Linkit:

www.vesiensuojelu.fi

  • Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n sivut. Antaa tietoa Liikelaitos Salon Veden viemäriverkoston ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen jätevesien käsittelystä.

www.vesiosuuskunnat.fi

  • Vesiosuuskuntien tarvitsemat toiminnat ja tarpeet. Antaa tietoa perustamisesta, rakentamisesta, hallinnoinnista, ylläpidosta, edunvalvonnasta.

www.pellervo.fi/wuokko

  • Osuuskunta on yhteisyrittäjyyttä. Monipuolista tietoa osuuskunnasta.

www.vvy.fi

  • Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen sivut. VVY on vesihuoltolaitosten valtakunnallinen yhteisjärjestö. Sivuilta saa monipuolista tietoa vesihuoltolaitosten toiminnasta.

www.ymparisto.fi

  • Monipuolista ja kattavaa tietoa ympäristöön liittyvistä asioista.