Tarkastustoimi


Ulkoinen tarkastus

Valtuustokaudella 2013 - 2016 Salon kaupungin tilintarkastusyhteisö on BDO Audiator Oy, jonka palveluksessa vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Hannu Laurila. Tilintarkastaja antaa kultakin vuodelta tilintarkastuskertomuksen.

Ulkoisesta tarkastuksesta vastaava luottamushenkilötoimielin on tarkastuslautakunta, jonka tehtäviin kuuluu mm. kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointi. Lautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen. Lautakunnan puheenjohtaja on Jaakko Halkilahti ja sihteeri tarkastussihteeri Merja Laine-Laurila.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on kehittää kaupungin sisäisen valvonnan järjestelmiä, varmistaa päätöksien ja toiminnan säädöstenmukaisuus, ehkäistä ja selvittää väärinkäytökset, parantaa johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon riittävyyttä ja oikeellisuutta sekä edistää tuottavuutta kaupungin organisaatiossa. Tavoitteiden saavuttamiseksi sisäinen tarkastus suorittaa erilaisia tarkastuksia ja laatii selvityksiä.

Sisäisessä tarkastuksessa työskentelevät tarkastuspäällikkö Tapani Tapomaa ja tarkastussihteeri Merja Laine-Laurila

Yhteystiedot sisäinen tarkastus

Salon kaupunki
Tehdaskatu 1
PL 77
24101 SALO

Tarkastuspäällikkö
Tapani Tapomaa
p. 044-778 2012


Tarkastussihteeri
Merja Laine-Laurila
p. 044-778 2016


BDO Audiator Oy
Hannu Laurila, JHTT
p. 050 348 6217