiston perustaminen tai käyttöönotto
  3. yleiseen käyttöön tarkoitetun saunan, uimahallin, uimarannan, taikka uimalan tai kylpylän perustaminen tai käyttöönotto
  4. asetuksella säädettävän sellaisen muun huoneiston tai laitoksen perustaminen tai käyttöönotto, jonka hygieenisille olosuhteille on sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioonottaen asetettava erityisiä velvoitteita

Nämä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (167/2003) erikseen säädetyt huoneistot ja laitokset ovat:

  1. koulu tai oppilaitos
  2. päivä-, lasten- tai vanhainkoti tai muu niihin rinnastettava laitos tai huoneisto
  3. parturi, kampaamo tai kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai -hoitoa; mukaanlukien solarium- ja tatuointitilat
  4. sellainen kuntosali tai muu liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu
  5. hautausmaa tai hautapaikka
  6. muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa

Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. Ilmoituslomakkeet löytyvät Ympäristöterveydenhuollon sivuilta.

Kirjallinen ilmoitus julkisen kokoontumishuoneiston käyttöönotosta on tehtävä ympäristöterveysyksikköön hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo työ- ja kokoontumistilojen terveydellisiä oloja. Näitä ovat mm. ilmanvaihto, pintamateriaalit, akustointi ja äänieristys, WC-tilojen riittävyys ja kunto, siivousvälineiden säilytys- ja huoltotilat, tupakkalain noudattaminen sekä tilojen ja laitteistojen turvallisuus. Ominaisuuksien riittävyys ja soveltuvuus perustuu huoneistossa oleskelevien määrään.

Yhteystiedot

Parturit, kampaamot, kauneushoitolat ja tatuointipaikat

terveystarkastaja Sami Saari
Hornintie 2-4, 24800 Halikko
(02) 778 4607

Koulut ja päiväkodit, kokoontumis- ja majoitushuoneistot

Terveystarkastaja Sanna-Mari Hardwick
Hornintie 2-4, 24800 Halikko
(02) 778 4609