Uimarantojen ja -paikkojen sekä uima-altaiden valvonta

Terveydensuojelulain mukaan yleisen uimalan, talviuintipaikan, uimahallin, uimarannan, kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaan veden laatua on kunnan terveydensuojeluviranomaisen säännöllisesti valvottava.

Yleisten uimarantojen ja -paikkojen, uimahallien sekä uima-altaiden turvallisuutta valvotaan myös kuluttajapalveluista annettujen säädösten perusteella. Suomessa kulutustavaroiden ja -palvelujen turvallisuuden valvonnasta vastaa Kuluttajavirasto yhdessä aluehallintovirastojen ja kuntien kanssa. Valvontakäynneillä tarkastetaan myös rannan pukukoppien, käymälöiden ja pelastusvälineiden rakenteet sekä rannan siisteys, jätehuolto ja leikkivälineiden kunto.

Uimavedet luokitellaan neljään laatuluokkaan - erinomainen, hyvä, tyydyttävä tai huono - neljän uimakauden valvontatulosten perusteella. Luokitus on tullut käyttöön vuoden 2011 jälkeen. Jokaiselle uimarannalle on laadittu uimaveden ominaisuuksien ja uimavettä mahdollisesti saastuttavien tekijöiden perusteella uimavesiprofiili.

Sekä uima-altaiden että yleisten uimarantojen vedenlaadun tulokset pidetään nähtävillä kunkin uimapaikan ilmoitustaululla. Yleisten uimarantojen vedenlaadun tulokset löytyvät uimakauden aikana myös ympäristöterveydenhuollon sivulta.

Harjanvatsa_189.jpg

Härjänvatsan uimaranta

Salon kaupunki©Arto Mäkinen

Yhteystiedot

Uimarannat ja uima-altaat

Terveystarkastaja
Sami Saari
Hornintie 2-4, 24800 Halikko
(02) 778 4607