Liittymismaksut 2015

Laitos perii liittymismaksua vesihuoltoverkoston rakentamiskustannusten kattamiseksi. Liittymismaksu peritään kaikilta uusilta liittyjiltä, jolloin se perustuu rakennettavaan kerrosalaan.

Lisäliittymismaksu peritään laajennettavista rakennuksista kun niiden kerrosala lisääntyy yli 10 % ja kun uusi ala ylittää seuraavan kiinteistötyypin alarajan. Kerrosalaltaan yli 500 m²:n kiinteistön lisäliittymismaksu peritään 500m²:n ylimenevältä osalta, jos ylitys on yli 10 %.

Liittymismaksua ei peritä kylmistä tiloista, joihin ei tule liittymää (esim. kylmät kone- ja varastorakennukset).

Omakotitalojen ja vapaa-ajan rakennusten (yksi tai kaksi huoneistoa) liittymismaksut määräytyvät seuraavan taulukon mukaan:

Rakennuksen kerrosala

Liittymismaksu vesi

Liittymismaksu jätevesi

Liittymismaksu yhteensä

alle 180 m2

1200 e

1200 e

2400 e

180-300 m2

1500 e

1500 e

3000 e

301-500 m2

2000 e

2000 e

4000 e

Kerrosalaltaan yli 500 m2:n kiinteistön liittymismaksu määräytyy seuraavasti
Liittymismaksu määräytyy seuraavien maksuluokkien ja kiinteistötyyppien kerrointen mukaisesti:

KiinteistötyyppiKerroin
Omakotitalo, vapaa-ajan rakennus ja enintään kaksiasuntoinen paritalo6
Rivitalo tai kytketty pientalo5
Asuinkerrostalo3
Asuinliiketalo3
Liike- ja toimistorakennus3
Julkinen rakennus3
Teollisuusrakennus ja maatalousrakennus, jossa myös muuta vedenkäyttöä2

Teollisuusrakennus ja maatalousrakennus, jossa vain sosiaalivesi

1

Liittymismaksun perusyksikkö on 1,50 e/m2 10 000 m2:iin asti ja sen ylittävältä osalta 1,0 e/m2.

Mikäli kiinteistö liittyy vain vesijohtoon, niin liittymismaksua peritään 40 % täydestä maksusta, mikäli kiinteistö liittyy vain jätevesiviemäriin liittymismaksua peritään 60 % täydestä maksusta.

Palopostiverkoston liittymismaksut määräytyvät seuraavan taulukon mukaan:

KokoLiittymismaksu
NS 802700 e
NS 1003300 e
NS 1604100 e
NS 2254900 e

Liittymismaksu ei ole palautuskelpoinen.
Liittymismaksu laskutetaan, kun liittymissopimus liittyjän ja laitoksen kesken on allekirjoitettu, ja sen pitää olla maksettu ennen liittymän rakentamisen aloittamista.

Liittymismaksu määrätään laskentakaavalla L=p*k*t, jossa
p= kiinteistön kerrosala tai laajennuksen kerrosala (m2)
k= kiinteistötyypin kerroin
t= liittymismaksun perusyksikkö (e/m2)

Rakenteiden tai sellaisten laitosten osalta, joiden kerrosalaa ei voida määrittää tai se johtaa kohtuuttoman korkeaan tai alhaiseen maksuun, liittymismaksusta päättää johtokunta liittymisestä saadun hyödyn mukaan.

Liittymismaksu on siirtokelpoinen, eli se siirtyy kiinteistön uudelle omistajalle omistajan vaihdon yhteydessä siten kuin sopimus- ja yleisissä toimitusehdoissa on määritelty.

Liittymismaksun lisäksi laitos perii palveluhinnaston mukaiset korvaukset tonttijohtojen rakentamisesta kiinteistölle tai liitostyöstä runkojohtoihin sekä tonttivesijohdon ja vesimittarin asentamisesta.


Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.