Toimisto, laskutus ja näytteiden vastaanotto

Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi elintarvikelain, terveydensuojelulain, kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain sekä tupakka- ja nikotiinivalmisteita koskevan Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollo taksan 27.1.2014.

Elintarvikelain (352/2011) 71 §: 1 mom. ja terveydensuojelulain (763/1994) 50 §:n mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta lain mukaisista kunnan käsittelemistä ilmoituksista kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Kunnan valvontaviranomaisen on perittävä toiminnanharjoittajalta maksu myös säännöllisestä valvonnasta, joka perustuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan.

Toiminnanharjoittajalta maksu on lisäksi perittävä näytteenotosta ja tutkimuksista, jotka liittyvät 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaan, 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaan sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaan ja tarkkailuun sekä 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännölliseen valvontaan.

Kunnalla on lisäksi oikeus periä hyväksymänsä taksan mukainen maksu kiinteistön omistajalta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen.

Maksut tulee määritellä siten, että ne vastaavat enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia.

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Toimistomme palvelee laskutukseen liittyvien asioiden lisäksi, mikäli haluat tutkituttaa kaivovetesi tai rantasi uimaveden. Näytteenotto-ohjeet ja näytepullot saat otamalla yhteyttä toimistoomme.

Yhteystiedot

Toimistosihteeri
Soile Blomqvist
Hornintie 2-4, 24800 Halikko
(02) 778 4606